skip to Main Content

ISS bruger konkrete cases i diversitetskommunikationen

ISS bruger konkrete cases i diversitetskommunikationen

Den danske servicegigant arbejder med fem fokusområder, der skal understøtte diversitetsindsatserne.

Tekst / Uffe Jørgensen Odde
Foto / Camilla Utke Schiøler
Udgivet / Marts 2022

Lyt til artiklen her:

Konkrete historier, der meget gerne har mennesker i centrum, og som tapper ind i de fem fokusområder, som ISS på globalt plan har identificeret som vigtigst på diversitetsområdet.

Det er i grove træk sådan, ISS Danmark kommunikativt arbejder på diversitets- og inklusionsfronten (D&I), oplyser Daniel Kirchhoff, der er Head of Communication & Marketing hos ISS Danmark.

“Der er nogle koncernspecifikke områder, som vi i Danmark skal tappe ind i og oversætte til dansk. Kommunikations vigtigste rolle er at fortælle stærke historier indenfor de forskellige søjler, så vi sikrer, at ISS fremstår, som det, vi er: En mangfoldig virksomhed, der giver plads til at være den, man er,” siger Daniel Kirchhoff, der tilføjer, at der i diversitetskommunikationen er fokus på kønsbalance, mangfoldighed, alder, handicap og seksualitet.

“De gode historier er med til at bygge intern stolthed, de er med til at fastholde gode kolleger, de er med til at vise udadtil, hvilken mangfoldig arbejdsstyrke vi har, og hvad vi er. Det er alt sammen med til at give os et stærkt brand,” siger han.

ISS har flere gange dokumenteret, at det betaler sig at dyrke mangfoldighed. I 2018 viste et forskningsprojekt, som blev til i samarbejde med Copenhagen Business School, CBS, at bedre arbejdsdynamik, større trivsel og mere solidaritet var blandt fordelene som både virksomheden og medarbejderne kunne høste, når forskellige aldersgrupper, køn og nationaliteter blev sat sammen. Og helt tilbage i 2011 dokumenterede den danske servicegigant, at mangfoldighed kaster millioner af kroner af sig på bundlinjen. Her kunne ISS fortælle, at mangfoldige teams tjener 3,7 procentpoint mere end ikke-mangfoldige teams. Blandt årsagerne var lavere sygefravær, højere medarbejdertilfredshed og større tilfredshed med nærmeste leder.

Tæt samarbejde

Hvordan understøtter kommunikation agendaen?
“Det sker i høj grad i samarbejde med vores gode kolleger i P&C (People & Culture – ISS’ svar på HR, red.), hvor vi – både internt og eksternt – formidler mange af de stærke historier, der knytter sig til denne agenda. I ISS Danmark har vi mange kvindelige ledere, og vi har et mål om, at 40 % af vores ledere på alle ledelseslag skal være kvinder. For at understøtte dette har vi for eksempel en mentorordning, hvor vores danske ledelse har unge, kvindelige talenter som mentees,” siger Daniel Kirchhoff, der fortsætter:

Hver gang man melder noget konkret ud, så bliver man sårbar. Men man er nødt til at være offensiv. Ellers ændrer man aldrig noget

Daniel Kirchhoff

“Det er et eksempel på en historie, som også skal ud og leve eksternt, og der går vi proaktivt ud og viser, at vi tager ansvar, og at det er naturligt for os at gøre.”

Han forklarer, at kunsten er at identificere de historier, som kan leve både hjemme og ude.

Et eksempel på det er ISS’ samarbejde med Røde Kors, hvor repræsentanter fra servicevirksomheden besøgte afghanske flygtninge i Sandholmlejren, hvor man fortalte om det danske arbejdsmarked, hvad ISS er for en virksomhed og så videre.

“Det er et konkret eksempel på et tæt samarbejde med P&C. Og det er også et eksempel på, at vi i kommunikation så en mulighed for også at fortælle omverdenen om, hvad vi gør på inklusionsagendaen,” siger Daniel Kirchhoff.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Kort om ISS

Stiftet: 1901 under navnet Kjøbenhavn-Frederiksberg Nattevagt, I 1934 gik man ind i rengøringsbranchen og stiftede Det Danske Rengøringsselskab. I 1968 skiftede selskabet navn til ISS.
Tilbyder i dag blandt andet: Facility Managementløsninger, herunder rengøring, catering, Workplacerådgivning og vagt og sikkerhed
Antal ansatte i Danmark: Cirka 7.000
Antal ansatte globalt: Cirka 370.000
Antal kunder: Cirka 59.000

Kilde: ISS

. . . . . . . . . . . . . . . .

Han pointerer videre, at eksemplerne er, ”konkrete historier, som tapper ind i de strategiske fokusområder”, som man forsøger at formidle for også at give et mere nuanceret billede af, hvem og hvad ISS er.

