skip to Main Content

Fra dimittend til drømmejob

Fra dimittend til drømmejob

Er du snart færdiguddannet og så småt på jagt efter dit første fuldtidsjob? Så kan det godt betale sig at begynde din forberedelse allerede under studiet. Den indgangsvinkel havde Sofie Møller Pedersen, da hun som studerende tog strategiske valg i forhold til fag, studiejobs og selve jobsøgningsprocessen.

Tekst / Cecilie Kristensen, kommunikationskonsulent i Kongsted+Grønne
Foto / Camilla Utke Schiøler
Udgivet / Februar 2022

Lyt til artiklen her:

Jobbet var i hus inden eksamen! Det lyder som en drøm for de fleste nyuddannede, men det var virkeligheden for KS-medlem Sofie Møller Pedersen, der fik sin første fuldtidsstilling hos den internationale medicinalvirksomhed Ambu, imens hun skrev sit speciale. Den helt perfekte start på arbejdsmarkedet for Sofie, men det var nu ikke helt tilfældigt, at hun havnede på netop dén hylde. Der ligger både forberedelse og konkrete valg bag.
Allerede da Sofie startede på sin bachelor i Europæisk Business på CBS, lurede det i tankerne, hvad hun ville fremadrettet, og hvordan hun kunne opbygge et godt og solidt cv. I starten havde hun ikke én bestemt retning at pejle efter, men hun vidste, at hun skulle have sig et studiejob, skabe et netværk og deltage i aktiviteter for netop at blive klogere på sine arbejdsmæssige fremtidsdrømme.

”Jeg havde ikke én klar forestilling eller stillingsbetegnelse, jeg drømte om på daværende tidspunkt. I stedet brugte jeg buzzwords, når jeg skulle sætte ord på, hvad jeg gerne ville. For eksempel ville jeg gerne arbejde med strategi og marketing og sidde på et hovedkontor. Jeg ville også gerne noget tværkulturelt, og så var der nogle særlige industrier, jeg syntes var spændende. Så det var mere på den måde, jeg fik samlet en bold af ting, jeg kunne drible videre med,” fortæller Sofie.

Med en bold fuld af summende buzzwords, satte Sofie i gang efter sit første studiejob, så hun kunne blive klogere på sig selv og tegne konturerne af sit kommende arbejdsliv.

Alt det hårde arbejde gav mening

Tre studiejobs banede vejen

I løbet af Sofies studietid nåede hun at have tre forskellige studiejobs, der bidrog til læring, erfaringsgrundlag og udvikling på hver sin måde. Hendes første studiejob var som skolekoordinator hos EF Education First, hvor hun fik kendskab til at begå sig i en virksomhed med mange medarbejdere, arbejdsprocesser og deadlines, og her lærte hun også at omsætte de teoretiske værktøjer fra studiet til brug i praksis. Studiejobbet hos EF var et godt første spadestik på arbejdsmarkedet for Sofie, men undervejs fik hun blod på tanden til at afprøve nye græsgange.

Studiejobs kan nemlig også åbne nye døre, og Sofie er overbevist om, at hendes første studiejob hos EF var med til at skaffe hende det næste hos Headhuntingvirksomheden Amrop. Den nyvundne erfaring pyntede allerede på cv’et.

Man skal kunne have sig selv med i det. Det skal ikke blive en lang strategisk kamp for at nå et bestemt sted hen, der ikke føles rigtig

”Det var virkelig spændende og noget helt andet hos Amrop. I min tid hos dem fik jeg et kæmpe branchekendskab og all round viden. Og så var medarbejderne efterfølgende søde til at stille op til min specialeskrivning. Det var en stor hjælp,” fortæller Sofie.

Da Sofie skulle starte på kandidatoverbygningen i international marketing, blev hun ansat i sit tredje og sidste studiejob hos Phillips Healthcare, og det var studiejobbet, der formede hende allermest. Jobfunktionen var indenfor digital marketing, og det var her, det begyndte at stå mere klart for hende, at Medtech også var noget, hun gerne ville arbejde med efter sin studietid.

”Jeg havde nu prøvet at snuse til en masse forskelligt, uden at det egentlig var superreflekteret fra begyndelsen. Men det gjorde også, at jeg pludselig var blevet klogere på, hvad jeg egentlig syntes var spændende, og hvad jeg ikke ville arbejde med. Det er her, det giver rigtig god mening med en uddannelse og studiejobs, der berører forskellige flader, da man får et bredt kendskab til branchen. Det ser jeg også mange arbejdsgivere sætte pris på.”

