Skip to content

Diversitet begynder ikke i kommunikations- afdelingen

Diversitet begynder ikke i kommunikationsafdelingen

Tekst / Katrine Rudbeck Japsen, tidligere Campaign manager i Marketingbureau, nu mellem jobs
Medlem af Kommunikationspolitisk udvalg, Hovedbestyrelsen og Repræsentantskabet i KS.
Foto / Privat
Udgivet / Marts 2022

Lyt til artiklen her:

Forleden dag sad jeg og skrev på nogle af de budskaber, vi udvikler i Kommunikationspolitisk udvalg om fremtidens (og nutidens) krav til kompetencer hos kommunikatøren. Det konkrete budskab jeg arbejdede på hed ’kommunikatører skal tættere på forretningens strategi’. Det håber jeg naturligvis de fleste af jer er enige i.

Men hvordan hænger diversitet sammen med, at kommunikatører skal være tættere på forretningens strategi, som vi skriver om i dette nummer af Kommagasinet?

Når vi er med til at lægge strategien om eksempelvis diversitet i virksomheden, så kan vi, inden den er klar til udrulning, allerede have forudset bump på vejen, så vi kan styre udenom

Jeg mener, det er vigtigt, fordi diversitet er ikke noget, der opstår på skrivebordet i kommunikationsafdelingen. Vi som kommunikatører bærer helt bestemt et kæmpe ansvar for at vise, hvordan den virksomhed, vi arbejder i, forholder sig til diversitet. Det gælder både internt og eksternt i virksomheden. Alle nuværende medarbejdere skal eksempelvis være opmærksomme på de initiativer, virksomheden sætter i gang – og det er kommunikatørerne, som står for den udbredelse.

Det er også kommunikatørerne, der står for at biddrage til virksomhedens omdømme eksempelvis i form af kampagner, presse og SoMe. Jeg tror, de fleste måske kender at få stukket et brief i hånden, hvor der er nogle ønsker til, hvad der skal kommunikeres både internt og eksternt – heldigvis er vi jo kompetente, så den klarer vi. Men i de fleste tilfælde ville det have været rart selv at have været med i beslutningen. Og netop dérfor er det helt essentielt, at man som kommunikatør og/eller kommunikationsafdelingen er tæt på forretningen strategi.

Katrine Rudbeck Japsen

Når vi er med til at lægge strategien om eksempelvis diversitet i virksomheden, så kan vi inden, den er klar til udrulning, allerede have forudset bump på vejen, så vi kan styre uden om. Vi er nemlig som kommunikatører i et fag, der binder andre fagligheder sammen. Vi er dem, som får buskaber, visioner og missioner til at leve. Og netop dérfor er det vigtigt, at vi som kommunikatører er med, når der skal udtænkes nye strategier på forretningsniveau.

Vores eget fag indeholder endda meget diversitet og med de forskelligartede kompetencer, vi som kommunikatører har, kan vi tidligt i processen påpege, at noget ikke vil fungere, og endnu bedre kan vi hurtigt se de mulighederne for god og skarp kommunikation.

Når vores fag bliver bragt tidligere i spil, bliver det nemmere at udarbejde troværdig kommunikation om eksempelvis diversitet. For det er trods alt lettere at udvikle kommunikation, når udviklingen allerede gik i gang, da strategien blev lagt, end at være det sidste led. Derfor starter diversitet ikke i kommunikationsafdelingen, det er os, der fortæller om det, og forhåbentlig er vi med hele vejen. ●

Tekst / Katrine Rudbeck Japsen, tidligere Campaign manager i Marketingbureau, nu mellem jobs
Medlem af Kommunikationspolitisk udvalg, Hovedbestyrelsen og Repræsentantskabet i KS.
Foto / Privat
Udgivet / Marts 2022

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search