“Som virksomhed bliver man nemt kun kendt for den service, man leverer. ISS er primært forbundet med rengøring, men det er vigtigt for os, at vi er kendt for, at vi også leverer andre services – og at vi har stort fokus på D&I-agendaen,” siger han.

ISS beskæftiger i Danmark i dag cirka 7.000 ansatte, hvoraf cirka halvdelen har en anden etnisk baggrund end dansk. Derfor er ISS tidligere blevet kaldt en ’supermangfoldig’ virksomhed, og over årene har man opbygget erfaring i at kommunikere til og om mange forskellige medarbejdere med forskellige baggrunde.

“Vi er selvfølgelig hjulpet af, at vi har en bred repræsentation blandt medarbejderne, men vi har meget fokus på autenticitet. Vores indhold skal være ægte og nærværende,” siger Daniel Kirchhoff.

Men samme grad af mangfoldighed blandt ISS-ledere målt på køn og anden etnisk baggrund end dansk er der ikke. Og udfordringen for ISS er også at få bragt D&I-arbejdet derhen, så de kompetencer, som en del af de udenlandske medarbejdere har med sig fra uddannelser i udlandet, kommer i spil.

Risikoen for at møde kritik eller begå fejl undervejs må dog ikke holde en tilbage, mener Daniel Kirchhoff.

“Hver gang man melder noget konkret ud, så bliver man sårbar. Men man er nødt til at være offensiv. Ellers ændrer man aldrig noget. Samtidig er vi en af Danmarks største virksomheder. Vi er markedsleder. Hvis vi ikke skal gå forrest, så ved jeg ikke, hvem der skal gøre det,” siger han.

Når vi melder os på banen, så vil jeg gerne kunne vise en kollega, der oplever det, vi kommunikerer

Daniel Kirchhoff

Svær balance

De senere år har der i forbindelse med afholdelsen af Copenhagen Pride været debat om, hvorvidt virksomheder bruger begivenheden til at fremstå mere mangfoldige, end de er, og dermed udøver såkaldt pinkwashing for blot at sælge mere. ISS har seksualitet som et diversitetsfokusområde og støtter priden.

Hvorfor er det en god ide?
“Vores organisation er gennemsyret af mangfoldighed og forskellighed. Så det er naturligt for os. Men hvis man skal være med, så skal det være ægte. Så hvordan kan vi ISS Danmark tillade os at hejse et flag i en uge for så at pille det ned igen? Svaret er, at det flag på så mange områder repræsenterer den inkluderende kultur og fokus herpå, som vores virksomhed er gennemsyret af. Ikke kun den uge, men 52 uger om året,” siger Daniel Kirchhoff.

Han mener, at signaler, tiltag og sponsorater helst skal følges op af handling og også meget gerne konkrete historier med ansatte, der understøtter budskaberne. Men det er imidlertid en hårfin balance:

“Det kan være vanskeligt, for hvornår er noget privat, og hvornår handler det om arbejdslivet? Og hvordan sikrer man som virksomhed og kommunikatør, at den enkelte kollega ikke føler sig presset til at gå ud og fortælle sin historie? Der skal være en oprigtig lyst hos den enkelte til at fortælle sin historie – og det skal vi som kommunikatører respektere. Vi arbejder ud fra en ’show it, don’t tell it’-tilgang, så når vi melder os på banen, så vil jeg gerne kunne vise en kollega, der oplever det, vi kommunikerer,” siger Daniel Kirchhoff.

Han oplyser, at det også er udgangspunktet i ISS Danmarks aktuelle kampagne, der kører på digitale kanaler. Her kan man se og høre en bred repræsentation af medarbejdere fortælle, hvorfor de er glade for at gå på arbejde.

Blå Bog:

Navn: Daniel Kirchhoff
Alder: 38 år
Stilling: Head of Communication & Marketing, ISS Danmark
Uddannelse: Cand.comm. fra Roskilde Universitet
Tidligere job:
– Kommunikationschef, Scandic Hotels
– Chef for Kommunikation og Public Affairs, Norwegian (Danmark)
– Kommunikationsmedarbejder, Norwegian

“Kampagnen har netop fokus på at vise vores mennesker og mangfoldigheden. Den skal vise vores forskellighed og skabe en emotionel tilknytning til vores virksomhed. I det ligger selvfølgelig også et salgsparameter og et tiltræknings- og fastholdelsesparameter,” siger han.

Hvad skal I blive bedre til?
“Samarbejdet mellem P&C og kommunikation er så vigtigt for at få historierne identificeret og for at få dem ud at leve – både internt og eksternt. Vi har allerede et godt og konstruktivt samarbejde med P&C, men det skal vi konstant udvikle på, så vi bedre forstår, hvad der ligger på hinandens tallerkener. Der er ikke deciderede siloer, men vi skal hele tiden huske hinanden på, at det er, når vi mødes og taler sammen, at magien opstår,” siger Daniel Kirchhoff. ●

Tekst / Uffe Jørgensen Odde
Foto / Camilla Utke Schiøler
Udgivet / Marts 2022

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search