skip to Main Content

International virksomhedskommunikation? Se under Nice to have

International virksomhedskommunikation? Se under Nice to have

Oversætterbureauerne har overtaget en del af de opgaver, der tidligere blev løst in-house, og omstiller sig i disse år til at tilbyde kunderne flere kommunikationsydelser. Siger bureaumanageren. Mange virksomheder overser det potentiale, de kunne udnytte ved at have medarbejdere, der er uddannet i international virksomhedskommunikation. Siger professoren.

Del:

Mange oversætterbureauer har i de seneste ti år fået flere og andre opgaver i takt med, at krisen tvang virksomheder og organisationer til at slanke sig. Samtidig er virksomhederne blevet omkostningsbevidste. Dermed er outsourcingen til bureauer langt fra et skifte, der har givet bureauansatte et partoutkort til et liv på første klasse.

Jesper Overgaard Andersen, der dimitterede fra Aarhus Universitet som cand.ling.merc. i engelsk i 1996, er i dag Department Manager for In-house Translation i Semantix. Han har været i oversætterfaget i snart 20 år og har derfor oplevet indefra, hvordan udviklingen er gået i branchen.

Oversætterhuset, hvor Jesper Overgaard Andersen blev ansat i 1997, fusionerede i 2012 med oversættervirksomheden EICOM i Vejle, hvilket førte til virksomheden TextMinded. Sidste år blev TextMinded dog indlemmet i den svenske oversætter- og tolkekoncern, Semantix, der tæller cirka 450 medarbejdere og derudover har mange hundrede freelanceressourcer tilknyttet.

Som Department Manager for In-house Translation i Semantix har Jesper Overgaard Andersen ansvaret for virksomhedens samlede oversætterkorps på cirka 30 medarbejdere fordelt i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Han ser udviklingen i oversætterbranchen som et udtryk for den udvikling, der er sket i kundernes organisationer indenfor international virksomhedskommunikation.

”Da krisen kom, og virksomheder begyndte at skære ned, var der mange sprogstillinger, der blev nedlagt. Der var fokus på, hvor man kunne spare. De oversættelsesopgaver, der hang sammen med kerneydelserne, så som kontrakter og tekniske specifikationer, var virksomhederne dog bevidste om at lade sprogspecialister kvalitetssikre for de relevante markeder, men der er også masser af eksempler på international kommunikation, som virksomheder ikke længere prioriterer at lade fagfolk håndtere,” siger Jesper Overgaard Andersen.

“Det er blevet meget svært at konkurrere på pris, og jeg tror desværre ikke, at vi har set bunden af priskurven endnu”

Store enheder – store kunder

Tendensen med en dalende prioritering af professionel oversættelse og samtidig en rivende udvikling indenfor maskinoversættelse har presset priserne på oversættelsesmarkedet markant, og mange af Semantix konkurrenter opererer udelukkende med freelanceoversættere for at holde omkostningerne nede.

”Det er blevet meget svært at konkurrere på pris, og jeg tror desværre ikke, at vi har set bunden af priskurven endnu,” vurderer Jesper Overgaard Andersen.
Ifølge ham er vejen frem for bureauerne at smelte sammen i større enheder, ligesom den udvikling han selv har været med i fra Oversætterhuset til Semantix.

I dag har Semantix faste aftaler med de absolut største kunder i Danmark. Aftaler, der er vundet via udbud. Kunderne tæller store dele af uddannelsessektoren, banker, forsikringsbranchen og en række industrivirksomheder.

”At få de store kunder kræver, at man selv har pondus. Ligesom den lille murermester ikke vil komme i spil til en opgave om at bygge et hovedsæde til en koncern, vil et lille bureau ikke blive inviteret til at give bud på at håndtere de store organisationers sprogopgaver,” forklarer lederen fra Semantix.
Som en af fordelene ved at være leverandør til de store virksomheder fremhæver Jesper Overgaard Andersen, at kunder i den liga er meget bevidste om at fremstå professionelle og seriøse i deres internationale kommunikation, og at de derfor ikke ønsker at gå på kompromis med kvaliteten.

Trial and error

Den iagttagelse er Peter Kastberg, der er professor ved Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet, enig i. Hans speciale er blandt andet international virksomhedskommunikation. I Kastbergs optik ved de fleste danske virksomheder godt, at der er vigtige ting på spil, når man kommunikerer på udenlandske markeder.

Men samtidig er der en tendens til, at virksomhederne negligerer, hvad kommunikationsopgaven indebærer, og hvilken værdi den repræsenterer.
”Mange virksomheder udnytter ikke deres fulde potentiale på de udenlandske markeder, fordi de undlader at ansætte in-housekommunikationsmedarbejdere, der kan kende kulturen, omgangsformer og historien, udover det pågældende sprog, selvfølgelig,” siger Peter Kastberg.

Dermed fremhæver han, at der ligger langt mere end oversættelsesopgaver i seriøs, international virksomhedskommunikation.

“Jeg tror ikke, at ledelserne rundt omkring er klar over, at de får en medarbejder, der kan orkestrere hele virksomhedens kommunikation hen over landegrænser og på tværs af organisationsskel

”En del virksomheder vil gerne slippe billigt rundt om det meste, der vedrører kommunikation. Derfor vælger de i første omgang trial and error i stedet for den plug and play-løsning, de ville have lige ved hånden, hvis de ansatte en medarbejder, der er uddannet i international virksomhedskommunikation,” vurderer Peter Kastberg.

