Skip to content

12 tendenser, k-folk bør kende

12 tendenser, k-folk bør kende

Kommagasinet har bedt seks profiler kigge i krystalkuglen og komme med deres bud på k-tendenser i 2023.

Tekst / Uffe Jørgensen Odde
Illustration/ Maj Ribergård
Udgivet / December 2022

Lyt til artiklen her:

Hvilke tendenser bliver enten forstærket eller slår igennem i 2023? Det har Kommagasinet bedt seks profiler, der gør sig i forskellige kommunikationsdiscipliner, svare på.

Særligt de sociale medier går på tværs, og flere spår, at vi kommer til at se ændringer i både omfang, hastighed, hårdhed i angreb, og hvordan virksomheder bringer (ledende) medarbejdere i spil på de forskellige SoMe-platforme. Bliv klædt på til 2023 her på siderne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Intern kommunikation

Kasper Ibsen Beck, partner, Radius Kommunikation

Bliver igen afgørende
Covid-19 forandrede det interne kommunika-
tionsarbejde for mange virksomheder og organisationer. Værdien af klar ledelseskommunikation og effektive kommunikations- og kaskadekanaler er helt central i en krisetid. Og vi kommer til at se, at behovet for strategisk og effektiv intern kommunikation kun vil fortsætte.

Broadcast er det nye sort
Mange større organisationer har fået øjnene op for, hvor vigtigt det er at gentænke det interne kanalmix og finde nye måder at kommunikere med medarbejdere på, som ofte er adskilt af lokationer, geografier, tidszoner, og hvor nogle arbejder hjemmefra, mens andre er på kontoret. Derfor bliver der bygget TV-studier i virksomheder, og den interne kommunikation bliver tænkt som broadcast- eller TV-udsendelser produceret i meget høj kvalitet. Det øger gennemslagskraften og inspirerer og motiverer medarbejderne på en helt anden måde end de mere traditionelle kanaler – intranet, medarbejderblad, Teams-møder og så videre.

SoMe-kommunikation

Nadia Nikolajeva, digital rådgiver, Navi Media

Mod til at vælge SoMe fra
De klogeste er allerede i gang med at fokusere deres indsats. Flere og flere virksomheder vælger eksempelvis annoncering på Facebook fra, fordi det ikke giver resultater. Og den tendens, mener jeg, vil blive forstærket yderligere i 2023, hvor det vil være mere almindeligt med en strategi, der ikke handler om at være over det hele. Men om at være der, hvor der er relevante resultater og muligheder.

Vi gør det bare-lanceringer
Der er fart over feltet på platforme som Instagram og TikTok. Derfor giver det ikke nødvendigvis mening at bruge flere måneder på at udvikle en strategi og få den godkendt af ledelsen. Det handler meget mere om grundlæggende at få lanceret og gøre sig erfaringer, som man kan bygge en strategi ud fra. Selvfølgelig skal man have en ide og en overordnet mission med indsatsen. Men med tryk på: Vi gør det bare.

Bæredygtighedskommunikation

Mette Gert Boldt, partner og rådgiver, Märk

Tillid og troværdighed
Tillid og troværdighed bliver helt essentielt i kommunikationen. Forbrugerne må ikke miste troen på den grønne omstilling. Derfor er de ekstra midler til Forbrugerombudsmanden til bekæmpelse af greenwashing nogle af de bedste penge, der er givet ud. Vi er færdige med fluffy budskaber. Vi vil have reel handling, og det skal også afspejles i kommunikationen. I det hele taget skal vi have mere fokus på dilemmaerne, det svære, og at vi alle må bidrage.

Krav om viden
2023 bliver (forhåbentligt) året, hvor kommunikatører indser, at en af de vigtigste discipliner i forhold til den grønne omstilling er bæredygtighedskommunikation. Der ligger en vigtig opgave i at bygge bro mellem bæredygtighed og ansvarlighed og vores hverdag og adfærd. Det bakkes op af Nordic Communications Report, som udpeger det at tackle bæredygtighed og social ansvarlighed som en af de vigtigste opgaver for professionelle kommunikatører. Men hvis vi skal kunne skabe en relevant kommunikation, skal vi også hæve vidensniveauet. Alle kommunikatører bør have en grundlæggende forståelse for, hvad klimaforandringer betyder – og hvad der skal til for at bremse dem.

