skip to Main Content

Uddanner vi for mange k-folk?

Efter endt uddannelse går mange humanister ud i arbejdsløshed. Det hedder dimittendledighed. Men det er meget normalt, og det gælder også for andre faggrupper. Langt de fleste kommunikationsuddannede ender i gode job på arbejdsmarkedet – således viser de seneste tal, at den gennemsnitlige ledighed for humanister er på knap 7 % .
Læse mere

På KU er engelsk og dansk parallelle sprog

På KU er der flere og flere medarbejdere, der ikke har dansk som modersmål. Derfor har universitetet udarbejdet retningslinjer for målrettet parallelsproglighed, så kommunikationen på og fra universitetet sker på enten dansk, engelsk eller begge dele, alt efter hvad der er mest formålstjenligt i den givne situation.
Læse mere

Det er okay, at tingene går galt

Studielivsundersøgelser fra universiteterne viser, at mange studerende oplever ensomhed og stress. Hvis man kun har studiet og sine egne fire vægge, så kan det hurtigt blive ensomt, siger studenterpræst.
Læse mere

Værktøjerne, du skal kende som studerende

Der er mange ting, der kan virker uoverskuelige i eksamensperioder og i studielivet generelt. Det kan være alt fra kildehenvisninger til budgetlægning, at søge studiejob eller larm på læsesalen. Men der findes nogle simple tricks og værktøjer, der kan gøre eksamenstiden og studielivet lidt lettere.
Læse mere

De studerende savner fællesskab

Omkring en tredjedel af de k-studerende er utilfredse med det sociale liv på studiet. Især på CBS og SDU er der problemer. De studerende peger på få timer, utilstrækkelige fysiske rammer og travlhed som forklaringer.
Læse mere

Redningsplanke for fremmedsprogene

Vores fremmedsprogsundervisning skal være bedre og vores fremmedsprogstilbud mere attraktive for unge mennesker. Det mener de to centerledere for det nye Nationale Center for Fremmedsprog.
Læse mere

Dygtighed skal nok blive opdaget

Hvis du drømmer om at komme på bureau og sætte fut i karrieren, så får du her et tip fra direktøren på et af landets største bureauer: Tænk lidt mindre på karrieren, og vær realistisk, sød og skarp — så kommer det helt af sig selv. Og så kan et praktikophold være en rigtig god investering.
Læse mere
Back To Top
×Close search
Search