Skip to content

Forskning i fortrolighedens rum

Etik i kommunikation:

Forskning i
fortrolighedens
rum

Nyt forskningsprojekt foretager et stort dyk ned i mystikkens hule. ’Kommunikationsrådgiveren’ er et næsten uberørt videnskabeligt område, men det bliver ændret nu.

Tekst / Niels Christiansen
Foto / Camilla Utke Schiøler og Rawpixel/Unsplash
Udgivet / Marts 2019

To uger før det islandskejede flyselskab Sterling går konkurs i 2008, bliver den daværende kommunikationsdirektør Rulle Grabow Westergaard suspenderet af selskabets direktør.

Journalisterne fra de danske medier kimer hende ned for at få svar på, om Sterling er ved at lukke. Hun har fået ordre til at afvise alle henvendelser med den forklaring, at hun er på ferie. Reelt er hun sat ud af spillet af sin nærmeste chef.

Ifølge Rulle Grabow Westergaard var hun inden sin suspension blevet bedt om at lyve for pressen. Det nægtede hun, og forholdet mellem kommunikationsdirektør og administrerende direktør brød sammen.

Forskning om rådgiverrollen

Situationer som denne er nogle af de få indblik, offentligheden får i det intime rum, der er mellem en top-kommunikationsrådgiver og dennes chef. Et eksempel på, hvor det gik galt.
Men hvad med alle de situationer, vi ikke hører om? Dem, som fungerer, der ikke vækker opsigt?
Siden foråret 2017 har Gitte Gravengaard, lektor i Kommunikation på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet, samarbejdet med en række danske forskere, kommunikationsrådgivere og studerende med det fælles mål at blive klogere på kommunikationsrådgivning.

Forskningsprojektet Fremtidens Rådgiver stiller tre spørgsmål: Hvordan tænker og agerer den gode kommunikationsrådgiver? Hvordan ser god kommunikationsrådgivning ud i praksis? Og hvordan uddanner vi bedst muligt fremtidens rådgivere?

Et fortroligt område

Det er forholdsvis nyt land, forskerne er gået i gang med at afdække. Vi har hørt om kommunikationsrådgivere, vi læser om dem konstant, vi kender nogle, og vi er det måske selv.

Men forskerne ved ikke meget om dem.

”Der er ikke meget forskning på området, og den sparsomme litteratur, der findes, er ofte skrevet af meget erfarne praktikere og baseret på anekdoter,” fortæller Gitte Gravengaard, der er forskningsleder på projektet Fremtidens Rådgiver.

”For at være en god, dygtig og effektiv rådgiver bliver du nødt til at have en forståelse for den forretning, du er en del af: Hvordan er forretningen skruet sammen?

Gitte Gravengaard

Et af underprojekterne til Fremtidens Rådgiver er Toplederkommunikation og Fremtidens Rådgiver, som Gitte Gravengaard laver sammen med de to erfarne rådgivere Anders Monrad Rendtorff og Kristian Eiberg, begge fra kommunikationsbureauet RelationsPeople.

”Vi fokuserer på topchefernes kommunikationsdirektør eller kommunikationschef, som er meget tæt på dem og rådgiver om deres kommunikation,” siger Gitte Gravengaard. ”Hvad er det egentligt, der sker i dette samspil. Det er et område, som er underbelyst forskningsmæssigt, men det er også et område, der er knyttet en meget stor del af fortrolighed til,” fortæller Gitte Gravengaard.

Indblik i mystikkens verden
Fortroligheden er en af grundene til, at vi ikke ved meget om kommunikationsrådgiverrollen, når det gælder disse toprådgivere.

”For det første er der ingen, der har kastet sig ud i det og har forsket i det, som vi har gjort. Og dels er selve området toplederrådgivning et område, der er omgivet af meget høj fortrolighed,” siger Gitte Gravengaard og peger på, at når en CEO sidder meget alene på toppen, fordi han nogle gange kan have svært ved at drøfte ting med andre, så gælder det også ofte for hans kommunikationsrådgivere:

”De ender også ofte med at sidde med en fortrolig viden, som det faktisk kun er dem og CEO’en, der har i et givet tidsrum.”

Kommunikationsfaglighed er ikke nok

Forskningsprojektet har været i gang i cirka et år nu, og forskerne er ved at have de første delresultater i hus. En af deres pointer – indtil videre – er, at når man er på toprådgiverniveau, så er kommunikationsfagligheden hos rådgiveren ikke nok i sig selv.

