skip to Main Content

Er du god til stavning og grammatik?

Er du god til stavning og grammatik?

Hvad betyder den sproglige korrekthed for KS-medlemmerne? Vi har spurgt fire tilfældige medlemmer, hvad sproget betyder for dem personligt, og hvad de mener, at sproglig korrekthed betyder for kommunikationen. For dem alle fire er det at kunne skrive en tekst, der er i orden, en vigtig del af deres professionelle faglighed.

Er du god til at stave og til grammatik?
Ja.

Er det noget, der er let for dig, eller har du været nødt til at være flittig for at lære det?
Det har faktisk altid været ret let for mig, men jeg har også altid interesseret mig meget for grammatik og retstavning.

Hvor meget betyder det for dig, om sproget er korrekt, når du skriver?
Det betyder rigtig meget. Jeg ved, hvor stor en betydning det kan have, når andre læser min tekst.

Hvor meget betyder det for dig, om sproget er korrekt, når du læser?
Det betyder også rigtig meget. Hvis jeg for eksempel skal til at købe et produkt på en hjemmeside, og der er stavefejl, kan jeg sagtens finde på at forlade siden igen. Hvis jeg ser stavefejl i virksomheders eller produkters navne, tænker jeg tit på, hvorfor de ikke lige tog det forbi en korrekturlæser. For mig har det stor betydning for den tillid, jeg har til afsenderen. Er der stavefejl, har jeg mindre tillid.

Hvad betyder sproglig korrekthed for kommunikationen?
Det er jo lige det. Jeg tager tit mig selv i at læse en sætning flere gange, hvis et komma står forkert, eller hvis der er stavefejl. Særligt hvis der er fejl i sær- og sammenskrivninger. Men man kan også argumentere for, at det (for det meste) altid er til at forstå, hvad der kommunikeres, selvom kommunikationen ikke er sprogligt korrekt.

Hvorfor betyder det noget / Hvorfor betyder det ikke noget?
Det betyder noget, fordi det besværliggør læsningen for modtageren, og fordi det kan skabe misforståelser. Vi kender alle eksemplet ”Lad os spise, farmor”, som betyder, at det er tid til at spise. Hvis kommaet ikke stod der, var det farmor, der skulle spises.
Det betyder ikke noget, fordi vi oftest alligevel forstår hinanden trods sproglige fejl. Jeg mener også, at det er svært at stave og bruge tegnsætning på dansk, så jeg forstår godt, hvorfor vi ser mange fejl rundt omkring. Særligt fra dem, der ikke har med sprog at gøre.

Er der forskel på betydningen af stavefejl alt efter, hvilket medie de ses på (er der for eksempel forskel på sociale medier og mails), og hvilken afsender (privat eller professionel) der laver stavefejlene?
Jeg vil nok altid lægge mærke til stavefejl, uanset hvilket medie de ses på, eller hvilken afsender det er fra. Men jeg tillægger det en større betydning, hvis myndigheder eller offentlige institutioner laver stavefejl, fordi det igen ikke er tillidsvækkende. Særligt hvis det er sendt over brev eller mail.
Derimod vil det ikke betyde lige så meget for mig, hvis der er stavefejl på sociale medier, fordi her går kommunikationen hurtigt, og der er en mere uformel tone.

Er du god til at stave og til grammatik?
Ja og nej. Jeg staver rigtig godt, men efter jeg startede på universitetet, er min danske grammatik blevet ”erstattet” med den engelske.

Er det noget, der er let for dig, eller har du været nødt til at være flittig for at lære det?
Grammatik er aldrig noget, der har ligget til højrebenet for mig, så jeg har kæmpet med det. Jeg ville ønske, at jeg havde haft en app som Duolingo til at hjælpe mig med engelsk og tysk grammatik, sådan som den har hjulpet mig med mit spanske.

Hvor meget betyder det for dig, om sproget er korrekt, når du skriver?
Det betyder MEGET. Jeg er typen, der på næsten pinlig vis skriver sms’er og Facebookbeskeder på samme korrekte facon, som jeg ville have gjort det i en opgave på studiet.

Hvor meget betyder det for dig, om sproget er korrekt, når du læser?
Det betyder MINDRE. Efter flere år i udlandet med arbejde og studie er jeg blevet vant til tekster af tvivlsom stavemåde og grammatik. Det irriterer mig ikke som sådan, men jeg må indrømme, at jeg på et ubevidst plan kommer til at dømme personen, hvis deres tekster er fyldt med fejl.

Hvad betyder sproglig korrekthed for kommunikationen?
Når vi snakker professionel B2B-kommunikation er sproglig korrekthed virkelig vigtig. Hvis et firma har stavefejl i deres produkt- eller introduktionsafsnit, så kan man hurtigt få den tanke, at de tager lidt for let på tingene eller simpelthen ikke er seriøse.

Er der forskel på betydningen af stavefejl alt efter, hvilket medie de ses på (er der for eksempel forskel på sociale medier og mails), og hvilken afsender (privat eller professionel) der laver stavefejlene?
Det korte svar: JA. Jeg mener, at al kommunikation i en professionel kontekst skal være korrekt i alt fra mails til invitationer og produktbeskrivelser. På sociale medier ser jeg en klar forskel i kommunikation med folk indenfor og udenfor éns eget netværk. Hvis en af mine venner tagger mig i en artikel, så er det ikke så vigtigt, om alt er stavet rigtigt. Hvis jeg derimod deltager i en debat på Facebook (hvilket i 2017 er som at vade igennem et minefelt med bind for øjnene iført langrendsski), så sørger jeg for at skrive korrekt i håb om at blive opfattet som værende seriøs.

Er du god til at stave og til grammatik?
Nogenlunde. Jeg er dog også rigtig glad for stavekontrol.

