Skip to content

300 mennesker – én stemme

300 mennesker – én stemme

Hvordan får man 300 kommunikationsmedarbejdere i 80 lande til at tale med én stemme? Ja, det var udfordringen for kommunikationschef i Novo Nordisk, Katrine Sperling. Derfor har hun netop brugt et lille år på at lave en plan for virksomhedens globale kommunikation, så koncernchefens opslag på LinkedIn ikke pludselig ender i en avis.

Tekst / Laura Engstrøm
Foto / Mikal Schlosser
Udgivet / Marts 2023

Kommunikationschef Katrine Sperling smiler og ryster lidt på hovedet: ”20 år? Ja, det lyder jo helt vildt, når jeg siger det, men jo, jeg har været her i Novo Nordisk i 20 år.”

Der er ikke sket så lidt på de 20 år. På den tid er Novo Nordisk røget til tops blandt verdens førende medicinalvirksomheder målt på markedsværdi.

u tæller virksomheden omkring 55.000 ansatte fordelt på 80 lande, og den globale kommunikationsfunktion, som Katrine Sperling står i spidsen for, har knap 300 medarbejdere, hvoraf en stor del befinder sig i USA.

De fysiske rammer har også ændret sig. Engang havde hun sit eget kontor i en ældre bygning, nu sidder hun i et storrumskontor i det nye hovedkontor tegnet af Henning Larsens tegnestue. Tæt på hende sidder hendes personlige assistent, amerikanske Michael.

I dag er der kun få medarbejdere ved de sorte skriveborde. Det er ikke længe siden, Katrine Sperling kom tilbage efter en langtidssygemelding med stress, og derefter lavede hun arbejdskulturen radikalt om. Medarbejderne blev bedt om at finde den rette balance mellem arbejde og fritid – og hjemmearbejde kontra arbejde på kontoret.

”Jeg har lært meget om, hvordan man indretter sit arbejdsliv på en hjernevenlig måde. Det er vigtigt at forstå, at man ikke er en arbejdende robot. High performance og restitution går hånd i hånd. Det har jeg fået hele afdelingen med på at forstå,” siger Katrine Sperling, der har givet flere interviews om at organisere sit arbejdsliv, så man også har tid og kræfter til et liv ved siden af arbejdet.

Teams i stedet for rejser

Det har været svært at få en tid i Katrine Sperlings kalender til nærværende interview. Hun er en travl dame. Hun rejser dog ikke så meget mere, fortæller hun.

”At tage et halvdagsmøde i Zurich, det er slut. Det er hverken bæredygtigt for klimaet eller i forhold til ens tid. Med corona lærte vi jo at teame op på Teams, så selvom jeg rejser langt mindre nu, er jeg paradoksalt nok mere i kontakt med mine kolleger rundt omkring i verden, end jeg var før,” siger Katrine Sperling.

I kalenderen er kun sat én arbejdsrejse ind dette forår; den går til USA, hvor Katrine Sperling skal mødes med kommunikationsafdelingen i New Jersey over flere dage.

”Så er vi sammen i lidt længere tid, end vi tidligere ville have været, og på den måde skaber vi rammerne for at nå i dybden med nogle af de svære opgaver, vi står overfor.”

Vær en del af løsningen

Et af temaerne er den nye medicin mod svær overvægt, som Novo Nordisk lancerede i USA i 2022. Overvægt er et emne, der bliver diskuteret heftigt i amerikansk presse og på de sociale medier, og Novo Nordisk har valgt at lægge en strategi, hvor virksomheden også har en holdning til sundhed, sundhedsforsikringer og sundhedspolitik generelt.

”Vi har, ligesom andre store lægemiddelvirksomheder, en tradition for at investere i produktbranding, men vi vil gerne være mere end vores produkter. Derfor forsøger vi i vores ’corporate brand’-kommunikation at have et ’outside in’-perspektiv og se, hvordan vi kan bidrage til at løse de store samfundsmæssige problemer, verden står over for. Men selvfølgelig skal det altid bakkes op med reelle handlinger, ellers er det bare varm luft eller tomme erklæringer,” siger Katrine Sperling, der er fast overbevist om, at det også er vejen frem for andre virksomheder, hvis de vil gøre sig gældende som globale spillere.

”Store, globale virksomheder skal gøre en indsats for at kommunikere om det problem, de er sat i verden for at adressere, og ikke kun om sig selv. I virkeligheden bør man tale så lidt om sig selv som muligt. Ellers ender man med at blive set som en, der kun profiterer af problemet,” siger Katrine Sperling.

Store, globale virksomheder skal gøre en indsats for at kommunikere om det problem, de er sat i verden for at adressere, bør de tale om problemet og glemme sig selv. Ellers ender man med at blive set som en, der kun profiterer af problemet

Katrine Sperling

Bæredygtighed er ikke filantropi

Det kunne lyde som om, Novo Nordisk ville underminere deres egen forretning ved at bruge midler på at forebygge overvægt og diabetes, men sådan ser Katrine Sperling ikke på det.

