Skip to content

3 KS’ere + bæredygtighed

3 KS’ere + bæredygtighed

Bæredygtighed er på dagsordenen i alle virksomheder og organisationer, og flere og flere KS’ere arbejder som kommunikationsmedarbejdere ind i den dagsorden. Her kan du læse, hvordan 3 KS-medlemmer har bæredygtighed som en væsentlig del af deres job.

Tekst / Anne Nimb
Foto / Kjetil Løite og Camilla Utke Schiøler
Udgivet / Maj 2022

Lyt til artiklen her:

Det handler ikke nødvendigvis om at være den bedste i klassen, men om at udvikle sig

Lill Heile Bertelsen Christensen forfulgte allerede tidligt sit engagement i den grønne omstilling.

Lill Heile Bertelsen Christensen

Koordinator for fysisk studiemiljø og bæredygtighed på Aalborg Universitet

‘De sidste seks måneder har jeg fordybet mig, forundret mig og til tider følt mig magtesløs. Jeg har også været fyldt med en masse power, drivkraft og motivation for at være en del af løsningen på den tilstand, som vores allesammens klode befinder sig i anno 2022.’

Sådan skrev Lill Heile Bertelsen Christensen på sin LinkedIn-profil, da hun for få måneder siden afsluttede en Mini MBA i Sustainability Management på Aros Business Academy – en uddannelse i bæredygtighedsledelse, både i forhold til kommunikation, certificeringer, forretningsudvikling og klimaregnskab.
I opslaget fortsætter Lill sådan her:

’I min stilling hos Aalborg Universitet, som koordinator for fysisk studiemiljø og bæredygtighed, glæder jeg mig til at sætte min nye viden og tilegnede kompetencer i spil i alle de sammenhænge, hvor det giver mening.

Jeg sender alle mine medkursister en kæmpe high-five og stor tak for passionerede samtaler, for at flytte sig, for at ville gøre en forskel, og for nu, med gode redskaber fra uddannelsen, at flytte alt det, de kan, i de respektive virksomheder og organisationer, vi arbejder i til daglig.

Men revolutionen stopper ikke kl. 16.00, som en klog kvinde på kurset sagde. Vi har også et ansvar og en indflydelse som borgere, som veninde, som mødre, som datter og i alle andre roller, som vi indtager i vores liv.

Vi har alle et ansvar for at skabe de bedste rammer på jorden – leave no one behind – og ændre den katastrofale kurs, vi bevæger os henimod med hastige skridt.

Men lad os gøre det legende, spændende, innovativt, kreativt og til smart business at finde de løsninger, det kræver.

‘Vi kan godt’ er måske et Moon Shot, men jeg vælger at tro på, at vi når i mål.’

Lill forfulgte allerede tidligt sit engagement i den grønne omstilling. Hun skrev speciale om bæredygtighed i dansk og amerikansk CSR-kommunikation, og som nyuddannet var hun en del af Det Grønne Rejsehold i Aalborg – et miniprogram i projektledelse, grøn omstilling og forretningsudvikling, som blev til i samarbejde mellem Karrierecentret på Aalborg Universitet og Netværket for Bæredygtig Erhvervsudvikling i Nordjylland.

Det job, Lill har i dag, er en logisk konsekvens af hendes engagement. Som koordinator for fysisk studiemiljø og bæredygtighed i Campus Service på Aalborg Universitet arbejder hun med et bredt spektrum af projekter indenfor den grønne omstilling på universitetet. Fra affaldssortering, indretning af bæredygtige studiemiljøer, optimering af indeklimaet og bæredygtig commuting, til en optimal udnyttelse af kvadratmeterne.

”Vi arbejder for eksempel med at optimere brugen af vores lokaler, så kantinen ikke kun bliver brugt mellem klokken 11 og 13, hvor folk spiser frokost, men at den også er et arbejdsrum, hvor de studerende for eksempel kan arbejde i grupper. Det kræver nye indretninger, men det optimerer rummets funktion og er med til at minimere behovet for en større bygningsmasse, og her er der en del CO2-besparelse at hente. Vi arbejder også med udendørs ’mødelokaler’, det vil sige ruter rundt omkring på campus, hvor man kan booke en walk and talk-rute i stedet for et mødelokale. Derudover har vi over en årrække udlagt ’Vild med vilje’-områder af hensyn til biodiversiteten,” siger Lill Heile Bertelsen Christensen.