Er det noget, der er let for dig, eller har du været nødt til at være flittig for at lære det?
Jeg arbejder med dansk stavning og grammatik hele tiden og bliver bedre til det hver dag. Men selv efter 25 år er mit dansk ikke fejlfrit. Øvelse gør mester.

Hvor meget betyder det for dig, om sproget er korrekt, når du skriver?
Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at jeg ikke laver fejl, især når jeg for eksempel skriver til kunder, da det reflekterer tilbage på min virksomhed. Det drejer sig om fremtoning samt om at vise kunderne, at man er detaljeorienteret, også med stavning og grammatik.

Hvor meget betyder det for dig, om sproget er korrekt, når du læser?
Jeg bliver altid stolt af mig selv, når jeg læser en dansk avis og fanger sproglige fejl. Men det er også en kæmpe irritation. Den samme problematik eksisterer også på engelsk. Den afslappede holdning til grammatik og stavning fra de sociale medier begynder at snige sig ind andre steder. Men jeg synes, at det er en negativ ting, når for eksempel store, troværdige mediehuse som Berlingske Tidende og The New York Times udgiver artikler med sjuskefejl. Det reflekterer tilbage på kvaliteten af resten af deres arbejde. Det er også en forklaring, jeg bruger meget i mit arbejde for at hjælpe kunder til at forstå, hvorfor det er så vigtigt, at deres hjemmesider er formuleret ordentligt. Hvis et privathospital laver sjuskede sproglige fejl på deres hjemmeside, hvordan kan man så som kunde stole på, at de ikke også laver sjuskefejl i andre dele af deres arbejde? Jeg tror virkelig, at kunder, bevidst eller ubevidst, stoler mere på virksomheder, der kommunikerer sprogligt korrekt.

Hvad betyder sproglig korrekthed for kommunikationen?
Hvis der er for mange fejl i ens kommunikation, er der en større risiko for, at folk står af og holder op med at ”lytte” til en. Så bliver man bare en del af støjen. Det er faktisk lige meget, om det er i et opslag på Facebook eller et nyhedsbrev. Man har ikke meget tid til at fange folks opmærksomhed, og en velskrevet tekst har en bedre chance for at blive læst end en tekst fyldt med sjuskefejl. Mit yndlingseksempel er Nordsjællands Politis Facebookside. De har virkelig mestret fejlfri storytelling, der fanger folks opmærksomhed.

Er du god til at stave og til grammatik?
Ja, det vil jeg mene. Jeg går i hvert fald meget op i at formulere mig korrekt.

Er det noget, der er let for dig, eller har du været nødt til at være flittig for at lære det?
Jeg har altid haft en god fornemmelse og forståelse for sprog. Men man kan altid blive bedre. Derfor læser jeg med jævne mellemrum op på de grammatiske regler og øver mig. Jeg havde en underviser på universitetet, der sagde ”I er kommunikatører. Hvis I ikke kan skrive korrekt, hvem skal så kunne?” Siden da har jeg betragtet beherskelse af sproget som en af mine væsentligste kompetencer. Og ligesom alle andre kompetencer skal sproglige kompetencer holdes ved lige – jeg vil hele tiden gerne blive endnu bedre til at udtrykke mig både korrekt og nuanceret. At kunne skrive og tale er i virkeligheden et håndværk – det kræver øvelse og hårdt arbejde at blive god til.

Hvor meget betyder det for dig, om sproget er korrekt, når du skriver?
Det betyder utroligt meget. Mit sprog er mit visitkort. Når jeg udadtil påstår at være god til sprog og grammatik, så skal jeg også kunne leve op til det. I virkeligheden er jeg næsten mere forfængelig med mit sprog end med mit tøj.

Hvor meget betyder det for dig, om sproget er korrekt, når du læser?
Jeg kan sagtens læse tekster, hvor der indgår sproglige fejl. Men det kan være enormt meningsforstyrrende, og i værste fald kan man ende med at misforstå det, afsenderen mener. Det værste eksempel, jeg har oplevet, var til et informationsmøde hos SKAT, hvor en række hans/sin-fejl i både skrift og tale gjorde det forvirrende at forstå en præsentation af momsregler.

Hvad betyder sproglig korrekthed for kommunikationen?
Sproglig korrekthed højner kvaliteten af kommunikationen og gør det i højere grad nemmere for en afsender at komme igennem med sit budskab. Samtidig fremstår man mere professionel.

Hvorfor betyder det noget / Hvorfor betyder det ikke noget?
Et godt eksempel er jobansøgninger. De fleste, der læser jobansøgninger – særligt i kommunikationsbranchen – kan nok nikke genkendende til, at man mere eller mindre bevidst får et mere positivt og professionelt indtryk af ansøgere, der har gjort sig umage for at udtrykke sig korrekt. Det handler i bund og grund om, hvordan man som kommunikatør gerne vil opfattes.

Er der forskel på betydningen af stavefejl alt efter, hvilket medie de ses på (er der for eksempel forskel på sociale medier og mails), og hvilken afsender (privat eller professionel) der laver stavefejlene?
Som udgangspunkt nej. Når det er sagt, så forventer jeg i højere grad, at man formulerer sig korrekt i professionelle sammenhænge – uafhængigt af mediet. Jeg har lettere ved at se igennem fingre med det i en privat kontekst – mest af alt fordi jeg oplever det lidt for ofte, end hvad godt er. Jeg vil altid mene, at det er umagen værd at formulere sig korrekt, uanset medie og kontekst.

Artiklen er oprindelig trykt i KOM magasinet nummer 105, august 2017.

Tema / Dansk

Tekst / Anne Nimb

Udgivet / August 2017

Back To Top
Search