Skip to content

Er du alene på posten? Så find dig et netværk

Er du alene på posten?
Så find dig et netværk

Hvad gør man for at få kommunikationdagsordenen, for at opbygge tillid og forståelse, så man bliver taget alvorligt, også når det handler om rådgivning, hvis man er den eneste kommunikationsmedarbejderjobbet?

Tekst / Anne Nimb
Foto / Privat
Udgivet / Februar 2022

Lyt til artiklen her:

At være den eneste kommunikationsmedarbejder i en virksomhed eller organisation er en meget anderledes situation end at være en af flere, eller måske ligefrem mange, der arbejder med kommunikation samme sted.

I KS er der et netværk for ’Kommunikatører uden fagkolleger’. Netop fordi det er en særlig situation, og fordi den netop kalder på at finde fagkolleger, man kan tale og sparre med uden for organisationen. Ofte er der tale om små eller mellemstore virksomheder (SMV), lige så ofte har hverken ledelse eller kolleger den store viden om eller erfaring med kommunikation.

Stine Pilgaard og Maiken Møller Balslev er to KS’ere, der begge har brugt netværket for kommunikatører uden fagkolleger. Og de er især enige om en ting: Det bedste råd, vi kan give til andre i samme situation, er, at de skal melde sig ind i et netværk.

Hvordan har I oplevet relationen til den øvrige organisation, når det handler om kommunikation?
Stine: ”Jeg har helt klart oplevet, at det går nemmere for nogle kolleger end for andre. Under alle omstændigheder kræver det en åben snak, og at man viser initiativ. Jeg oplevede, at direktionen støttede op og også fik de øvrige ledere med. Det var sværere nede i organisationen, hvor det ikke var alle, der kunne favne det. For eksempel fik jeg en hilsen fra en kollega, der takkede for, at jeg havde indført de nye ting, og samtidig beklagede, at han som et af de gamle hoveder ikke havde deltaget i så meget.

Maiken: ”I mit job i squashforbundet skulle jeg arbejde i en politisk ledet organisation og referere til en bestyrelse, som bestod af frivillige og ulønnede. Jeg skulle skabe læring og struktur i en organisation, der ikke kendte noget til de værktøjer, jeg gerne ville have i brug. Og af og til var jeg nødt til at gøre noget ’brandfarligt’ for at få respons, ligesom jeg også måtte gøre tingene, før de egentlig havde nikket til mine forslag. De ville gerne have bragt initiativerne ud til medlemmerne, men det var svært at få dem til selv at agere med.”

Det paradoksale ved at være i en mindre organisation er, at der ikke altid er korte kommunikationsveje, selvom man skulle tro det

Maiken Møller

Tid er en stor udfordring

Hvilke udfordringer oplevede I, at de KS’ere, der var med i netværket, havde?
Stine: ”Tid, det vil sige mangel på den, er det, jeg husker, som den mest gennemgående udfordring i forhold til opgaverne. Når man sidder alene indbefatter det, at man er generalist, og så er man ansvarlig for hele processen, fra ide, til udvikling, strategi, produktion, eksekvering og analyse. Og man vil ofte forsøge at nå mere end man kan.”

Maiken: ”Jeg oplevede det også sådan, at tid er det helt store issue, men også forståelsen fra kollegerne for arbejdet og de mange opgaver var en udfordring, der gik igen. Sparring blev også efterlyst. Både på opgaver, men også i forhold til at kunne gøre sig selv bedre. Vi talte også om at arbejde med et budget med få midler. I små organisationer er der ikke så mange penge at gøre godt med, og det er vigtigt at kunne argumentere for de ting, der er nødvendige.”

STINE PILGAARD

Kandidat i Corporate Communication fra Aarhus BSS. Ansat fra 2019 til nu som marketing manager i Danske Transport Medier. Arbejdede primært med ekstern kommunikation, men indførte også interne kommunikationsværktøjer. Refererede til direktøren. Netop flyttet til Nuuk i Grønland og jobsøgende der.

Stine: ”Der var et af medlemmerne i netværket, der havde arbejdet meget med employer advocacy, og det havde jeg meget glæde af i forhold til at få kollegerne med mig. Det blev nemmere at få dem til at forstå relevansen, fordi jeg fik et værktøj til at få det til at lykkes.”

Har I en defineret rådgiverrolle – eller er det mere uformelt?
Stine: ”Jeg oplevede mig selv som rådgiver, men det var på et mere uformelt plan. Man skal have argumenterne i orden, og det betyder også, at man ikke bare skal kunne forklare, hvad der skal gøres, men også hvorfor det skal gøres, og hvorfor det skal gøres netop i vores organisation.”