Man kan tale til både følelser, fornuften og det store fælles mål. Kommunikationsdelen er vigtig, for når vi synliggør indsatsen, bidrager vi til at ændre de studerendes adfærd også fremadrettet

Lill Heile Bertelsen Christensen

Bæredygtighed i alt

I dag spiller bæredygtigheden ind i alt, hvad Lill og hendes kolleger laver, når de udvikler det fysiske campus. Fra hvad der bliver købt ind til studiemiljøerne, til hvordan transporten til og fra universitetet fungerer. Lills fokus er på at skabe god brugerinddragelse af både ansatte og studerende, samt kommunikere før, under og efter de forskellige tiltag er sat i gang. Der er særligt fokus på, at de studerende bliver hørt i forhold til deres ønsker til det fysiske studiemiljø, og mange bæredygtighedstiltag bliver sat i gang på baggrund af studerendes forslag og ønsker.

Hun nævner et projekt med affaldssortering, som var blevet besluttet, inden hun begyndte i jobbet, og det var lige i forbindelse med coronanedlukningen. Alle blev sendt hjem, men projektet blev sat i gang alligevel.

”Vi havde planlagt en stor inddragelsesprocess med AAU’s brugere inden implementeringen af den nye affaldssorteringsordning, men så kom corona, alt blev lukket ned, og alle studerende og ansatte blev sendt hjem. Vi måtte sadle om, implementere den nye ordning og tage brugerinddragelsen på bagkant. Det var enormt læringsrigt, for der fik jeg øjnene op for, hvor vigtig kommunikationen er, når vi taler forandringer, som påvirker alles hverdag, hvilket affaldssortering netop er et eksempel på. Projektet er i mål, men set i bakspejlet ville jeg gøre nogle ting anderledes, hvis jeg havde den viden, som jeg har i dag. Men for mig handler det ikke nødvendigvis om, at vi skal være den bedste i klassen, men om at organisationen udvikler sig. Nu, hvor alle er tilbage, arbejder vi fortsat med løsninger på affaldssorteringen sammen med de studerende. For eksempel skal vi have ændret de studerendes adfærd i forhold til bortskaffelse af pizzabakker og pantflasker – som der er rigtig mange af. Vi undersøger i øjeblikket, om pantflaskerne kan doneres til velgørenhed eller andre gode formål. Der er tale om rent praktiske løsninger, som alle tapper ind i bæredygtighedsdagsordenen.

Når vi kommunikerer, skal vi gøre noget særligt ud af kommunikationen på engelsk, for vi har mange internationale studerende på AAU, og nogle ting kan kræve en ekstra forklaring, for eksempel det danske pantsystem, når vi taler affaldssortering,” siger Lill Heile Bertelsen Christensen.

Fælles forum rykker på bæredygtigheden

Et af de mere formaliserede samarbejder mellem de studerende, ansatte og Campus Service foregår i ’Sustainable Campus Forum’, som Lill faciliterer. Her skal man i fællesskab inspirere til udviklingen af campus i en mere bæredygtig retning.

”Bæredygtighed kræver en inddragende og transparent kommunikation. Det betyder, at vi ikke bare skal fortælle om vores konkrete mål, men også om rejsen derhen. Vi ved jo ikke fuldstændig, hvordan vi skal nå vores mål, men det er vigtigt at have alle med på turen. For eksempel har vi på AAU et mål om 70 % CO2-reduktion inden 2030, og at AAU er klimaneutral inden 2045, så det er vigtigt at fortælle om de udfordringer, vi har i forhold til at nå målene, og hvordan ansatte og studerende kan bidrage til løsningerne.

Det handler ikke nødvendigvis om at være den bedste i klassen, men om at udvikle sig. Jeg brænder for det fælles mål om bæredygtighed og for at kommunikere om det. Man kan tale til både følelser, fornuften og det store fælles mål. Kommunikationsdelen er vigtig, for når vi synliggør indsatsen, bidrager vi til at ændre de studerendes adfærd også fremadrettet.

Det er et helt nyt paradigmeskifte, som skal ud at leve og forankres i alle processer. Og det er privilegeret at få lov til at være med til at påvirke dannelsen af så mange studerende, som skal ud og arbejde med bæredygtighed, for det kommer de jo til,” slutter Lill Heile Bertelsen Christensen.●

. . . . . . . . . . . . . . . .

