skip to Main Content

De trykte medier er ikke døde (endnu)

De trykte medier
er ikke døde (endnu)

Digitale kanaler fylder mere og mere, men de analoge er også stadig relevante. Det viser den nye K-chefundersøgelse, som Kommunikation og Sprog og K-forum har foretaget blandt kommunikationschefer i Danmark.

Tekst / Ina Marie Ernø Jacobsen
Udgivet / Marts 2020

Når der skal kommunikeres budskaber ud fra danske virksomheder til forbrugere, kunder og borgere, sker det i høj grad via sociale medier, hjemmesider og andre digitale kanaler.

Men en stor del af de 172 K-chefer, der har deltaget i årets udgave af K-forum og Kommunikation og Sprogs K-chef undersøgelse, mener, at de mere analoge kanaler også stadig har relevans. Hele 76 procent svarer, at ’egne medier på print’ i høj grad eller i meget høj grad er relevante i forhold til at få budskaber ud. Ikke overraskende er der dog flest, der peger på, at deres egne hjemmesider i meget høj grad eller i høj grad er en relevant kanal.

Det digitale fylder stadig mere og mere

Spørger man et udsnit af de K-chefer, der har deltaget i undersøgelsen, nærmere ind til deres brug af diverse kanaler, står det klart, at de digitale medier fylder mere og mere – og også kommer til at gøre det i fremtiden.

På en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner, Niels Brock, der huser mere end 15.000 elever og studerende fordelt på blandt andet ungdomsuddannelser og MBA’er, er der hos kommunikationschef Esben Buch-Hansen ikke nogen tvivl om, at det er de sociale medier, der fylder mest i markedsføringen af uddannelserne.

“Annoncer på Facebook, Instagram, sociale medier i det hele taget er det, vi kører mest. Vi lægger 60 % af vores
budget på de sociale medier. Jeg synes godt, at man kan sige, at det digitale fylder mere nu end et par år siden,” fortæller Esben Buch-Hansen.

“Vi kørte noget mere outdoor, og vi kørte noget mere på tryk, end vi gør nu. Det er skrællet væk, men det handler i høj grad også om budgettet, der er til rådighed,” uddyber han.

Samme melding lyder fra et helt andet sted i branchens spektrum, nemlig Liza Andersen, der er kommunikationschef hos Rockwool:

“Det er helt klart en tendens, at det digitale fylder mere og mere, mens det analoge fylder mindre og mindre. Alt kører nærmest digitalt i dag,” fortæller Liza Andersen, der har været i sin stilling i cirka et halvt år og ikke mindes, at Rockwool i den periode har lavet nogen printede annoncer overhovedet.

Som eksempel på, at digitaliseringen for alvor har taget fat i løbet af det sidste år, nævner Liza Andersen ’Den lille lune’, en lommebog, som danske håndværkere har brugt de sidste 45 år.

“Den har vi lige digitaliseret i slutningen af sidste år, og det var et meget stort skridt,” forklarer hun.

Analoge kanaler er ikke helt døde

Selvom ’Den lille lune’ nu findes i en digital udgave under navnet Rockinfo, har man hos Rockwool endnu ikke besluttet at afskaffe den trykte version helt.

“Vi er i gang med at undersøge, om vi skal trykke et oplag mere, så vi sikrer, at vi får alle med. På et tidspunkt sker der jo et generationsskifte i vores målgruppe, men vi sørger for hele tiden at spørge dem, både via online surveys, på messer og events og via vores sælgere, så vi også får dem med, der fungerer mere analogt,” fortæller Liza Andersen.

På Niels Brock vil Esben Buch-Hansen heller ikke udskrive nogen dødsdom til de analoge kanaler – i hvert fald ikke endnu.

“Jeg tror ikke nødvendigvis, man dropper tryk. Jeg tror, det kan leve mange år endnu. Når vi holder åbent hus, har vi masser af brochurer og pjecer, og vi bruger meget energi på lækkert trykt materiale. Jeg tror også sagtens, at trykte annoncer kan få et comeback, når folk bliver mere unplugged igen,” fortæller han.

Michael Trinskjær, der er kommunikationschef i den folkekirkelige organisation Danmission, vil heller ikke afskrive de trykte medier endnu.

“Vi har en meget bred palette af målgrupper, som har meget forskellige medievaner og forudsætninger. Det er alt lige fra partnere i 12 lande rundt omkring i verden, over 10.000 konfirmander i landets kirker, til 4.000 private donorer og 2.000 frivillige. Mange af dem er over 70. Så vi har nærmest en kanal til hver gruppe, både digitale og analoge, ellers kan vi ikke nå ud til alle målgrupperne med vores budskaber.”

Fremtiden kalder på personlig og nærværende kommunikation

Hos Danmission vurderer Michael Trinskjær, at budskaberne på sigt vil blive kanaliseret mere digitalt, men at det ikke kommer til at erstatte den personlige kontakt.

“Jeg tror, at vi med tiden vil udfase nogle af vores trykte medier stille og roligt, selvom vi til stadighed vil have brug for at sætte plakater op i kaffestuerne ude i genbrugsbutikkerne, hvis vi skal melde noget til de frivillige. Og så vil vi blive ved med at have en meget stor andel af face-to-face kommunikation. Det ligger simpelthen i Danmissions DNA,” fortæller han.

Michael Kreutzfeldt er kommunikationschef i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune og har også deltaget i K-chefundersøgelsen. Han tror ikke, der kommer til at ske nogen stor forandring i, hvordan kommunen bruger diverse kanaler over de kommende fem-ti år.

“Jeg tror ikke, der er en voldsom ændring i vores kanaler. Vi har de her veletablerede kanaler. Kommunens hjemmeside er jo kæmpe stor, og her ligger rigtig meget, så den skal vi hele tiden optimere, videreudvikle og redesigne. Men jeg ser ikke for mig, at der om fem-ti år er sket noget voldsomt nyt. Måske bruger vi mere video eller podcast, men det er blot nogle variationer i kanalbilledet, som vi selvfølgelig skal følge med i,” forklarer han.

Konkret består den store udfordring hos Michael Kreutzfeldts kommunikationsfolk i at få gang i mere nærværende og personlig dialog.

“Der, hvor jeg ser udfordringen, er indholdet på de kanaler, vi har, specifikt at det indhold bliver mere personligt og mere nærværende. Når vi kommunikerer til forældre om at deltage i forældreråd eller forældrebestyrelser, kan vi ikke bare sende massekommunikation ud i deres e-bokse. Vi skal være mere nærværende, mere i øjenhøjde og have et klart og tydeligt sprog. Og det øver vi os hele tiden på,” slår Michael Kreutzfeldt fast.

172 kommunikationschefer og -ledere har deltaget i undersøgelsen i løbet af januar og begyndelsen af februar 2020.

Tekst / Ina Marie Ernø Jacobsen
Udgivet / Marts 2020

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search