PR

Christian Olesen, CEO, Rostra Kommunikation

Fokus på issues
Vi vil opleve et skærpet fokus på issuesbaseret PR, hvor virksomhederne engagerer sig mere direkte i sager, der har samfundsrelevans. For eksempel gennem deltagelse i den offentlige debat, stillingtagen til Ruslands invasion i Ukraine, den store klimadagsorden og så videre. Det betyder, at den politiske forbruger – og især de unge – endelig lykkes med at pushe virksomhedernes offentlige ageren i en aktivistisk issuesbaseret retning.

Væk fra SoMe
Forelskelsen i SoMe er slut. De sidste 10 år er budgetterne flyttet fra PR til SoMe, men nu kommer budgetterne retur. SoMe ses i mange sammenhænge i et mere kritisk lys. Mistrivsel, mobning og en skinger samtaleform matcher ikke med den dominerende diskurs om hensyntagen og ægte nærvær. Samtidig mister stadig flere platforme brugere, mens endnu flere drives af algoritmer med profitmål.

Strategisk k-rådgivning

Troels Johannesen, selvstændig strategisk kommunikationsrådgiver

Kvalitet fremfor kvantitet
Der er brug for, at virksomheder tænker mere over, hvordan de styrker kvaliteten af det indhold, de producerer. Med stor konkurrence om synlighed, kræver det, at kampagner, medlemskommunikation, politisk interessevaretagelse og så videre er gennemarbejdet og har solid substans. Hellere udkomme lidt sjældnere end udkomme med for tyndt materiale. Det stiller krav til den strategiske udvælgelse af de emner, der skal kommunikeres om. Det bør være slut med at drive kanaler, der ikke tjener et specifikt formål, men bare er business as usual. Det stiller samtidig store krav til virksomhedernes kanalstrategi.

Mennesker trænger bedst igennem
Tendensen er ikke ny, men det bliver endnu mere markant, at virksomheder og organisationer er nødt til at instruere dygtigere ledere, eksperter og andre medarbejdere i at kommunikere virksomhedens budskaber på sociale medier. Langt de fleste ledere i både private og offentlige organisationer må og skal kunne kommunikere på et medie som LinkedIn. Både fordi de menneskelige stemmer har langt større gennemslagskraft end virksomhedens logokonti på sociale medier, og fordi tydelig ledelse er afgørende for at fastholde og tiltrække arbejdskraft. Personlig kommunikation på sociale medier bliver en endnu mere central del af virksomhedens employer branding, og det kræver ofte en ændring i det strategiske mindset.

Krisekommunikation

Mikkel Salgaard Bendtsen, direktør, Issues Management og Krisekommunikation, Geelmuyden Kiese i Danmark

Altid beredt
Værdien af at være forberedt har aldrig været større. Medie- og samfundsudviklingen stiller konstant højere krav til virksomhedernes reaktionstid og evne til at håndtere selv de mest komplekse kriser. Heldigvis kan langt de fleste krisescenarier i en eller anden grad forudses og forberedes, og det gør flere og flere virksomheder heldigvis også. Fra mere simple issues managementplaner til fuldskala krisesimuleringsøvelser på tværs af landegrænser oplever vi en stigende efterspørgsel efter gennemarbejdede kriseberedskaber, som kun vil stige i takt med den stigende sikkerhedspolitiske usikkerhed, en øget cybertrussel, krav til bæredygtighed, fokus på greenwashing, pinkwashing og så videre. Beredskaberne gør virksomhederne i stand til at identificere potentielle kriser i opløbet, reagere hurtigere og minimere risikoen for fejl. Og det kan være rigtig mange penge værd.

Aktivisterne kommer
Moral er blevet en markant større faktor i erhvervskriserne de seneste år, hvilket også har åbnet for flere og flere aktivistisk drevne kriser. Kriser, hvor græsrodsbevægelser ikke bare kritiserer virksomheder, men ruller hele kampagner med outdoor, print, digitale annoncer og demoer ud. Her er Anima og deres pres på for eksempel turbokyllinger et godt eksempel. Den slags vil vi se meget mere af i de kommende år. Og ikke kun indenfor dyrevelfærd, men på alle fronter fra ligestilling, arbejdsforhold og bæredygtighed til hvilke lande man som virksomhed opererer i. For der er meget at vinde for aktivisterne ved at udse sig enkeltvirksomheder til at køre kampagne på, og med sociale medier og let tilgængelige digitale communities er det blevet ekstremt nemt og billigt at rette spotlightet mod dem, man ikke lige er enige med.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tekst / Uffe Jørgensen Odde
Illustration/ Maj Ribergård
Udgivet / December 2022

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search