Skip to content

Det gode netværk kræver nærvær

Det gode netværk kræver nærvær

Et netværk er i sidste ende, hvad deltagerne selv gør det til. Det skal ikke være et sted, hvor du parkerer dig selv. Det gode netværk kræver, at alle deltager aktivt og tager ansvar for, at det fungerer.

Tekst / Niels Christiansen
Illustration / Maj Ribergård
Udgivet / September 2020

Hvis ikke du allerede har fået øjnene op for betydningen af at have et godt og stærkt netværk, så er det på tide. Mange udfordringer løses med hjælp og støtte fra netværket. Et netværk deler viden og erfaringer med hinanden. Det er også almindelig kendt, at rigtig mange jobs efterhånden ikke bliver slået op, men bliver besat via netværket.

Men hvad er et netværk egentlig, og hvordan får man sat strøm til det? Sanne Kjeldsteen, der er facilitator og B2B-matchmaker i AndersenB2B, har i syv år arbejdet med at arrangere erhvervsnetværk. Hun fortæller, at der grundlæggende findes to former for netværk. De formelle og de uformelle.

For kommunikationsfolk er netværk, som for folk i alle andre brancher, altafgørende

”De uformelle netværk kan være LinkedIn, hvor du kan skabe kontakter online, og du har mulighed for at vedligeholde dem. Der er også kaffemøder, hvor du enten bliver inviteret, eller du selv tager initiativet til at mødes en til en med en person, du finder interessant. Men med kaffemøder skal man være opmærksom på, hvor meget tid man vil bruge på det, og hvad formålet med mødet er, for de er meget tidskrævende,” fortæller Sanne Kjeldsteen.

Den ekstreme udgave af de uformelle netværk er det, der opstår, uden vi er bevidst om det. Du sidder i en bus eller er ude at flyve, og så sidder du ved siden af en person, som du falder i snak med. Det sker helt af sig selv, men I finder ud af, at I har et eller andet, der passer sammen. ”Så er I allerede i gang med at netværke, og det er kommet ud af det blå. Den slags kan være mindst lige så givende som de formelle netværk,” mener Sanne Kjeldsteen, der i AndersenB2B arrangerer netværksmøder med speeddating, hvor det handler om faciliteret speeddating og sparring mellem relevante virksomheder.

Det er vigtigt, at man lægger øre til andres oplevelser, selvom man måske ikke kommer ud for de samme ting

Marianne Voigt

Skaber netværk værdi?

De formelle netværk er de netværksmøder, der foregår i gruppeformat, og som ofte er formaliseret i form af faste møder. ”Det kan være faglige arrangementer, som dem Kommunikation og Sprog afholder, eller det kan være erhvervsnetværk, som er det, vi i AndersenB2B udbyder,” forklarer Sanne Kjeldsteen.

De formelle netværk faciliteres af en professionel og faglig netværksleder, og i dag udbydes de enten af fagforeninger, brancheorganisationer eller private virksomheder. Det betyder, at mange af de formelle netværk koster penge at deltage i, hvilket rejser spørgsmålet: Hvad er værdien ved et netværk?

”Vores netværk er skruet sådan sammen, at de er en målrettet, fleksibel efteruddannelse, som foregår i et fortroligt fagligt forum med ligesindede. Det giver vores deltagere et styrket professionelt netværk, som gør dem bedre til at løse deres arbejdsopgaver, og på den måde skaber det værdi for deltagerne,” fortæller Christina Bech Winkler, der er direktør og netværksleder i Kforum, der siden 2009 har været en af de største udbydere i landet indenfor netværk og kurser om kommunikation og marketing.

Sanne Kjeldsteen mener også, at de formelle netværk er værdiskabende for dem, der deltager. Hun peger på, at du i et netværk kan sparre med andre, og du kan få input til det arbejde, du selv sidder med lige her og nu. ”Hvis du er jobsøgende, kan du få relevante indgange til arbejdspladser, du kunne tænke dig at arbejde hos. Hvis du er selvstændig, kan et netværk være med til at skaffe leads til nye kunder, eller du får nye samarbejdspartnere, så du kan udvikle din virksomhed positivt. Så for kommunikationsfolk er netværk, som for folk i alle andre brancher, altafgørende,” siger Sanne Kjeldsteen.

Alle mennesker netværker forskelligt og har forskellige motivationer for at gøre det

Hun vil til enhver tid anbefale kommunikationsfolk at deltage i netværk, men ikke uden et formål. Hun mener, at det er vigtigt, at man gør sig nogle tanker om, hvad der er ens formål med at være med i et netværk, for det er forskelligt for os alle sammen.

”Alle mennesker netværker forskelligt og har forskellige motivationer for at gøre det. For rigtig mange er det en søgning efter inspiration. Det er også ofte noget rent fagligt som kompetenceudvikling, og for andre er det at finde nye kunder eller måske endda en ny arbejdsgiver. Det kan også være, at man søger at få et fællesskab, men hvor det, man søger, måske mere er på det personlige plan,” forklarer Sanne Kjeldsteen.

Først og fremmest nærvær

Marianne Voigt arbejder i den store industrivirksomhed Haldor Topsøe som communication specialist. Hun har tidligere arbejdet med intern kommunikation i medicinalvirksomheden Novo Nordisk og i BRF Kredit. Allerede i sin tid i Novo Nordisk stiftede hun bekendtskab med et formelt netværk, der dog skulle fungere af egen kraft og uden moderator. Det gik ikke så godt.