Med indsigt og erfaring fra Phillips Healthcare fandt Sofie blandt andet ud af, at hun gerne ville arbejde indenfor marketing. Således tættere på en retning begyndte Sofie at vælge sine fag mere målrettet, og kandidaten blev præget af tungere redskabsfag og større fokus på data. Selvom det til tider var tungt med de svære fag, var det en retning, der var den helt rigtige for Sofie. For fagene var spændende og relevante for hendes faglige interessefelt.

”Man skal kunne have sig selv med i det. Det skal ikke blive en lang strategisk kamp for at nå et bestemt sted hen, der ikke føles rigtigt. Det er jo helt vildt, så mange timer man skal bruge på sit arbejde. Så hvis man kun har valgt fag og studiejobs ud fra et strategisk sigte, og ikke har den personlige interesse med, så tror jeg, det bliver meget hårdt på den lange bane,” siger Sofie.

Jeg havde ikke én klar forestilling eller stillingsbetegnelse, jeg drømte om på daværende tidspunkt. I stedet brugte jeg buzzwords, når jeg skulle sætte ord på, hvad jeg gerne ville

Næstformand i Studienævnet gav anderledes erfaring

Udover Sofies tre forskellige studiejobs, var hun også næstformand i Studienævnet på CBS i en treårig periode. Hendes frivillige engagement tog ikke afsæt i at fremme karrieren. I stedet stillede hun op som næstformand for at få indflydelse på sit studiemiljø og muligheden for at præge og ændre på procedurer. At hendes arbejde i Studienævnet alligevel gav hende læring og færdigheder, der kunne kobles til den røde tråd af erfaringer på hendes faglige bane, betragter hun i dag som en bonus.

”At være en del af Studienævnet gavnede mig personligt, men var også godt for mit cv. Blandt andet måtte jeg sætte mig ind i, hvordan et Studienævn fungerer som politisk organisation, og jeg lærte helt lavpraktisk, hvordan man agerer i rollen som næstformand, hvor det var vigtigt at kunne tage ansvar og ejerskab for sine opgaver. Det har egentlig været gennemgående, at når jeg starter på noget, så tager jeg ejerskab for det. Og det kan jeg også tage med videre og bruge som erfaring om mig selv.”

De mange oplevelser og konkrete erfaringer havde efterhånden styrket Sofies kendskab til sig selv, sine faglige interesser og personlige styrker. Sofie sparkede ufortrødent sin bold videre.

Blå bog

Sofie Møller Pedersen
Uddannet cand.ling.merc. fra CBS i 2020.
Startede som graduate i global marketing hos Ambu, og er nu global produktchef

Søgte jobs under specialeskrivning

Nu kom tiden til at se mod livet som dimittend og det første fuldtidsarbejde på den anden side af studiets mure. Allerede et halvt år inden hun blev færdiguddannet, var Sofie opsøgende og nysgerrig på jobmarkedet. Så mens hun knoklede på med specialet, fulgte hun med på forskellige jobopslagsplatforme og sociale kanaler, og sendte adskillige ansøgninger afsted, når mulighederne bød sig.

Det var et helt bevidst valg for Sofie at være så tidligt ude, da hun målrettet gik efter graduatestillinger, der ofte bliver slået op på bestemte tidspunkter på året. Graduatestillinger var oplagte for Sofie, der stadig blev motiveret af at være undersøgende og nysgerrig på sit fag.

”Jeg tror, jeg var lidt tidligt ude i forhold til mange af mine medstuderende, men jeg var meget interesseret i en graduatestilling, da de fokuserer på en gradvis opstart fra dimittend til fuldtidsstilling. Her ved og accepterer alle ansatte, at man som ny er i en læringsfase. Samtidig har man som graduate mulighed for at prøve en masse forskellige ting af i virksomheden. Så det gav rigtig god mening for mig at gå den vej.”

Det sidste semester af Sofies studietid blev derfor en hektisk periode, hvor hun brugte al sin overskudstid på at søge jobs ved siden af sine øvrige aktiviteter. Her nåede hun at blive indkaldt til flere samtaler, forberedte og præsenterede cases, og oplevede også at få et afslag. Hun husker det som vanvittigt hårdt og altopslugende at være i, fordi hun samtidig skulle skrive speciale, gå til øvrige, afsluttende eksamener og passe sit studiejob. Men arbejdsmarkedet var præget af coronapandemien, så mange virksomheder havde valgt at skrue ned for flere ansættelser i netop den periode. Derfor kløede Sofie på for at komme i betragtning til de stillinger, der var.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

6 gode råd fra Sofie:
Hvordan kommer du godt i gang?