CV Lill Heile Bertelsen Christensen

2019– Koordinator for fysisk studiemiljø og bæredygtighed, Aalborg Universitet
2018-2019 Marketing Koordinator og PA Frost og Kjøller Ejendomme
2017-2018 Projektkonsulent og Kommunikationsmedarbejder, Frivillighedscenteret Aalborg
2016-2017 Marketing Koordinator, ICEBREAKER Nordic ApS logo
2016-2016 Virksomhedspraktik: Marketing og kommunikationsmedarbejder, Happydays A/S Akademisk konsulent, Det Grønne Rejsehold
2011-2016 International Business Communication and English. Aalborg Universitet

. . . . . . . . . . . . . . . .

Bæredygtighed sniger sig ind i alle aspekter af den teknologiske udvikling

Der er teknologi i alt og bæredygtighed i alt, siger Troels Rud, kommunikationskonsulent i Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Troels Rud

Kommunikationskonsulent i Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Første gang, Troels Rud arbejdede målrettet med den grønne dagsorden, var i 2015, da han blev ansat i Öresundskomiteen, som senere kom til at hedde Greater Copenhagen & Skåne Committee.

”Dengang var elbiler stadig noget helt nyt, og vi arrangerede et elbilrally i Danmark og Sverige for at sætte det grønne på dagsordenen,” fortæller Troels Rud, som i dag er kommunikationskonsulent i Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV). Det er blevet en anden tid end dengang for ikke så mange år siden, hvor elbiler var noget nyt. Og ligesom alle andre steder fylder den bæredygtige dagsorden mere og mere i ATV. Ja, faktisk er der ifølge Troels Rud bæredygtighed i alting. Med krigen i Ukraine er det gået op for folk, at bæredygtighed også er sikkerhedspolitik ,” siger han. Nu taler man om, at grøn energi og frigørelse fra import af for eksempel gas giver forsyningssikkerhed. På den måde er bæredygtighed uløseligt forbundet med sikkerhedspolitik, økonomisk politik, klimapolitik, udviklingspolitik, erhvervspolitik – ja, al politik.

Troels Rud kalder Akademiet for et ’frirum for forskere og teknologiledere fra forskellige felter’ – en tænketank, hvor man parrer folk fra forskellige fag, positioner, brancher og steder i samfundet og sætter dem til at tænke på tværs af sektorer og fag.

”Det er en pointe i sig selv, at her skal tænkes holistisk og tværfagligt,” siger Troels Rud.

Som et eksempel på et projekt, der relaterer sig til bæredygtighed, nævner han, at Industriens Fond og ATV har udviklet en bæredygtighedsbaseline for industrien, der skal gøre omstillingen konkret og operationel for de danske produktionsvirksomheder. Baselinen gør det muligt at gå fra at tale om den bæredygtige omstilling til at måle den.

”Store virksomheder som for eksempel Novozymes har ressourcerne til at sætte i gang på området, men hvad gør man, hvis man ikke har samme ressourcer som de store virksomheder? Det er i høj grad de vidensintensive SMV’er, der driver den danske vækst og eksport, og de står foran en omstilling, hvor de har brug for at finde ud af, hvordan man helt konkret kan gennemføre den,” forklarer Troels Rud.

. . . . . . . . . . . . . .

Akademiet for de Tekniske Videnskaber

ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber – er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank. ATV arbejder for, at Danmark skal være en af fem førende Science and Engineering-regioner i verden – til gavn for kommende generationer. Akademiets 800 medlemmer, som er en stor del af Danmarks fremmeste teknologiledere, medvirker til at implementere anbefalinger fra projekter i vidensmiljøer og virksomheder.

ATV gennemfører ikke selv forskning, men skaber rammerne for andres forskning. Som medlemsdrevet organisation har ATV særlige forudsætninger for at få konklusioner og anbefalinger implementeret og bragt i spil.

Akademiet arbejder nonprofit og modtager som privat organisation ikke driftstilskud fra det offentlige. Medlemmerne arbejder pro bono, støttet af et sekretariat med 12 medarbejdere.

. . . . . . . . . . . . . .

