skip to Main Content

De studerende savner fællesskab

De studerende
savner fællesskab

Omkring en tredjedel af de k-studerende er utilfredse med det sociale liv på studiet. Især på CBS og SDU er der problemer. De studerende peger på få timer, utilstrækkelige fysiske rammer og travlhed som forklaringer.

Når forelæsningen er slut, er der ingen grund til at blive hængende på studiet.

Sådan har en stor del af de k-studerende det i hvert fald. Det viser den studielivsundersøgelse, som Kommunikation og Sprog foretog i samarbejde med det datajournalistiske medie Bias i maj og juni i år.

Cirka en tredjedel af respondenterne svarede i undersøgelsen, at de var utilfredse eller endog meget utilfredse med fællesskabet på deres universitet. Mest utilfredshed er der at spore hos de studerende på Copenhagen Business School (CBS), hvor hele 40% ifølge undersøgelsen ikke er tilfredse med fællesskabet, og næsten lige så mange – 38% – er utilfredse på Syddansk Universitet.

Spørger man de studerende hvorfor, handler det blandt andet om for få undervisningstimer, dårlige fysiske rammer for studiemiljøet og fokus på arbejde og andre ting, der foregår udenfor universitetet.

”De studerende gør faktisk det, vi siger, de skal gøre: At få et studerelevant job

Per Lindegaard Hjort

Fysiske rammer understøtter ikke studiemiljøet

For Elle Lüchau, der læser en kandidat i medievidenskab på Syddansk Universitet i Odense, handler udfordringerne for det sociale liv meget om, at SDU ikke lige er et sted, man bliver hængende for sjov, når man ikke er til undervisning.
“Det handler blandt andet om, at det ligger så langt udenfor byen. Det gør, at man bare tager væk eller tager hjem, så snart man har fri, og så opløses det sociale,” siger hun.

Selvom Elle tror på, at SDU forsøger at forbedre de fysiske rammer for studiemiljøet, synes hun stadig, der er lang vej igen.

“Jeg synes heller ikke, at omgivelserne lægger op til fællesskaber, fordi der ikke rigtig er nogen steder, man har så meget lyst til bare at være,” forklarer Elle, der udover at studere medievidenskab er formand i den nyopstartede studenterforening KairoS.

Nadine Dachmann, der læser negot.tysk, peger også på manglende steder at opholde sig som en årsag til udfordringer for fællesskabet.

“Der mangler nogle åbne områder, hvor flere mennesker kan mødes. Det er jo ikke hyggeligt at sidde i kantinen og drikke kaffe. Der kunne godt for eksempel være nogle sofaområder, hvor man kunne sidde og slappe af og drikke kaffe. Eller spille spil. Det ville også gøre, at flere mennesker ville blive hængende, uden at det var direkte relateret til studiet, men bare for fællesskabet,” siger Nadine.

Nadine efterlyser også flere arrangementer på tværs af studier, hvilket hun mener ville gøre, at man følte sig lidt mere tilpas på studiet.

Manglende identitetsfølelse

Udover de gode steder at hænge ud mener Elle Lüchau også, at udfordringerne for det sociale liv kommer af, at mange af de studerende ikke har valgt at læse i Odense som deres førsteprioritet.

“Og så er der måske også sådan lidt en mangel på identitet eller stolthed over at være SDU’er. Folks relation til universitetet bliver ikke prioriteret vildt højt, er mit indtryk. Og det gør jo også, at fællesskabet bliver sværere eller mere sporadisk på en måde,” forklarer Elle.

Elle mener, at det især er på tværs af studierne på SDU, fællesskabet halter. Hun fortæller, at SDU ofte bryster sig af, at det er en styrke, at så mange forskellige studerende går op og ned ad hinanden, men det er Elles indtryk, at fællesskaberne er små og isolerede til de enkelte studier.

I hvor høj grad er du tilfreds med fællesskabet med andre studerende på universitetet?