”For at være en god, dygtig og effektiv rådgiver bliver du nødt til at have en forståelse for den forretning, du er en del af: Hvordan er forretningen skruet sammen?” siger Gitte Gravengaard.

”Men de siger alle sammen, at kemi – den mellemmenneskelige relation – er utrolig vigtig

Gitte Gravengaard

Hun peger på, at rådgiveren – ligegyldigt om han/hun arbejder i en offentlig eller en privatejet virksomhed – skal have dyb forretningsforståelse, fordi ingen virksomheder eller organisationer er isolerede enheder. De er alle en del af det omgivende samfund.

”Hvad er det for nogle megatrends, man kan forudsige, der bliver vigtige for den her virksomhed. Hvilke samfundsmæssige diskussioner, vil man gerne deltage i, og hvilke ønsker man at holde sig ude af? At man kan ’kigge om hjørner’ og har en forståelse for, hvad der er på vej om et års tid,” siger Gitte Gravengaard.

Det er ikke altid en let opgave, og det er især en udfordring, hvis man sidder i internationale virksomheder.

”I disse tilfælde skal rådgiveren ikke bare forholde sig til en dansk kontekst, men en international kontekst, og det stiller store krav til dem.”

Relationen er afgørende

Og så skal en toprådgiver forstå sin CEO. Hvad er vigtigt for hende eller ham? Hvad er på hendes eller hans agenda. Flere af de rådgivere, forskerne har interviewet, siger, at de har strategier og teknikker til at skabe et godt forhold til deres CEO.

”Men de siger alle sammen, at kemi – den mellemmenneskelige relation – er utrolig vigtig. Og her peger rådgiverne på, at det kan være meget svært, hvis de ikke kan komme tæt nok på deres CEO,” forklarer Gitte Gravengaard, der mener, at den gode relation til CEO’en er en udviklingsrejse med flere forskellige faser og udviklingspunkter.

Co-creation som forskningsproces

Det er ikke kun det nye forskningsområde, der gør projektet interessant. Selve forskningsprocessen er også en ny måde at bedrive forskning på.
Forskerne anvender co-creation som metode for forskningen, hvor de tilstræber at samarbejde aktivt med praktikere for derigennem at skabe ny viden og udvide deres forståelse sammen.

”Co-creation er en ny måde at arbejde på for forskere. Her sidder man ikke alene som forsker og udtænker undersøgelsesspørgsmål – som man så selv undersøger og formidler resultaterne af,” fortæller Gitte Gravengaard, der peger på, at praktikere, forskere og studerende er tænkt ind i projektet helt fra starten.

Praktikerne, kommunikationsrådgiverne, er med hele vejen i forløbet. De har været med til at lave spørgeguide, lave interview, og de er med til at analysere interviewene.

”Vi melder også tilbage til vores informanter, som vi interviewer. Vi afholder workshops med dem undervejs i analyseprocessen, hvor vi fremlægger, hvad vi har fundet ud af. Og så lytter vi til deres reaktioner på vores findings.”

På den måde arbejder forskerne med en løbende drøftelse og i sidste ende en løbende samskabelse – vi kommer med inputtet, men informanterne er ind over med deres betragtninger.”

”Dette vil kunne bruges”

Den viden, som forskerne finder frem til, skal blandt andet. bruges til at uddanne bedre kommunikationsrådgivere på landets højere uddannelser og i forbindelse med efteruddannelse.

”Vi vil ende op med at beskrive, hvad det er, de dygtigste indenfor feltet gør”

Gitte Gravengaard

”En del af formålet er, at den viden, vi indsamler, den feeder vi tilbage til praktikerne – kommunikationsrådgiverne – men også tilbage til de studerende, der læser kommunikation. Så vi får nogle endnu bedre uddannelser og kan uddanne nogle endnu bedre praktikere,” fortæller Gitte Gravengaard.

”Vi vil ende op med at beskrive, hvad det er, de dygtigste indenfor feltet gør. Hvad er best practice. Vi vil kunne fortælle, hvad det er, der ser ud til at virke, og hvad det er, der ikke ser ud til at virke.”

Tekst / Niels Christiansen
Foto / Camilla Utke Schiøler og Rawpixel/Unsplash
Udgivet / Marts 2019

Gitte Gravengaard, lektor, ph.d.
Kommunikation ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Back To Top
Search