”Vi var en gruppe af kommunikationsfolk fra forskellige virksomheder, der skiftedes til at stå for det enkelte arrangement. Det fungerede ikke for mig, for jeg syntes ikke, at engagementet var godt nok. Der manglede nok en professionel moderator for at holde det oppe på et ordentligt niveau, og der blev læst for mange mails på telefonen under bordet. Jeg tror også, at det betød noget, at det ikke kostede noget at deltage. Det var ikke særlig forpligtende,” husker Marianne Voigt.

I dag er hun medlem af et Kforum-netværk, hvor deltagerne alle er folk, der er ansvarlige for den interne kommunikation på deres arbejdsplads. Når Marianne Voigt er med i netværket, er det til dels for at vidensdele og opnå kompetenceudvikling. Men det vigtigste for hende er nærvær:

”Først og fremmest kræver et godt netværk nærvær. Det netværk, jeg er medlem af nu, er godt faciliteret, og jeg synes, at de andre, der er med i netværket, er en god gruppe mennesker, der har lyst til at give hinanden ’noget’, og som kan lide at være sammen. Jeg tror også, det har en betydning, at vores arbejdsplads betaler mange penge for, at vi er der. Det er ikke noget, vi har talt om, men sådan tror jeg, det er.”

Spændende profiler lokker husarerne til

Det er attraktivt, hvis et netværk har nogle spændende profiler indenfor deres felt i kommunikationsbranchen. Det tiltrækker øvrige deltagere. ”Det er der ingen tvivl om,” siger Christina Bech Winkler. ”Det betyder rigtig meget. Det allerførste, folk spørger om, hvis de henvender sig vedrørende et bestemt netværk, som de er interesseret i, er: Hvad er på programmet næste gang, og kan vi få at vide, hvem som er med. Det sidste kan vi ikke oplyse dem om, men så spørger de: Kan vi så i det mindste få at vide navnene på de virksomheder og organisationer, som sender deltagere?”

Det handler om at forstå, at her skal vi ikke spille komedie

For Marianne Voigt forholder det sig anderledes. Hun søger ikke faglige stjerner indenfor intern kommunikation, når hun vælger netværk. For hende er en spændende profil i et netværk en person, der er interesseret i at lytte til de andre i netværket og er interesseret i at dele ud af egne erfaringer, også hvad angår tvivl og usikkerhed.

”Jeg sætter de menneskelige egenskaber hos netværksdeltagerne højere end de rent faglige. Det handler om at forstå, at her skal vi ikke spille komedie eller imponere hinanden – vi skal tale om tingene, som de er, og vi skal turde være usikre sammen. Vi er der jo for at lære noget og hjælpe hinanden videre. Det, synes jeg, er styrken ved det netværk, jeg er medlem af i dag. Jeg oplever ikke, at vi stiller os an, men at vi åbent deler de udfordringer, vi har,” siger Marianne Voigt, der mener, at uanset om ens arbejdsplads er stor eller lille, dansk eller international, privat eller offentlig, er der nogle problemfelter omkring intern kommunikation, som altid vil være de samme.

Du behøver ikke at rende dit netværk på dørene hele tiden, men husk, at det er vigtigt at opretholde en vis form for kontinuitet i kontakten, hvis du vil bevare netværksforbindelsen

Christina Bech Winkler

Glem ikke nærværet mellem møderne

Der vil altid være nogle fællesnævnere, som man kan være fælles om, og nogle områder, hvor man kan spejle sig i de andres udfordringer, siger Marianne Voigt og understreger, at et netværk bør være et fagligt fællesskab, hvor man er optaget af de andres dilemmaer og udfordringer, uanset om man lige selv står i samme situation: ”Det er vigtigt, at man lægger øre til andres oplevelser, selvom man måske ikke kommer ud for de samme ting.”

På den måde er et netværk i sidste ende, hvad deltagerne selv gør det til, siger Christina Bech Winkler: ”Så gør vi selvfølgelig alt, vi kan, for at der sker noget frugtbart, men der er fra vores side krav til den indsats i form af den deltagelse, alle kommer med. Vores netværk skal ikke være et sted, hvor du parkerer dig selv. Det kræver, at alle deltager aktivt og tager del i det og tager ansvar for netværket. Men så bliver det også godt.”

Marianne Voigt understreger, at for at et netværk virkelig skal lykkes, er det vigtigt, at man forstår, at nærvær ikke kun gælder under møderne, men også imellem møderne. At man med andre ord kan trække på hinanden mellem møderne.

Christina Bech Winkler peger på det samme: ”Du behøver ikke at rende dit netværk på dørene hele tiden, men husk, at det er vigtigt at opretholde en vis form for kontinuitet i kontakten, hvis du vil bevare netværksforbindelsen. Det handler om, at du en gang imellem giver lyd fra dig – sender en mail eller ringer og hører, hvordan det går. Husk på dit netværk, hvis du støder på nogle interessante informationer eller kontakter, som andre i dit netværk ville kunne have glæde af.” ●

Tekst / Niels Christiansen
Illustration / Maj Ribergård
Udgivet / September 2020

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search