Skip to content

Ingen silotænkning, når Vola kommunikerer på tværs af landegrænser

Ingen silotænkning, når Vola kommunikerer på tværs af landegrænser

Virksomheden Vola har etableret ti datterselskaber ude i verden og samtidig besluttet at arbejde teamorienteret på tværs af landegrænser. Det stiller krav til kommunikationen på alle niveauer. Direktør og cand.ling.merc. Birthe Tofting er ansvarlig for både salg og samspil.

Del:

Når en gæst på et af de bedre hoteller i Hong Kong, London eller Sydney tager et bad, er der en vis sandsynlighed for, at vandet strømmer ud fra et bruserhoved, produceret af Vola i Horsens.

Og når et musikhus eller kontorbyggeri skyder op et sted i verden, kan det meget vel tænkes, at det er udstyret med de armaturer, som Arne Jacobsen i sin tid tegnede og i dag nærmest er Volas signatur.

Bag hvert armatur og hvert et bruserhoved til det internationale marked ligger en kommunikation, der går på tværs af både landegrænser og kasser i Volas organisationsdiagram. For en af de grundlæggende organisatoriske værdier i virksomheden hedder ’Ingen silotænkning’ og indebærer blandt andet, at selskaberne i de ti lande, hvor Vola er repræsenteret, hjælper hinanden med at generere salgsleads og følge ordrer til dørs.

Som direktør for International Salg, Marketing & HR er Birthe Tofting ansvarlig for, at Vola fungerer som en samlet organisme, selv om der kan være flere tusind kilometers afstand i mellem de kolleger, der arbejder sammen på et projekt.

”Erhvervslivet anser ikke behovet for folk med en seks års nørdet sproguddannelse som særlig stort. Til gengæld er der i mange virksomheder, som etablerer sig i flere og nye lande, et behov for at få hele organisationen til at agere internationalt. I Vola vil vi fortsat efterspørge ressourcer, der kan det,” siger Birthe Tofting. Foto: Helene Bagger

”Kommunikation er i høj grad det, der binder Vola sammen. Derfor er det nødvendigt, at alle faggrupper tænker i information og kommunikation,” siger Birthe Tofting.

Hun har været med til at etablere datterselskaberne og rekruttere de rigtige folk. I den proces har hun lagt vægt på, at de nye medarbejdere måler deres personlige succes i succes for Vola og dermed ser sig selv som et uundværligt led i Volas værdikæde.

Nye jobs i Horsens

Volas fremtog på det internationale marked har ikke kun genereret arbejdspladser på de udenlandske kontorer. Den globale satsning har også medført flere jobs i Horsens, hvor langt størstedelen af koncernens 300 medarbejdere er ansat.

Nogle af de nye, danske jobs har kaldt på kandidater med kompetencer indenfor international virksomhedskommunikation.

”Vi deler alle relevante informationer, i vores CRM-system, så for eksempel kolleger i Shanghai kan bearbejde et projekt i Australien, hvis det er aktuelt”

”Datterselskaberne i Australien og Asien har skabt behov for, at vi har ansat en international salgscoach, som skal holde daglige møder med sælgerne i vores Asia Pacific-kontorer, screene relevante byggeprojekter derude og koordinere på tværs af landegrænser. Sådan en stilling kræver gode sprogkundskaber, kulturforståelse og en viden om, hvordan man arbejder strategisk med salg og marketing,” lyder det fra Volas direktør for International Salg, Marketing & HR.

Som et eksempel på, hvad det er, der er så vigtigt for Vola at samarbejde om på tværs, nævner Birthe Tofting, at virksomheden anser de internationale anerkendte arkitekter som nogle af deres vigtigste interessenter. Arkitekterne i den liga er ofte engageret i byggeprojekter i en række lande, og derfor er det relevant dels at kunne servicere dem fra kontorer tæt på projekterne, men også at dele viden om hvilke tekniske specifikationer, salgsargumenter og anden information, der har været brugt i de projekter, hvor Vola tidligere har samarbejdet med arkitekten.

”Vi deler alle relevante informationer i vores CRM-system, så for eksempel kolleger i Shanghai kan bearbejde et projekt i Australien, hvis det er aktuelt,” forklarer Birthe Tofting.

Og netop en CRM-koordinator er en af de andre stillinger, som er groet ud af Volas globalisering.

”Vores CRM-koordinator underviser salgspersonalet i CRM-systemet, supporterer sælgerne og koordinerer salgs- og marketingsindsatser. De opgaver kræver både stærke sprogkompetencer og kulturelt udsyn og organisatorisk tæft,” fremhæver Birthe Tofting.

Spørger man hende om, hvad det centrale i Volas succes på det internationale marked er, nævner hun virksomhedens brandingstrategi uden betænkningstid.

”Vi har besluttet, at vi ikke vil gå på kompromis med hverken vores design eller kvalitet. Vi har ingen billigserie, kun kvalitetsserien, og vi har også det udgangspunkt, at alle beslutninger tages med udgangspunkt i vores værdigrundlag. Det er vores pejlemærke,” forklarer direktøren i Vola.