Maiken: ”Jeg rådgav mest på den strategiske del, og så var kommunikationsindsatsen en afledt effekt af det, og det var så også en opgave, jeg selv skulle udføre.”

Som generalist favner man virkelig meget, men man får også en kæmpe udviklingsmulighed med sig

Stine Pilgaard

Vær bevidst om dine relationer

Hvordan opbygger I en god relation til kollegerne og ledelsen?
Stine: ”I forhold til chefen sparrede jeg meget om mine projekter, så det var meget på opgaveniveau. Og jeg gjorde også noget ud af at rose kolleger, som havde lavet noget, jeg kunne bruge i markedsføring og kommunikation. Det er vigtigt at sætte det ind i en kontekst og at opbygge gode relationer, hvis alle skal forstå, hvad markedsføring og kommunikation betyder for virksomheden.”

Maiken: ”Jeg er meget bevidst om at opbygge relationer, for når man er i så lille en organisation, er relationer bare vigtige. Jeg tænker også strategisk i forhold til, hvem jeg går til med hvad, og hvem jeg involverer på hvilke step i processen.”

Stine: ”Kollegerne kan være dine interne influencere, som både påvirker de andre kolleger og cheflaget. Så det gælder også om at finde ud af, hvem der taler med hvem.”

Hvor meget produktion og hvor meget rådgivning?
Maiken: ”I mit forrige job var jeg i udgangspunktet på det strategiske niveau, men vi var få medarbejdere, så det blev efterhånden et meget udførende job. I dag er det cirka 50/50. Det er vigtigt for mig at have det strategiske med, for hvis man vil rådgive, skal man kunne tale strategi.”

Stine: ”Jeg vil tro, at jeg lå på cirka 40 % rådgivning i starten. Efterhånden som jeg fandt på flere og flere projekter, som jeg selv skulle udføre, blev det mere produktion, så jeg tror, jeg efterhånden nåede op på 80 % produktion. Jeg kan godt lide at eksekvere, så det gav mening for mig, men evaluering er også en ting, jeg prioriterer.”

MAIKEN MØLLER BALSLEV

Driver KS-netværket ’Kommunikatører uden fagkolleger’. Medlem af KS’ Hovedbestyrelse. Kandidat i International Virksomhedskommunikation fra SDU. Tidligere sekretariatschef i Dansk Squash Forbund. Nu projektleder i DGI, hvor hun arbejder med tobaksfri idrætsmiljøer. Har mest arbejdet med ekstern kommunikation. Refererer til direktøren.

Hvor meget betyder det at forstå forretningen, og hvad vil det sige i jeres job?
Stine: ”Specielt når man kommer ind og skal skabe en afdeling, er det vigtigt at forstå forretningen, også så man kender alle led i produktionen, og man forstår målgrupper og så videre. Man kan jo ikke kommunikere, hvis man ikke forstår forretningen og de brands, der skal kommunikeres om, og hvis ikke man ved, hvilke af dem der har mest brug for hjælp. Ved at arbejde med analyser for eksempel i forhold til følgere på de sociale medier finder man jo ud af, hvilke steder, det måske står svagt til.”

Maiken: ”Forretningsforståelse er vigtig, både i forhold til den strategiske indsats på kommunikationsområdet, for løsningen af kommunikationsopgaverne og for at skabe kendskab til det hele.”

Har I nogle råd til andre KS’ere, der sidder alene i en organisation?
Stine: ”Kom med i et netværk. Der finder du ud af, at du ved mere, end du tror, og at det man kan skaber værdi.

Maiken: Ja, og man finder ud af, at man har meget at give, både i netværket og på jobbet.”

Stine: ”I forhold til oplevelsen af, at der ikke er tid nok, er det vigtigt at være god til at styre sine projekter, så man får overblik.”Maiken: ”At sikre strukturen er også et af mine råd, for det paradoksale ved at være i en mindre organisation er, at der ikke altid er korte kommunikationsveje, selvom man skulle tro det.”

Stine: ”Når man sidder som ene kommunikationsmedarbejder, får man en vis position i forhold til chefen. Man får meget ansvar, og derfor giver det at arbejde i en SMV mulighed for at udvikle sig både fagligt og personligt. Som generalist omfavner man virkelig meget, men man får også en kæmpe udviklingsmulighed med sig.”●

Tekst / Anne Nimb
Foto / Privat
Udgivet / Februar 2022

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search