Skip to content

I Arlas kommunikationsafdeling skal man kunne fortælle historier

I Arlas kommunikationsafdeling skal man kunne fortælle historier

Den komplette kommunikationsmedarbejder kombinerer journalistens evne til at skarpvinkle med kommunikatørens blik for strategi og rådgivning. Det mener direktør for ekstern kommunikation i Arla, Theis Brøgger, der ser evnen til at fortælle skarpe og vinklede historier som uundværlig, hvad enten mediet er en magasinartikel, et videoindslag eller en PowerPoint-præsentation.

Kommunikationsopgaverne hos den globale mejerikoncern Arla spænder vidt. Der er den interne kommunikation i form af nyhedsbreve til landmændene, nyheder til personalemagasinet og intranettet samt videoindslag og forberedelse af oplæg i koncernen. Stakeholder-arbejdet – politisk dialog med organisationer og politikere –hører også hjemme i kommunikationsafdelingen. Og så er der selvfølgelig Arlas eksterne kommunikation, der sender budskaber ud gennem de sociale medier, hjemmesider og selvfølgelig pressen. Sidstnævnte bunke af kommunikationsopgaver er Theis Brøgger ansvarlig for. Ligesom omkring en tredjedel af de ansatte i den 18 mand store kommunikationsafdeling i Aarhus er han selv uddannet journalist, mens cirka 40 procent har en kommunikationsuddannelse bag sig.

“I en sund kommunikationsafdeling tænker journalister og kommunikationsuddannede ikke på hinanden som netop det, men som kolleger. De faglige kompetencer, man hver især har, indgår i den daglige sparring,” siger Theis Brøgger.

Du skal frem for alt kunne fortælle en historie
Siden Theis Brøgger blev ansat i Arla for snart 11 år siden, er de blevet færre journalister og flere med andre kommunikationsprofiler i afdelingen.

“En kommunikationsafdeling skal kunne lidt af hvert”

“Da jeg startede, var hovedproduktet artikler, men fordi vi i dag leverer en langt bredere palet af produkter, er de ansattes kommunikationsbaggrund også bredere. I dag laver vi stadig artikler, men vi rådgiver også mere og kommunikerer gennem videoindslag, sociale medier, grafikker, PowerPoint-præsentationer, Public Diplomacy, PR-kampagner og så videre. Det er ikke alle disse produkter, hvor det er det journalistiske, der er det primære. Så en kommunikationsafdeling skal kunne lidt af hvert,” siger Theis Brøgger.

Selvom det ikke er sort/hvidt, så er der også et mønster i, hvilke opgaver de kommunikationsuddannede som regel er bedst til, og hvilke opgaver der ligger mere lige til højrebenet for journalister.

“Journalisterne er typisk dem, der sikrer, at kommunikation er skarpt vinklet, vedkommende for målgruppen og har en sproglig kvalitet. Mens de med kommunikationsbaggrunde sikrer, at vi har de rigtige platforme til at nå ud til folk, temasætter agendaer internt samt klæder lederne i virksomheden på, så de kan aktiveres og komme med den bedste kommunikation til deres nærmeste medarbejdere,” siger Theis Brøgger.

Skarphed med nuancer
Evnen til at finde ind til kernen af det budskab, der skal formidles, og gøre det interessant for målgruppen bør være til stede hos alle i en kommunikationsafdeling, mener Theis Brøgger.

“Uanset hvilken disciplin man søger om at komme ind i rent kommunikationsmæssigt, så vil det i mine øjne altid være en enorm fordel at være god til at skrive og/eller god til at sætte en historie sammen med for eksempel billeder. Hvis du lynhurtigt kan overskue fakta, finde ud af hvor historien ligger, gøre den skarpere med dine spørgsmål og præsentere den som en klar, vinklet historie, er der mange i kommunikationsverden, der kan bruge dig,” siger han og uddyber:

”Gode journalister er dygtige til at stille de rigtige spørgsmål, der bringer historier og kreativiteten videre, men den komplette kommunikationsmedarbejder kan også hjælpe med at udtrykke de rigtige svar.”

Artiklen er oprindelig trykt i KOM magasinet nummer 103, maj 2017.

Tema / Skriv klart

Tekst / Sune Gudmundsson

Foto / Jesper Voldgade

Udgivet / Maj 2017

Back To Top
Search