Skip to content

Fusionen er løftestangen for det, vi gerne vil

Fusionen er løftestangen for det, vi gerne vil

En fusion mellem KS og DM vil gøre rækken af medlemsfordele længere. Både fagligt og fagforeningsmæssigt. Og timingen er rigtig, fordi KS fortsat står stærkt på fagligheden, som man i en ny organisation vil kunne give mere gennemslagskraft, understreger KS’ forperson.

Tekst / Uffe Jørgensen Odde
Foto / Mikael Schlosser
Udgivet / December 2023

Cathrine Holm-Nielsen, forperson i KS, er ikke i tvivl:

“Hvis man gerne vil have det, man får i dag, men også har andre ønsker til, hvad vi som forbund skal levere og kunne i fremtiden, så er fusionen løftestangen til, at vi i højere grad kan honorere det.”

Siden KS og DM i slutningen af september 2023 meddelte, at de to organisationer ønsker at fusionere, har Cathrine Holm-Nielsen talt med både begejstrede og lidt mere forbeholdne, men nysgerrige KS-medlemmer, der ved en urafstemning skal nikke til fusionsplanen, inden den, hvis forslaget vedtages, træder i kraft 1. november næste år.

Siden stiftelsen i 1970 har KS været en af landets mindste fagforeninger. Og med cirka 7.300 medlemmer er KS det fortsat. Men selvom forbundet yder god rådgivning og rummer stor faglighed, anes udfordringer i de kommende år.

Men hvorfor er timingen for en fusion rigtig – og hvorfor er DM den rigtige at gå sammen med?
Ifølge Cathrine Holm-Nielsen er der flere centrale forhold, der gør sig gældende.

“Det er en proaktiv beslutning. Det er et spørgsmål om, hvad det er for en virkelighed, vi opererer i nu og på sigt. Hvordan ser tendenserne ud i forhold til konkurrenterne, i forhold til at være en fagforening, og hvad skal man kunne levere til medlemmerne i de kommende år,” siger hun.

Men hvorfor lige nu?
“Vi har dyb faglig viden, og vi har stadig en størrelse, som gør os attraktive. Tidligere har man nok kunnet holde sådan en beslutning for døren, men fagets udvikling går stærkt nu, og medlemmernes forventninger stiger med rette. Hvis vi skal skabe de bedste forudsætninger for medlemmernes faglige udvikling, og hvis vi skal imødekomme deres forventninger til os som organisation, er vi i Hovedbestyrelsen ikke i tvivl om, at det er nu, vi skal gøre det,” siger Cathrine Holm-Nielsen.

Er det en enig hovedbestyrelse?
“Ja.”
Cathrine Holm-Nielsen fortsætter efter en kort pause:
“Det er ikke en hovsaløsning, eller fordi vi står med hatten i hånden. Vi har forberedt os grundigt og får faktisk rigtig meget med fra KS, og vi får god KS-repræsentation i en ny, sammenlagt organisation,” siger hun.

Cathrine Holm-Nielsen

DM har i hele processen været åbne og interesserede i, hvordan vi arbejder med for eksempel frivillige og med faglighed. Det er også vigtigt at sige, at vi får en sektorbestyrelse, som på mange måder skal det samme som vores hovedbestyrelse: Sætte en retning og et ambitionsniveau for faget.

Begge ben bliver udfordret

Hvad er det for et medlemsbehov, som KS vil have sværere ved at opfylde alene?
“KS har altid stået på to ben: Fagligheden og fagforeningen – og vi er egentlig udfordret begge steder, når vi kigger frem. Faget udvikler sig vildt med megatrends som AI, grøn omstilling og flere nye typer opgaver. Det kommer til at påvirke, hvordan man udøver vores fag, der bliver mere komplekst, mens de faglige områder, vi dækker, bliver bredere. Hvis vi fortsat vil omfavne alle vores fagligheder, skal vi have relevante tilbud, som kan klæde vores medlemmer på. Det kræver flere muskler,” siger Cathrine Holm-Nielsen.

