skip to Main Content

Du kan udvikle dig selv med Design Thinking

Tankegangen bag Design Method Thinking er, at du benytter en struktur, som ligner den, du ville bruge, når du udvikler et nyt produkt. Gennem fem faser erkender du dine styrker (USP) og dine mål. Du afprøver dine teser, vælger og fremstiller prototyper af dig selv, som du tester op imod markedets behov. Tankegangen bag Design Thinking er åbnende for nye ideer, fordi du kan relatere dig selv til det produktorienterede sprog.
Læs mere

Styrk din employability

Som ansatte tager vi stadigt større ansvar for vores egen karriereudvikling. Vi har ikke længere sikkerheden for at blive i samme job gennem et helt liv. Og vi ønsker det ikke. Jobrelationen er blevet mere dynamisk. Jo bedre virksomheden derfor kan være med til at styrke den enkelte medarbejders employability, jo længere bliver medarbejderen.
Læs mere

Definér dig selv

For nogle årtier siden blev folk ansat til en jobfunktion i forventning om livslang, økonomisk tryghed, hvis de ellers gjorde deres arbejde ordentligt. I dag produktudvikler vi os selv og gør os til attraktive ressource-mennesker ved konstant at forandre og opgradere vores færdigheder gennem målrettede jobskift og uddannelse til fælles bedste. Ikke kun af nød, men også af lyst. Vi går efter det, som gør os glade og udvikler os bedst. Vi vil med andre ord have en høj employability. En af metoderne til at målrette sin employability er gennem Design Thinking. Begge begreber er en del af KS’ rådgivning og workshopper.
Læs mere

Tænk dig om, før du er illoyal over for din arbejdsplads

Er du tilstrækkeligt opmærksom på, at konsekvenserne kan være vidtrækkende, hvis du er illoyal over for din arbejdsplads eller bryder din tavshedspligt? Du kan risikere at få en advarsel, blive opsagt eller tilmed blive bortvist, og du kan få et erstatningskrav fra virksomheden.
Læs mere

Kan konvolutten stadig bruges?

Det postomdelte brev lever stadig. Ligesom den fysiske bog gør det. Og den fysiske butik. Der er en nærhed ved at rive en konvolut op og folde et brev ud. Naturligvis helst et brev med et positivt budskab. Og gerne med ens eget navn og adresse udenpå. Men duer brevet overhovedet i disse digitale tider? Hvad kan brevet, som de andre medier ikke kan? Og hvordan fungerer det sammen med de digitale og sociale medier?
Læs mere

Bloggere giver brugerne, hvad de har savnet: Inspiration, viden, dialog, nærhed og troværdighed under ét

Troværdigheden af et budskab øges, når det kommer fra en person, der selv har samme interesser eller indsigt som brugeren og samtidig er på forkant med emnet. Derfor er blogs blevet en udbredt form for personlig, virtuel relation og en af de metoder, der har forandret kommunikationen, så det ikke kun er de professionelle kommunikatører, der kommunikerer. Alle kan gøre det, og den fælles interesse for et emne er samlingspunktet.
Læs mere

Når kulturen får samarbejdet til at slå gnister

Når en international, fransk virksomhed skal kommunikere med deres danske filialer, kan der hurtigt opstå gnister. Kultursammenstødet mellem den danske og den franske arbejdsmentalitet er uundgåeligt, men hvor er det, at forskellene er mest tydelige og skaber frustration, og hvordan kan gnisterne afværges?
Læs mere

Du er ikke deltager i en sproglig skønhedskonkurrence

Globale kompetencer er at forstå, hvad det er for et minefelt, vi går ind i, når vi møder andre folkeslag, så vi ved, hvor vi skal træde, og hvor vi skal passe på. Det handler ikke om at være som en englænder, en tysker eller en kineser. Det handler om at interessere sig for de andre og være loyal overfor sig selv.
Læs mere
Back To Top
Search