”Problemet er jo så stort, så hvis vi ikke også hjælper med at forebygge, er der ikke nogen sundhedssystemer, der har råd til at betale for medicinen. Bæredygtighed er ikke filantropi. Det gør ikke noget, at man ikke også har en forretningsmæssig interesse i de partnerskaber, man indgår i. Bare øjet er rettet mod, hvad der er vigtigt for samfundet. Nu er der omkring 700 millioner svært overvægtige i verden. Overvægt fører ikke bare til mange følgesygdomme for den enkelte, det er også en omkostning for samfundet. Derfor skal vi i det omfang, vi kan, hjælpe med indsigt og initiativer udover den medicinske innovation,” siger Katrine Sperling.

Chefen mødte kritikerne

Dermed kan Novo Nordisk også dæmme op for den kritik, der måtte være for en virksomhed, der tjener på, at der kommer flere og flere diabetespatienter som følge af overvægt.

Novo Nordisk har prøvet at være i et stormvejr, der handlede om priserne på Novo Nordisks produkter på det amerikanske marked. Den amerikanske kommunikationsafdeling var skeptisk, da den danske kommunikationsafdeling forslog, at CEO Lars Furegaard skulle rejse til USA for at mødes med kritikerne.

”Det er noget, Novo Nordisk i Danmark har tradition for: At være i dialog med kritikerne. Men der var en kulturel forskel i måden, de to kommunikationsteams gik til den opgave på. Det var nok mere uvant for det amerikanske team, at deres direktør ville mødes med dem, der er kritiske over for én som virksomhed. Det er noget, der ligger i vores DNA helt tilbage fra Mads Øvlisens tid, men som sikkert er mere naturligt for os som danskere. Initiativet gik heldigvis godt. Lars tog derover, og der kom gode snakke med vores kritikere ud af det.”

Katrine Sperling

At tage et halvdagsmøde i Zürich, det er slut. Det er hverken bæredygtigt for klimaet eller i forhold til ens tid.

Diversitet et nøglen

Novo Nordisks værdisæt er en af grundene til, at Katrine Sperling er blevet i Novo Nordisk i 20 år. For det er værdierne, der skal bringe Novo Nordisk stødt gennem potentielle storme og sikre ikke bare god kommunikation, men også engagerede medarbejdere.

I Novo Nordisk har de et nedfældet værdisæt med ord som: respekt og diversitet.

”I min afdeling er det særligt vigtigt, at der ikke sidder 50 hvide danskere. Jeg har haft det som fokusområde at skabe en afdeling med stor diversitet, hvad angår køn, etnicitet og nationalitet. Det betyder meget i en global organisation, og jeg kan allerede nu mærke, hvor stor effekt det har.”

Nogle medarbejdere fra Danmark bliver sendt ud til andre kontorer i for eksempel Australien eller USA, og hovedkvarteret i Bagsværd modtager medarbejdere fra andre steder i verden på det, de kalder ’short term asignments’, hvor de for eksempel kun er i hovedkvarteret i fire måneder.

”Det er så vigtigt med den udveksling. Det går begge veje. Det er lige så meget, at vi skal ud og mærke, hvordan det er at være Novo Nordisk udenfor Danmark, som det er vigtigt, at dem udenfor Danmark kommer her,” tilføjer Katrine Sperling.

Mindre støj

Siden Katrine Sperling blev kommunikationschef, har hun sat sig for at skære igennem støjen.

”Der er så meget støj i verden, og man bliver ikke lyttet til, hvis man ikke er konsistent og siger det samme mange gange på forskellige, kreative måder. Jeg er overbevist om, at når det kommer til kommunikation, gælder less is more også.”

Online nyhedsmedier kombineret med det enorme udbud af digitale kommunikationskanaler har også gjort, at Katrine Sperling har fundet det nødvendigt at skære igennem et andet sted – nemlig i orkestreringen af de mange kommunikationsmedarbejdere i de 80 lande, Novo Nordisk opererer i.

”Hvis der bliver sendt en lokal pressemeddelelse ud på engelsk i Kina, bliver den hurtigt samlet op af danske medier. Og dét, vores koncerndirektører skriver på LinkedIn, ender også hurtigt som en historie i de traditionelle medier. Derfor kan det være et større kostebinderi at sørge for, at vi kommunikerer konsistent og med én stemme.”

Katrine Sperling har derfor brugt et lille år på at lave en organisatorisk plan, så kommunikationen i hele verden følger de samme retningslinjer.
”Det var et stort arbejde, og jeg er ikke det mest tålmodige menneske, men her måtte det tage den tid, det tog. Til gengæld har vi en plan for, hvordan vi organisatorisk er bundet sammen i hele verden.”

Katrine Sperling skal tilbage til computeren, som hun arbejder intenst på at slippe. Det er ikke unormalt, at hun modtager over hundrede mails på en dag.

”Man skal passe på ikke at bruge al sin tid på mails og møder. Man bliver hverken en god leder, en god kommunikator eller et godt menneske af at sidde ved sin computer dagen lang. Det er vigtigt at være intentionel med, hvordan man bruger sin tid, og huske at lade sig inspirere af andet end sit arbejde.” ●

Tekst / Laura Engstrøm
Foto / Mikal Schlosser
Udgivet / Marts 2023

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search
Share via
Copy link
Powered by Social Snap