Spørgsmål fra studielivsrundspørgen

Efter forelæsningen går man hjem

Flere af de studerende peger også på, at det svækker det sociale liv, at der ikke er fl ere undervisningstimer. På mange af de studier, hvor de studerende i undersøgelsen er mindst tilfredse, er der kun undervisning et par dage om ugen og primært bare forelæsninger.

“Funding per student er relativt lav for de kommunikationsstuderende. Det betyder, at der er relativt lidt undervisning, og så er det ikke naturligt at bruge så meget tid med sine medstuderende. Det tror jeg er hovedårsagen,” svarer Jeppe Tofteskov på spørgsmålet om, hvorfor CBS er det universitet, hvor fl est af de studerende i studielivsundersøgelsen er utilfredse.

Han er formand for CBS Students, den politiske studenterdrevne organisation, som man på andre universiteter sædvanligvis kalder Studenterrådet.

Jeppe mener desuden, at de fysiske rammer for studiemiljøet også på CBS kunne være bedre.

“Der er relativt lidt på CBS, der er dedikeret til et godt studiemiljø. Vi har vores bar og sådan, men det er ligesom det. Man kan godt blive lidt jaloux, når man går rundt på de andre universiteter og ser, hvad der er af fysiske rammer,” fortæller han.

“Der er relativt lidt på CBS, der er dedikeret til et godt studiemiljø. Vi har vores bar og sådan, men det er ligesom det. Man kan godt blive lidt jaloux, når man går rundt på de andre universiteter og ser, hvad der er af fysiske rammer”

Jeppe Tofteskov, formand for CBS Students

Christian Dyrhøj, der er kandidatstuderende i E-business på CBS, oplever også, at de få undervisningstimer gør, at man ikke bruger så meget energi på fællesskabet.

“Hvis man kun har to timer to-tre gange om ugen, er det den største barriere i forhold til at skabe det helt store fællesskab,” siger Christian.

Han fortsætter:

“Man hænger måske ud med dem, man er i gruppe med omkring et projekt og måske nogle gange til fredagsbarer. Men det er ikke sådan, at folk mødes udenfor undervisningstiden; det er ikke min oplevelse i hvert fald. Det gør jeg ikke selv.”

Christian mener dog samtidig, at det er en fordel, at der ikke er så mange undervisningsdage, for så er der tid til at arbejde ved siden af. Det mener han, at de fleste på studiet gør. Og så understreger han, at han kun kender til, hvordan det er at være kandidatstuderende på CBS. Han forestiller sig, at de bachelorstuderende ses lidt mere.

Studielivsundersøgelsen viser da også, at det især er de kandidatstuderende, der ikke er tilfredse med fællesskabet. I alt er det 37% af dem, der er på kandidaten, der angiver, at de er utilfredse. Hos de bachelorstuderende er det 27%.

Man er meget på egen hånd

Da Christian Dyrhøj startede på sin kandidat på CBS, blev der ikke gjort meget for at ryste de studerende sammen.

“Der var kun en faglig introduktion, da vi startede, og så var det ligesom op til en selv at sørge for at danne sig nogle andre relationer,” fortæller Christian.

Han mener dog, at det i høj grad bør være op til de studerende selv at engagere sig i studiemiljøet.

“Jeg vil sige, at jeg ikke er utilfreds med det sociale liv, for man har masser af muligheder, hvis man selv opsøger det. Men man er meget på egen hånd. Der er ikke nogen på mit studie, der står for noget socialt. Jeg ved ikke, om det bare er det, man skal forvente, når man starter på en kandidat,” siger Christian. ●

Tekst / Ina Marie Ernø Jacobsen

Foto /  Andrew Neel

Udgivet / November 2018

Rundspørgen

Studielivsrundspørgen blev sendt ud til over 2.000 studerende medlemmer af KS på CBS, Journalist- og Mediehøjskolen, IT-Universitetet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Den blev også ‘pushet’ via de sociale medier. 539 studerende deltog i undersøgelsen.

Kommagasinet.dk er udgivet af Kommunikation og Sprog – fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing

Studenterbrød.dk

Alle vores studenterartikler samlet et sted

Back To Top
Search