skip to Main Content

Fem remindere til at skabe ro, når uroen larmer

Fem remindere til at skabe ro, når uroen larmer

Tekst / Stine Reintoft
Foto / Anne Kring
Udgivet / September 2022

Lyt til artiklen her:

De fleste i kommunikationsbranchen oplever situationer på arbejdet, hvor uroen larmer. Presset stiger, fordi forskellige interesser og meninger brydes: Hvilken vej skal vi gå, hvordan skal der kommunikeres i en akut sag? Hvad er den rette kommunikationsstrategi, nu hvor der er pres fra kunder og brugere? Medierne står måske i kulissen og kan opleves som sultne hunde, der kun venter på et svar, for at de (uanset hvad) kan bide i haserne.

Eller chefen står med panik i øjnene og må have svar fra dig nu!

Vi mennesker har en tendens til at blive presset, når andre er presset. Vi er med andre ord påvirkelige overfor andres måde at være i verden på. Når presset bliver stort på arbejdet, kan den enes panik derfor sprede sig til den anden – og måske kan det til sidst opleves som en mere eller mindre stresset organisation.

Når presset bliver stort, og vi ikke føler, at vi har tid eller overskud til at håndtere det, så har vi mennesker en tendens til at reagere ved at gå i ’sort-hvid’ modus. De indre alarmklokker begynder at ringe, og vi får tilskyndelser til at gøre noget NU! I et forsøg på at komme ud af ubehaget bliver mange således meget handlekraftige. Andre bliver undgående.

Den handlekraftige vil søge løsningen her og nu. Der er næppe tid til at undersøge, spørge nogen, reflektere over tingene, finde flere oplysninger eller eksperimentere. Nej, vi skal videre fra det ubehag, at der er løse ender. Vi skal hurtigt løse det her og nu. Skære igennem. Insistere. Fjerne forhindringerne. Vi kan komme i en lettere panisk tilstand, fordi ubehaget er ubærligt.

I kampens hede kan der ske det uheldige, at den handlekraftige kommer til at konfrontere nogen eller noget på en måde, vedkommende senere fortryder. Måske snerre ad en kollega, råbe ud i lokalet, gå med hurtige, resolutte skridt rundt i kontorerne eller rulle med øjnene af mødelederen til mødet.

Den undgående derimod vil forsøge at forsvare sig mod presset ved at ignorere problemet, trække sig, tie, glatte ud eller måske ligefrem gå.

Det er alt sammen forståelige reaktioner set fra et psykologisk perspektiv. For truslen kan opleves intenst: Truslen om ikke at lykkes med den opgave, vi er sat til at løse. Truslen om at fremstå i et dårligt lys, eller truslen om, at vi ikke kan ’klare mosten’ eller er dygtige nok.

Når du mærker panikken puste dig i nakken, er der dog noget, som du kan gøre for at undgå, at det løber af sporet. Den paniske tilstand – vil jeg påstå – er aldrig et godt udgangspunkt for en ordentlig løsning på problemstillingerne eller en god vej ud af dilemmaerne. Derfor kommer her fem remindere til dig, når uroen breder sig, og presset bliver stort:

1  Når en anden er i uro, så søg efter mødet med vedkommende at genetablere din egen ro ved at trække dig hen et roligt sted. Find så ud af, hvad der er den andens panik/stress, og hvad der reelt vedkommer dig i din rolle. Skil tingene ad. Skriv eventuelt ned, hvad der er hvad.

2  Når du mærker trangen til hurtighed og at få dilemmaerne ud af verden i en fart: Accepter, at dilemmaer er en naturlig del af dit arbejde, og at der ikke nødvendigvis er én løsning, men at dilemmaer af og til skal bruge tid, før de ’opløses’.

3  Når du ikke kan se skoven for bare træer, fordi udfordringerne er uoverstigelige, så fjern dig en stund fra tankespindet: Drik en kop kaffe med en kollega, gå til en anden opgave, og lad problemstillingen ligge et par timer eller om muligt til næste dag.

4  Husk reelle pauser i løbet af dagen, det vil sige pauser UDEN skærm. Vores hjerner har brug for reel ro fra stimulerende videoer, beskeder og anden kommunikation.

5  Når du får lyst til at gå eller undgå, så søg i stedet at dele problemstillingen med et klogt hoved: Hvem er en god lytter? Hvem kan hjælpe dig med at se tingene fra forskellige perspektiver, sådan at du i sidste ende kan nå frem til den bedste håndtering af problemet. ●

Tekst / Stine Reintoft
Foto / Anne Kring
Udgivet / September 2022

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search