skip to Main Content

Jeg vil gerne være spillende træner

Jeg vil gerne være spillende træner

Karrieren og den faglige udvikling betyder meget for KS’eren Thomas Funch Peckham, som her fortæller, hvordan hans karriere er kommet dertil, hvor den er i dag. Og han har fundet mange forskellige veje for at nå sine mål om at blive ’spillende træner’ på sin arbejdsplads. Det er sådan en, der rådgiver og træner ledere, kolleger og medarbejdere, er tæt på beslutningerne og selv har hænderne dybt nede i kommunikations-bolledejen.

Tekst / Anne Nimb
Foto / Camilla Utke Schiøler
Udgivet / Juni 2022

Lyt til artiklen her:

Hvor vigtig er din karriere for dig?
Meget vigtig. Jeg vil gerne gøre en forskel og kunne sige til mine to børn, at far har været med til at gøre det bedre for andre. Det med at gøre en forskel har ligget dybt i mig, siden jeg var barn og ung, og karrieredelen af den tankegang, er for alvor kommet med de seneste fem år. Man kan ændre meget, hvis man tror på det, tør prøve ting af, og hvis man tør tage nogle chancer.

Hvor vigtig er din faglige udvikling?
Den er også enormt vigtig. Jeg er meget fagligt nysgerrig og jeg har svært ved at stå stille, så det er også vigtigt for mig, at der er bevægelse, og at jeg kan mærke, at der sker en udvikling. Jeg kan godt lide at stille spørgsmål som for eksempel: ’….hvad sker der, hvis vi’.

Hvordan holder du dig fagligt opdateret?
Jeg holder mig blandt andet fagligt opdateret ved at læse fagbøger. Her anbefaler jeg gerne ‘The Mind of the Leader – How to Lead Yourself, Your People, and Your Organization for Extraordinary Results’ Hvis du vil skabe forandring, fortæller den, hvordan du kan få folk med. Jeg er også optaget af KPI’er og kommunikationsmåling. Vi skal tænke mere og mere konkret i, hvordan vi er med til at hæve antallet af kvalificerede ansøgere med 20 % eller skabe tættere LinkedIn relationer til tre navngivne C25 CEOs. ERFA-grupper bidrager også med viden, og så deltager jeg i forskellige arrangementer, for eksempel KOM22, LINKED SUMMIT og så videre.

Hvilke grunde havde du til dit valg af uddannelse?
Jeg tænkte egentlig mest i, hvad der interesserede mig, og jeg elskede at skrive, så det kunne egentlig også have været journalistik….
Jeg ville gerne bruge min superkraft til at skrive og vinkle historier på en nyskabende måde, så folk kan forstå dem, og så de samtidig rykker noget ude i samfundet.

Hvad betød karrieremulighederne, da du valgte fag?
Det betød meget. Og det endelige karrierevalg kom på grund af jobmulighederne.

Hvilke overvejelser gjorde du, da du skulle søge det første job?
Jeg søgte en del forskellige steder, men det var egentlig tilfældigt, at jeg kom på PR-bureau. Det viste sig dog at kunne det, jeg efterspurgte på det tidspunkt. Arbejdet var strategisk, og samtidig skulle vi eksekvere. Der var action, tætte teams og muligheder for at prøve mange forskellige opgaver. Man fik disciplin og lærte af finde de rigtige svar sammen med andre.

Så det var en rigtig god måde at starte på og få den brede værktøjskasse.

Jeg skiftede til Banedanmark, fordi jeg gerne ville prøve at arbejde mere i dybden og for at se, hvordan der er på den anden side af bordet. Her kom jeg til at arbejde en del med krisekommunikation, for vi havde mange kriseorienterede sager i den periode.