”Når det kommer til bæredygtighed, kan man ikke bare udvælge ét parameter, som man skal forbedre, for det kan koste på andre parametre. Det går for eksempel den rigtige vej på CO2-området, og vi kender alle til den politiske 70 %-målsætning, men en bæredygtig virksomhed handler om langt mere end blot CO2. Vi har haft en arbejdsgruppe, der har defineret baselinen, og til at gå ud og fortælle om projektet i virksomheder og medier har vi eksperter fra både erhvervsliv og forskningsverdenen, for eksempel KU-professor og medlem af Klimarådet Katherine Richardson, der er en af verdens førende klimaeksperter,” fortæller Troels Rud.

Alt er mere kompliceret, end man tror

Troels Ruds rolle som kommunikationskonsulent er at sikre, at budskaberne når ud til pressen, politikerne og virksomhederne.
”En præmis for kommunikation af bæredygtighed er, at alting er mere kompliceret, end man tror.

Da jeg begyndte her i 2019, gik der ikke lang tid, før der skete et paradigmeskifte. Vi kunne se, at bæredygtighed sneg sig ind i alle aspekter af den teknologiske udvikling og samfundet, og vi er i dag opmærksomme på, at man skal have alle mennesker med på udviklingen, for ellers møder udviklingen modstand, som vi har set det mod 5G, vacciner og så videre. Hvis vi ikke får alle mennesker med, bliver udviklingen ikke bæredygtig i forhold til social og samfundsmæssig holdbarhed.

Vi arbejder med god, gammeldags målgruppesegmentering, og vores primære målgruppe er folk, der arbejder med teknologisk udvikling. Men det er afhængigt af budskabet, om det er politisk, de beskæftiger sig med det, i virksomhederne, eller om det for eksempel er igennem en interesseorganisation eller almindelige borgere.

Jeg vidste godt, at bæredygtighed ville komme til at fylde meget, da jeg blev ansat, men de sidste 2-3 år har det gennemsyret alt, og det er spændende at få lov til at arbejde med en så vigtig dagsorden, som alle forholder sig til,” fortæller Troels Rud.

Store virksomheder som for eksempel Novozymes har ressourcerne til at sætte i gang på området, men hvad gør man, hvis man ikke har samme ressourcer som de store virksomheder?

Troels Rud

Mange øjenåbnere

Han bruger sin faglighed som kommunikatør på mange måder i jobbet.

”Man skal kunne formidle noget, der er tungt fagligt. Når jeg interviewer eksperter, skal jeg bruge min faglighed til at vurdere, hvordan det kan formidles til forskellige målgrupper. Hvis det er til ekspertens fagfæller, skal indholdet ikke ’oversættes’ lige så meget, som hvis det er til ’almindelige’ mennesker som mig selv.

Jeg har en del oplevelser, der har været øjenåbnere. For eksempel da jeg interviewede en ekspert fra Ørsted om kunstig intelligens, og han forklarede mig det så simpelt, så jeg for første gang kunne forstå algoritmer, ved at vise mig, hvordan algoritmer kan beregne, hvordan vindmøller skal placeres i forhold til hinanden på havbunden med hensyn til utroligt mange forskellige naturforhold og andre praktiske forhold. Der er også gode eksempler at hente fra sundhedssektoren, hvor jeg har fået forståelse for det enorme potentiale, kunstig intelligens har til at både lette og styrke behandling.

Danmark som grønt foregangsland er en investering i vores fremtidige velfærd, og vi skal formidle de gode eksempler. Men set fra ATV’s side er der dog stadig et stykke vej, før vi er bæredygtige her i landet, og virksomheder og organisationer skal stadig passe på med at tage munden for fuld, for det bliver let greenwashing. Hellere fortælle, at man er begyndt på omstillingen, og hvad man vil gøre, end at man er kommet i mål, for der er meget lang vej, til vi bliver fuldstændigt bæredygtige,” slutter Troels Rud, der i øvrigt er tidligere repræsentant i Forhandlingsudvalget for den Offentlige sektor (FHO) i KS og i KS’ Kommunikationspolitisk udvalg. ●

. . . . . . . . . . . . . . . .