Han oplever et efterslæb i virksomhederne, når det kommer til viden om, hvilken ballast kandidater i international virksomhedskommunikation har.
”Jeg tror ikke, at ledelserne rundt omkring er klar over, at de får en medarbejder, der kan orkestrere hele virksomhedens kommunikation hen over landegrænser og på tværs af organisationsskel. Den gamle overbevisning om, at en kandidat med et fremmedsprog er en oversætter, hersker stadig,” lyder det fra professoren.

På linje med Jesper Overgaard Andersen erfarer Peter Kastberg, at især de store virksomheder outsourcer deres sprogopgaver til bureauer, ikke mindst når det gælder juridiske dokumenter. Men over en bred kam er holdningen, at sprog er noget, der er nice to have, siger Kastberg. I mindre virksomheder håndterer man endog ofte den udenlandske kommunikation på slump, vurderer han:
”Flere steder er holdningen, at vi jo alle sammen kan engelsk, så det går nok. Heldigvis hører jeg oftere og oftere, at mange virksomheder er opmærksomme på, at de har nogle sproglige udfordringer, men det tager åbenbart lang tid at få øje på, at vi uddanner kandidater, der både kan løse de udfordringer plus en række andre og derfor er værd at tage ind i centrale, ledende stillinger.

Mere rådgivning

Ifølge Jesper Overgaard Andersen har hans medarbejdere samme opfattelse som Peter Kastberg.

”Kunderne er klar over, at de har sproglige udfordringer, og de er rigtig glade for at kunne drøfte en konkret oversættelse med en sprogekspert,” siger han.
I de senere år har de sproglige udfordringer, som kunderne har søgt ekstern hjælp til, skiftet karakter, har Jesper Overgaard Andersen bemærket.

”Tidligere fik vi mange opgaver ind, der krævede mange dages fordybelse og særlig faglig indsigt. Det kunne for eksempel være en manual til en ny maskine. De opgaver løser vi stadig, men der er kommet meget mere markedskommunikation, så vi nu også i langt højere grad bliver bedt om at producere en nyhedsartikel, der promoverer den nye maskine, end for bare få år siden,” forklarer Jesper Overgaard Andersen.

“Når nu det er svært for os at tjene penge alene på at oversætte dokumenter og hjemmesider for vores kunder, må vi jo gøre kagen større”

På baggrund af de dalende priser og oplevelsen af, at virksomhederne oftere henvender sig med opgaver, der spænder videre end over regulær oversættelse, er Semantix i gang med at udvide kataloget.

”Når nu det er svært for os at tjene penge alene på at oversætte dokumenter og hjemmesider for vores kunder, må vi jo gøre kagen større. Jeg er ikke i tvivl om, at rådgivning og konsulentydelser bliver vigtige for os i fremtiden,” siger lederen for Semantix’ oversættere.

Et af tiltagene, som bureauet har udvidet butikken med, er DTP-løsninger, så virksomhederne får en layoutet tekst retur. Et andet tiltag er at sælge løsninger, så kunderne selv får adgang til blandt andet maskinoversættelse.
”De kunder, der gerne vil prøve kræfter med oversættelse selv og ønsker adgang til en it-løsning, der kan hjælpe dem, kommer ofte tilbage med et nyt behov for rådgivning, for værktøjet åbner deres øjne for, hvad det vil sige at kommunikere professionelt,” lyder det fra Jesper Overgaard Andersen.

Ud at mødes med virksomheder

Om Semantix’ rådgivningsplaner vil medføre, at bureauet kan tilbyde flere kandidater med speciale i virksomhedskommunikation jobs, eller om udviklingen fører til, at flere virksomheder selv hyrer medarbejdere til at håndtere den overordnede kommunikation, som Peter Kastberg råder til, er ikke til at sige. Ifølge professoren udelukker de to modeller ikke hinanden.
Men noget tyder på, at han har ret, når han siger, at der i dag er en del med en uddannelse indenfor international virksomhedskommunikation, der ikke bruger deres fulde faglige potentiale.

Semantix i Danmark har en medarbejder, der er cand.ling.merc. i Corporate Communication. Han er ansat som Vendor Manager, hvilket indebærer at finde egnede eksterne leverandører til Semantix. Der indgår en del kommunikation i forhold til leverandører i hans daglige arbejde, men ikke traditionel virksomheds- og markedsføringskommunikation.

”Det synes jeg er ærgerligt, når nu de kan så meget mere,” siger Kastberg som en generel kommentar til de stillinger, som cand.ling.merc.er med speciale i virksomhedskommunikation ofte har i dag.

Professoren påpeger, at hvis den tendens skal ændres, er det ikke nok at vente på, at udviklingen ændrer sig, og at virksomhederne af sig selv opdager, hvilken værdi medarbejdere med sprogkompetencer kombineret med kommunikation repræsenterer.

”Vi, og her mener jeg os fra universiteterne, repræsentanter fra Kommunikation og Sprog og kandidater, der har et job, som svarer til deres kompetencer, bør i treenighed tage ud og mødes med virksomhederne og brancheforeningerne face-to-face. Det tror jeg kan sætte skub i udviklingen, så ’vores’ kandidater om ti år sidder i de stillinger, som mange cand.merc.er bestrider i dag,” vurderer Peter Kastberg.

Artiklen er oprindelig trykt i KOM magasinet nummer 111, november 2018.

Del:

Tekst / Dorthe Lund

Foto / Andrew Butler

Udgivet / Maj 2018

Få artiklen læst op her

Back To Top
Search