1. Brug buzzwords, når du skal sætte ord på dine faglige og personlige interesser.

2. Prøv forskellige studiejobs. De er med til at give dig indsigt i, hvad du vil, og hvad du ikke vil fremadrettet.

3. Skab dig et netværk undervejs, og skaf anbefalinger fra dine studiejobs, så du har konkrete referencer.

4. Engagér dig i frivillige aktiviteter, som, du synes, er givende, og tag ejerskab for dine opgaver.

5. Gå tidligt i gang med at se på jobopslag, og få en føling med jobmarkedet og arbejdsgivernes ønsker.

6. Og sidst: Nyd den sidste tid af dit studie. Vær proaktiv på en måde, der føles rigtig for dig.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Fik drømmejobbet i hus inden eksamen

Og pludselig gav al sliddet og forberedelserne mening, da Sofie landede sit allerførste og nuværende fuldtidsjob hos medicinalvirksomheden Ambu. Hun opdagede opslaget på LinkedIn, hvor de søgte en graduate til deres global marketingafdeling. Den perfekte start på arbejdslivet, hvis Sofie selv kunne vælge.

Da hun søgte stillingen, var hun dog overraskende rolig i processen, for hun havde flere jobsamtaler i spil på samme tid. Blev det ikke jobbet hos Ambu, så kunne det jo blive det andet – eller helt tredje. Hun var nemlig blevet mere bevidst om, at der også var meget læring at hente fra de samtaler, hvor hun havde fået afslag. Så selvom der hos Ambu også var en lang ansøgningsproces med samtaler og cases, husker hun det som en god oplevelse, da hun nu kunne trække på erfaringer fra kartoteket af jobsamtaler, hun havde fået opbygget. Heldigvis var det et godt match mellem Sofie og Ambu, og hun fik jobbet i slutspurten af sin specialeproces. Bagefter havde hun en dejlig lang sommerferie inden opstart i september uden jobsøgningspresset hængende over hovedet.

”Alt det hårde arbejde gav mening. Det var, og er stadigvæk, det sted, jeg allerhelst vil arbejde. Nu er jeg også lige flyttet ud af graduateprogrammet til en produktchefstilling, som jeg fandt ud af undervejs, at jeg gerne ville have. Det er netop det, et graduateprogram kan, når man bliver sendt rundt i forskellige afdelinger og funktioner. Så bliver man klogere på virksomhedens mange muligheder, egne styrker og præferencer.”

Det giver rigtig god mening med en uddannelse og studiejobs, der berører forskellige flader, da man får et bredt kendskab til branchen. Det ser jeg også mange arbejdsgivere sætte pris på

Husk at have dig selv med undervejs

Sofies bold af fremtidsdrømme er sparket i mål for en stund, selvom vejen derhen til tider kunne virke usammenhængende og uden retning. Sofie er glad for, hvor hun er landet i dag, og at hun gav den en skalle med jobsøgningen. For pludselig faldt det hele på plads.

Fra et professionelt ståsted var det derfor den bedste beslutning for hende at søge job i specialeperioden. Det var benhårdt, men det lykkedes – og det er hun stolt af.

”Jeg tror, man skal forventningsafstemme med sig selv, hvad man vil, og hvorfor man gør det. Det er ikke nødvendigvis det rigtige at starte tidligt med at søge job, men det var det rigtige for mig, for jeg kunne ikke lade være. Det var vigtigt for mig at kunne sige til mig selv, at jeg havde gjort, hvad jeg kunne, især fordi jeg blev nyuddannet i en udfordrende tid på grund af corona. Men man skal nok finde et job. Det er ikke noget, man behøver at stresse over, hvis det virker uoverskueligt med jobsøgning samtidig med studiet. Man skal kunne være i det, have sig selv med, og også huske at nyde den sidste tid af sin kandidat. Den får man ikke tilbage.” ●

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Denne artikel er skrevet i samarbejde med Kongsted+Grønne, et ’social impact’-bureau, der arbejder for at nedbringe dimittendledigheden ved at ansætte nyuddannede i graduatestillinger indenfor kommunikation.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Tekst / Cecilie Kristensen, kommunikationskonsulent i Kongsted+Grønne
Foto / Camilla Utke Schiøler
Udgivet / Februar 2022

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search