Hvad har præget dine jobsøgninger?
Det har meget været interesser, der har drevet det. Og så har jeg lagt vægt på at finde jobs, der kunne bevæge mig fagligt set og som indeholdt en del ansvar. Det får man, hvis man kommer tættere på beslutningerne. Jeg har gerne villet arbejde med at udvikle andre, for derigennem at arbejde frem mod ledelse. Jeg synes, det er fedt at arbejde steder, der er synlige, hvor man kan forklare for familien, hvad det er man laver. Jeg har kigget efter spændende og attraktive arbejdspladser, hvor min rolle indebar ansvar og at være med til at tage beslutningerne, frem for udelukkende at eksekvere.

Hvilke kompetencer har du tilegnet dig hen ad vejen?
Jeg har fået en meget stærk PR-værktøjskasse, som indeholder viden om global presse, ledelse, sociale medier, finansiel kommunikation, rådgivning på CEO-niveau, taleskrivning og marketingforståelse, fra KPI’er til målgruppeforståelse.

Hvordan ser du på kompetenceudvikling?
For mig er der mange ting, der er kompetenceudviklende. Et lille todages kursus rykker ikke lige så meget som når vi arbejder sammen i dagligdagen og får inspiration fra hinanden. Det rykker noget at sparke døre ind og bruge sine kolleger. Og så får man også meget med sig via ERFA-grupper og netværk. Så det er en ongoing og kontinuerlig proces.

Er det vigtigt for dig at have papir på det?
Det kan det godt være, for eksempel når man skal sælge sig selv og komme til en jobsamtale. Men til selve samtalen er det jo ikke papirerne, man taler om. Det er vigtigt at videreuddanne sig, men man kan gøre det på mange måder, alt efter hvilke kompetencer man skal have.

Hvad er du selv gået efter?
Jeg har deltaget i et mentorforløb i ledelse gennem KS og Psykologforeningen og så en del mere uformelle forløb.

Hvad er din erfaring i forhold til at overbevise chefen om at afsætte tid og penge?
Nøglen her er at sætte fokus på, hvor man skal udvikle sig for at udvikle virksomheden. Hvad handler uddannelsen om? Hvordan kan de enkelte dele gøre en forskel for de mål, vi har som virksomhed? Det skal være et godt mix mellem udbytte for dig og udbytte for virksomheden. Og så skal man finde noget, man brænder for, for det kan chefen også mærke.

Hvordan implementerer man den nye viden efterfølgende?
Jeg synes, det fungerer bedst med implementeringen, hvis man har været flere afsted sammen, så man sammen, og sammen med chefen – som det er vigtigt at inddrage – kan lægge en plan for, hvordan det skal bruges det næste halve år, og hvordan det kan blive målbart.

Hvad drømmer du om i forhold til dit fremtidige arbejdsliv?
Jeg vil gerne være ’spillende træner’, og det er sådan en, der udvikler tingene, er tæt på beslutningerne og har meget ansvar. ●

. . . . . . . . . . . .

Thomas Funch Peckham

Ansat som PR- og projektchef i Rambøll siden 2020. Arbejder med et mix af kommunikation, PR og marketing, især med fokus på to ting:
• Branding af Rambøll og topledelsen inden for sustainability
• Hvordan styrker vi relationerne og øger salget til industrikunderne

Et vigtigt værktøj er Thought Leadership, hvor Thomas arbejder for, at Rambøll og deres medarbejdere skal være anerkendt blandt virksomheder og journalister som førende rådgiver inden for biodiversitet, cirkulær økonomi, net zero og klimaforandringer.

Refererer til kommunikationsdirektøren i Rambøll.

Har tidligere været ansat i Banedanmark som PR- og kommunikationsansvarlig for Signalprogrammet og på kommunikationsbureauet Morsing PR som Seniorrådgiver.

Uddannelser: Master i kommunikation fra RUC og kandidat i statskundskab og æstetik fra Aarhus Universitet.

. . . . . . . . . . . .

Tekst / Niels Christiansen
Foto / Camilla Utke Schiøler
Udgivet / September 2019

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search