CV Troels Rud

2019– Kommunikationskonsulent, Akademiet for de Tekniske Videnskaber
2018-2019 Kommunikationspartner og pressekoordinator, Egedal Kommune
2017-2018 Konsulent, Vækstteamet, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune
2008-2017 Musikskribent, Soundvenue
2015-2016 Kommunikations- og presseansvarlig, Öresundskomiteen / Greater Copenhagen & Skåne Committee
2010-2015 Kommunikation og projektledelse, Københavns Kommune
2007-2010 Cand.comm. Roskilde Universitet

. . . . . . . . . . . . . . . .

Jeg kunne se, at der var en hel stilling i det, og den ville jeg gerne ha’

Anna Jein er sustainability manager i Kindred Group i Danmark og dermed ansvarlig for den svenske virksomheds bæredygtighedsstrategi. Her fortæller hun, hvordan hun driver og leverer Kindred Groups bæredygtighedsagenda og rapportering.

Anna Jein

Sustainabililty Manager i Kindred Group

Da jeg begyndte at arbejde med bæredygtighedsdagsordenen, kunne jeg se, at der var en hel stilling i at arbejde med det, og den ville jeg gerne ha’, så jeg gik til ledelsen med mine tanker, og de var heldigvis enige.”

Det fortæller Anna Jein, Sustainability Manager i Kindred Group (KG), der udbyder online gambling globalt under ni brands, i Danmark med Unibet og MariaCasino.

Anna Jein tog således selv initiativet til at skabe det job, hun har, og nu har hun siden 2018 været ansvarlig for Kindred Groups bæredygtighedsstrategi, kommunikation og rapportering. Det betyder, at det er hende, der integrerer bæredygtighedsdagsordenen i alle områder af virksomheden og dens kommunikation. Rapporteringen består blandt andet i en årlig bæredygtighedsrapport, og så er det også blandt opgaverne at opbygge dialog og engagement både internt og eksternt i de partnerskaber, som KG indgår i i forhold til bæredygtighedsdagsordenen.

I 2016 og 17 kunne Anna Jein se, at bæredygtighed spillede en større og større rolle for investorer og andre interessenter. Derfor blev den første fase at inddrage alle disse i en proces, der skulle afklare, hvilke spørgsmål der er vigtige i forhold til KG’s bæredygtighedsprofil.

Da Anna Jein fik rollen som sustainability manager, skulle hun drive meget selv. Bæredygtighed skulle integreres i organisationens tankegang og praksis, og det skulle tænkes ind i alle projekter. Det bliver det i dag og er således en del af den overordnede forretningsstrategi. Anna sidder i kommunikationsafdelingen, så hjælpen til kommunikationsdelen er tæt på.

Ansvarligt spil

”En af de dagsordener, der potentielt kan give størst negativt aftryk for en virksomhed som vores, og som derfor er det område, hvor vi investerer mest, og hvor vi har flest forskningsprojekter, er ansvarligt spil. Det vil sige, at vi bidrager til at begrænse og bekæmpe spilafhængighed. Det er et område, som vi investerer meget i, og vi har sat en ambition om at have 0 % af vores omsætning fra skadeligt spil i 2023,” siger hun.

Bæredygtighed er et helt vildt bredt område, som kommer mere og mere i fokus, og det har berøring med stort set alle dele af forretningen

Anna Jein

Hvert år afholder KG en stor konference for alle sine interessenter – myndigheder, medier, behandlingsklinikker – alle, der kommer i berøring med branchen. Den dialog, der opstår her, har blandt andet resulteret i, at KG nu opgør og kommunikerer, hvor mange procent af deres overskud der kommer fra spillere med problematisk adfærd. Lige nu er det mellem 3 og 4 % globalt, og målet er så 0 % næste år.

”For os handler bæredygtighed om mange ting. Om at give vores kunder en god oplevelse med de spil, de spiller, fordi de kan føle sig trygge og sikre. Og samtidig vil vi gerne bibringe værdi til vores interessenter. Så det er meget relationelt og handler om at opbygge tillid,” fortæller Anna Jein.
Spørgsmålet om ansvarligt spil er det øverste på den liste over temaer, som Anna Jein arbejder med. Hele listen indeholder lige nu følgende områder:

• Ansvarligt spil.
• Cybersikkerhed, GDPR og at bekæmpe matchfixing.
• Ansvarlig og transparent forretning.
• Medarbejdertrivsel – diversitet er et mål, og allerede nu er der 60 forskellige nationaliteter ansat i virksomheden. Men temaet handler også om kultur og ordnede forhold for medarbejderne.
• Fællesskab – der handler om at sikre, at KG er en god medspiller alle steder, hvor man har forretning. Det gøres for eksempel gennem sportssponsorater, ikke bare af store klubber som FCK, men også små lokale klubber, hvor man blandt andet sponsorerer spilletrøjer. KG har for eksempel også deltaget i et projekt i England for at få flere mænd, der sjældent besøger lægen, til at ændre adfærd.