Masteruddannelse blev vendepunkt

Sådan var det langt fra, da Birthe Tofting som nyuddannet cand.ling.merc.er med tysk som primære sprog blev ansat i Vola i 1985. Dengang bestod virksomheden alene af fabrikken i Danmark, og Birthe Tofting blev ansat som den ene halvdel af virksomhedens eksportafdeling til at gøre fremstød på det tyske marked. Få år efter etablerede Vola sit første datterselskab i England.
At det er lykkedes at skabe en kultur, hvor alle i koncernen arbejder sammen på kryds og tværs af landegrænser, tidszoner, faglige kompetencer og adskillige lokale sprog, med det fælles mål at fremme Volas brand på det internationale marked, skyldes ifølge Birthe Tofting mere end ti års fokuseret arbejde. Da hun begyndte på masteruddannelse i Corporate Communication i nullerne, skete der noget.

“Jeg måtte kæmpe en kamp for at overbevise organisationen om, at vi skulle arbejde værdibaseret

”Uddannelsen åbnede mine øjne for, hvilken betydning værdiarbejdet har for en organisation. Jeg fik blik for, at det var design-dna’et fra Arne Jacobsen, der for alvor kunne bane Volas vej på det internationale marked, og skrev eksamensopgave om at vende en virksomhed fra en teknikkultur til en designkultur,” siger Birthe Tofting.

Men en ting var det taknemmelige papir. Langs sværere var det at implementere den ny læring i Vola.

”På det tidspunkt havde Vola en håndfuld datterselskaber og var på et udviklingsstadium, hvor det gav mening at arbejde med en corporate strategi, men jeg måtte kæmpe en kamp for at overbevise organisationen om, at vi skulle arbejde værdibaseret. Dengang var det meget indgroet, at beslutninger blev truffet med afsæt i produktionen,” fortæller Birthe Tofting, der på det tidspunkt var leder af salg og marketing, men ikke direktør.

Udviklingen på det internationale marked og et skifte i Vola i 2010 til en ny direktion, som Birthe Tofting selv blev en del af, satte skub i processen.

Nu er der ikke længere nogle i Vola, der som det første spørger, om det er teknisk muligt, når en ny forespørgsel eller en ny ide kommer for en dag. Nu lyder spørgsmålet ’Er det Vola-design?’.

Volas produktidentitet, der omfatter æstetisk og tidløst design, et enkelt og geometrisk formsprog, dansk håndværk og skandinavisk designtradition flugter fint med tidsånden.

“Det er ikke formfuldendt engelsk udtale, der præger filmene, men ligesom vores design er autentisk, har vi valgt at lade det autentiske træde frem her”

”Vi vil gerne bidrage til, at vi alle værdsætter kvalitet og køber færre produkter, der holder i længere tid.”

Det budskab går sammen med produktidentiteten igen i de syv videofilm, som Vola har fået produceret i anledning af virksomhedens 50 års jubilæum i år.
”Til filmene har vi valgt en stil, hvor nogle af vores medarbejdere fortæller om deres passion for at være en del af værdikæden, der leverer kvalitetsdesign. Det er ikke formfuldendt engelsk udtale, der præger filmene, men ligesom vores design er autentisk, har vi valgt at lade det autentiske træde frem her,” siger Birthe Tofting.

Behov for kommunikationsressourcer

Når det kommer til brug af sprogkompetencer, er der i Vola sket en udvikling, der også har fundet sted i mange andre virksomheder.

I Birthe Toftings første mange år i Vola havde hun korrespondance på tysk og oversatte dansk materiale til det tyske marked. Sådan er det slet ikke i dag. På kontoret i Horsens er der seks medarbejdere, der har en sproguddannelse, men der er ingen, som bruger den til at løse oversættelsesopgaver. Birthe Tofting taler tysk med kontoret i München, og det hænder også, at hun laver en tysk råtekst. Men når det kommer til eksternt materiale til det tyske marked, bliver oversættelsesopgaven løst i et bureau i Tyskland.

“Det gælder derfor om ikke at se sig selv for snævert”

Direktøren for International Salg, Marketing og HR i Vola siger om den udvikling, hun oplever:
”Erhvervslivet anser ikke behovet for folk med en seks års nørdet sproguddannelse som særlig stort. Til gengæld er der i mange virksomheder, som etablerer sig i flere og nye lande, et behov for at få hele organisationen til at agere internationalt. I Vola vil vi fortsat efterspørge ressourcer, der kan det.”

Birthe Tofting erkender dog også, at der er en tendens til, at virksomheder er traditionsbundne, når de rekrutterer.

”Mange steder må man ind og skabe sit eget job, for der står ikke international virksomhedskommunikation i ret mange stillingsopslag. Det gælder derfor om ikke at se sig selv for snævert. Rigtig mange virksomheder indenfor den tekniske branche oplever udfordringer i samspillet mellem salgs- og marketingafdelingen og den tekniske afdeling, for der er ofte en kulturkløft. Hvis man som kandidat byder ind på at løse den udfordring, vil man repræsentere en stor værdi for virksomheden. Så det gælder i høj grad om at spotte, hvad det er virksomheden har brug for og udvikle sit job derfra,” lyder rådet fra Birthe Tofting.

Del:

Tekst / Dorthe Lund

Foto / Helene Bagger

Udgivet / Maj 2018

Få artiklen læst op her

Back To Top
Search