Skip to content

Det handler om borgernes hverdag hver eneste dag

Kommunikationspartner i en kommune:

Det handler om
borgernes hverdag
hver eneste dag

Kommunikation skal skabe tryghed, også om udvikling.” Sådan siger Troels Rud, der er kommunikationspartner i Egedal Kommune. ”Kommunen er let at blive sur på. Også fordi den kan virke som en ansigtsløs stor størrelse. Men jo mere vi kan forklare, jo mere tryghed skaber det.”

Tekst / Anne Nimb
Foto / Camilla Utke Schiøler
Udgivet / Maj 2019

I gamle dage tog de bare en beslutning oppe i kommunen, og så blev der lukket en skole eller bygget en ny vej. Uden at borgerne var blevet hørt. I dag har folk en anden forventning.

”Samfundet bliver mere og mere komplekst, og kommunerne bliver derfor mere komplicerede organisationer, som kan være sværere at forstå for os borgere. Samtidig efterspørges der mere gennemsigtighed og medindflydelse. I takt med at det bliver mere kompliceret, og borgerne øger deres kritiske sans, vil vi gerne oplyse mere og mere om, hvordan systemet fungerer. Det vil altid være utrygt at ændre noget, men jo mere vi forklarer, hvordan tingene er, og hvordan det vil udvikle sig, des mere tryghed.”

Sådan siger Troels Rud, der er ansat som kommunikationspartner i Egedal Kommune. Her sidder han sammen med sine kolleger i et kommunikationsteam, som kan give hinanden faglig sparring og pulje kompetencer. Fysisk er kommunikation placeret i Center for Administration og Service på Egedal Rådhus.

En pædagogisk øvelse

Troels og hans kolleger i kommunikationsafdelingen bliver kaldt kommunikationspartnere, fordi de er partnere for fagcentrene sundhed/omsorg, skole/dagtilbud og så videre.

”Opgaverne kommer dels fra centrene, og dels initierer vi også selv. Vi vil altid gerne være med fra starten af en opgave. Men ligegyldigt hvor værdsat kommunikationsafdelingen er, vil det altid være en opgave at få fagpersonerne til at tænke kommunikation med. Som fagpersoner har de styr på deres ressortområder, men de er ikke eksperter i kommunikation, heller ikke cheferne, og derfor er det en pædagogisk øvelse at lave en kommunikationsplan, som alle kan se sig selv i,” forklarer han.

Det er Troels’ faste overbevisning, at man kan minimere utryghed ved hjælp af kommunikation.

”Kommunikation giver et bedre samfund, fordi det skaber mening for borgerne i en tid med forandringer

Troels Rud

”Det vil altid være utrygt at udvikle eller ændre et eller andet. Og kommunen er let at blive sur på, fordi kommunen er rammen for alt, hvad der sker i din hverdag. Også fordi den kan virke som en ansigtsløs stor størrelse. Men jo mere vi kan forklare, jo mere tryghed og ejerskab skaber det, både hos medarbejdere og borgere,” siger han.

Kommunikation giver et bedre samfund

Generelt er udviklingen gået fra afsenderorienteret kommunikation til modtagerorienteret, og nu arbejder man mod en mere samskabende og inddragende kommunikation. Det stiller større krav til kommunikatørerne, fordi de ikke bare skal arbejde for, at alle i kommunen taler med den samme stemme. De skal også kommunikere borgernes ønsker ind i kommunen.

Men hvad betyder det, at borgerne ved noget om kommunen?

”Kommunikation giver et bedre samfund, fordi det skaber mening for borgerne i en tid med forandringer. Kommunikation øger folks kritiske sans og gør, at de får større ejerskab til deres kommune og deres hverdag, og det trækker ind i debatten om demokratisk dannelse og empowerment. Vi laver ikke kommunikation for politikerne. Vi laver det for kommunen og for borgerne. Vi er til for at formidle kommunikation om alt det, kommunen laver, hvad enten det handler om daginstitutioner, affald eller erhvervsvækst,” siger Troels Rud.

Kolde og varme hænder

Troels bliver dagligt mindet om, at det, han gør, har betydning, fordi det handler om borgernes hverdag hver eneste dag. Men han har også hørt kritikken med, at der er for mange kommunikationsmedarbejdere i det offentlige, mest da han var i Københavns Kommune.

Hvordan taler I om det?

”Jeg mener, at kritikken er uberettiget, når folk ikke ved, hvad vi laver. Så bliver vi kaldt kolde hænder. Så simpelt er det bare ikke, for der skal nu engang folk til at udvikle policy, så kommunerne udvikler sig efter samfundets behov, og den udvikling skal kommunikeres, for den har direkte betydning for virksomhedernes og borgerens hverdag.”

Så du mener, at I gør en forskel for borgerne?

”Ja, absolut. Se på en dag som i dag, hvor jeg skal arbejde med kommunens nye hjemmeside, forberede valgdebat på Egedal Rådhus, hjælpe sagsbehandlerne med at gennemskrive et standardbrev om økonomisk friplads og håndtere en SoMe-sag, hvor borgerne har luftet deres frustration. Det handler alt sammen om formidlingen begge veje mellem borger og kommune.”

”Vi laver så mange forskellige ting. I løbet af en arbejdsuge er alle redskaber ude af værktøjskassen, og overliggeren for det hele er, at vi er til for borgerne, så de kan forstå kommunen, og at kommunen forstår borgerne,” slutter Troels Rud. ●

Tekst / Anne Nimb
Foto / Camilla Utke Schiøler
Udgivet / Maj 2019

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Back To Top
Search