Hun forklarer, at der fagforeningsmæssigt er to lag, som bliver udfordret:

“Det ene er selve maskinrummet, som er fundamentet for den hjælp og service, vi yder til vores medlemmer. Det handler om, hvilke systemer vi arbejder i, hvordan brugeroplevelsen er og så videre. Endelig er det rådgivning og vejledning til medlemmerne, som også bliver mere kompleks, fordi arbejdsmarkedet forandrer sig. Der er vores størrelse og gennemslagskraft nogle gange en udfordring,” siger hun.

I vil etablere en kommunikationssektor, men hvorfor ikke bare købe administrative ydelser af DM, og så lade KS fokusere på fagligheden?
“Det synes jeg ville være en halv løsning. For jeg synes, at der er en sammenhæng mellem vores to ben, som man ved sådan en model ikke får glæde af,” siger Cathrine Holm-Nielsen.

KS har i en årrække dyrket nærhed som en værdi. Kan KS bevare sin kultur i en stor organisation?
“Vi skal jo i en eller anden grad udvikle os sammen med DM. Men når man flytter os i samlet flok, etablerer en kommunikationsfaglig sektor, som har politisk indflydelse og en stærkere stemme i debatten, så tror jeg faktisk godt, vi kan bevare noget af alt det gode, som KS altid har stået for. Og DM har i hele processen været åbne og interesserede i, hvordan vi arbejder med for eksempel frivillige og med faglighed. Det er også vigtigt at sige, at vi får en sektorbestyrelse, som på mange måder skal det samme som vores hovedbestyrelse: Sætte en retning og et ambitionsniveau for faget,” siger hun.

Hvis vi fortsat vil omfavne alle vores fagligheder, skal vi have relevante tilbud, som kan klæde vores medlemmer på. Det kræver flere muskler

Cathrine Holm-Nielsen, forperson, Kommunikation og Sprog

Men hvad er det konkret for nogle faglige medlemsfordele, du ser i en ny organisation?
“Der er allerede et fagligt fællesskab på tværs af KS og nogle af DM’s medlemmer, så vi får en større kritisk masse af medlemmer, der arbejder på de faglige områder, som vi dækker i dag. Så man vil få mulighed for at møde flere, som er interesserede i det meget kernefaglige, det meget specifikke eller brancherelaterede, man arbejder med. Vi kan se, at når vi kommer lidt ud i periferien af vores kernefaglighed – for eksempel ned i nært beslægtede, men ikke desto mindre andre fagligheder, hvor vores medlemmer arbejder – så er det noget, vi får svært ved at løfte alene,” siger Cathrine Holm-Nielsen.

KS sikret repræsentation

Cathrine Holm-Nielsen, der har været forperson siden den 1. januar 2022, forklarer, at under det hele ligger en præmis og et ønske om at skabe en organisation med en større stemme i den offentlige debat, at blive stærkere i den faglige interessevaretagelse og styrke medlemsservicen.
“I vores kommunikationspolitiske udvalg har vi blandt andet arbejdet med de ting, og i de to år, hvor jeg har været forperson, har faget udviklet sig hurtigere end mange kunne forudsige,” siger hun.

Hvad bliver din rolle i en ny organisation?
“Jeg bliver sektorforperson for DM Kommunikation og får også en plads i DM’s hovedbestyrelse. Det har været vigtigt for os at give KS repræsentation for netop at sikre en indflydelse og en mulighed for at præge DM. KS får to pladser i hovedbestyrelsen, og KS får seks ud af ni pladser i sektorbestyrelsen. Hvis fusionen går igennem, er jeg sektorformand i hele den næste valgperiode, som er tre år. Jeg er derudover fuldtidsfrikøbt KS-repræsentant i godt halvandet år for at opbygge sektoren og sikre den gode overgang,” siger Cathrine Holm-Nielsen.

Tekst / Uffe Jørgensen Odde
Foto / Mikael Schlosser
Udgivet / December 2023

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

KS og DM i fusion?
“En fusion med DM er den bedste fremtidssikring for KS”
Cathrine Holm-Nielsen, forperson

 

Læs alt om fusionen 

 

Back To Top
Search
Share via
Copy link
Powered by Social Snap