”Jeg arbejder meget sammen med lokale teams for at sikre, at vi rammer rigtigt i forhold til, hvad der er vigtigt de forskellige steder. Så taler jeg med de interne medarbejdergrupper. Vi kan tage udgangspunkt i de samarbejder, vi allerede har, men vi kan også gå ind i nye. Et eksempel var i Stockholm, hvor vi har 3-400 udviklere siddende. De har mange ressourcer og meget viden, og sammen med en lokal NGO udviklede vi et projekt, der skulle hjælpe unge, der gerne vil arbejde med it, til at finde deres rette spor.”

. . . . . . . . . . . . . .

KINDRED GROUP

Det svenske firma Kindred Group udbyder online gambling, i Danmark i form af Unibet og MariaCasino. KG er både et techfirma, hvor der bliver arbejdet meget med cybersikkerhed og GDPR, og så er det også en form for bank, hvor folk skal kunne sætte deres penge ind og føle sig trygge. På verdensplan er der omkring 2000 medarbejdere, hvoraf omkring 50 er dedikerede til at arbejde med ansvarligt-spil-området.

Kindred Groups purpose (Kilde: Kindred Groups ’Annual Sustainability Report’):
For at nå vores mål går vi foran med et godt eksempel og giver vores spillere en overlegen oplevelse, samtidig med at de føler sig trygge og sikre, så de kan nyde den spænding og det sammenhold, der repræsenterer gambling, når det er bedst. Ved at investere i adfærdsforskning, en blomstrende sports økosystem og lokale samfundsinitiativer kan vi bringe værdi til samfundet, hvilket bidrager til forbedret sundhed, velvære og positive langsigtede resultater. At oparbejde tillid understøtter vores forretning, understøtter sektoren og udvider vores indflydelse ved at bidrage positivt til samfundet.

. . . . . . . . . . . . . .

Fremtiden

Der kommer hele tiden nye områder, man skal forholde sig til som virksomhed, når det gælder bæredygtighed. For eksempel et direktiv fra EU om, at data i en virksomhed som KG skal håndteres på fuldstændig samme måde som i den finansielle sektor i forhold til revision, kontrol og så videre.

”I KG har vi heldigvis arbejdet med at forbedre vores rapportering siden 2017, så det er ikke helt nyt for os,” siger Anna Jein.

Hun fortæller, at eksterne krav og virksomhedens rolle i samfundet fylder mere og mere. Og at lige nu er også miljøområdet et område, som er i fokus.
”Som onlinefirma er vores aftryk minimalt, men vi anvender datacentre, og vi har kontorer, og vi har et mål om, at al vores energiforbrug skal komme fra 100 % vedvarende energi i fremtiden.”

Anna Jein er begejstret for den alsidighed, hendes job indebærer.

”Bæredygtighed er et helt vildt bredt område, som kommer mere og mere i fokus, og det har berøring med stort set alle dele af forretningen. Jeg kommunikerer virkelig meget, både i pressemeddelelser, på hjemmesiden, i form af årsrapporter, og når vi laver konferencer. Så det giver rigtig meget mening at have en kommunikationsuddannelse i et job som mit,” slutter Anna Jein. ●

. . . . . . . . . . . . . . . .

CV Anna Jein

2018– Kindred Group, Sustainability Manager
2015-17 Kindred Group, blandt andet ekstern kommunikationschef
2014-15 Base Cph, Konsulent
2013-14 Unibet, Business change manager o.a., Malta
2010-13 Unibet, Trainee og HR projektleder, London
2009-10 Stockholm School of Economics, CEMS MIM, Master i International Management,
2008-10 CBS MSc in Business, Language and Culture

. . . . . . . . . . . . . . . .

Tekst / Anne Nimb
Foto / Kjetil Løite og Camilla Utke Schiøler
Udgivet / Maj 2022

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search