skip to Main Content

Jeres arbejdsmarked: Hvad arbejder en KS’er med i 2021?

Jeres arbejdsmarked:
Hvad arbejder en KS’er med i 2021?

Resultaterne fra Kommunikation og Sprogs faglighedsundersøgelse ligger klar, og vi vil gerne løfte sløret for en del af resultaterne. Hvad fylder for kommunikation, sprog og marketingfolk i 2021, hvad har ændret sig siden sidst, og hvilke konklusioner kan der drages?

Tekst / Ask Lehrmann, fagkonsulent i KS
Udgivet / April 2021

For det første skal der lyde en stor tak til alle de medlemmer, der har besvaret vores faglighedsundersøgelse. Den viden, som vi indsamler fra undersøgelsen, er med til at kvalificere alle vores tilbud i Kommunikation og Sprog – og vi har derfor glædet os til at kunne give tilbage og dele nogle af vores konklusioner med jer.

Vi har i denne artikel samlet nogle af de første konklusioner, vi har identificeret gennem databehandlingen, med fokus på udviklingen i arbejdsopgaver for kommunikatører – og lover, at der vil komme mange flere hen ad vejen.

1. Det digitale er stadig i fokus

Det kan virke som en selvfølgelighed, men dataen er enig: Det digitale fylder stadig mere for vores fagområde. Næsten lige meget, hvilken opgave man zoomer ind på, arbejder kommunikatører i stadig højere grad med alt fra podcast og videoproduktion til sociale medier, webudvikling, sprogteknologi, SEO, nyhedsbreve, digital marketing og alt derimellem. Og det er ikke en isoleret tendens: Det sker på tværs af alder, arbejdsplads og faglighed – og 90 % af vores medlemmer har på nuværende tidspunkt mindst én digital arbejdsopgave som en fast del af deres hverdag.

2. Data fylder mere og mere

Vores seneste K-chefundersøgelse viste, at arbejdsgiverne i stigende grad efterspørger viden og kompetence indenfor data, måling og statistik, og det har vores medlemmer altså efterkommet. Over de seneste 10 år er antallet af medlemmer, der arbejder indenfor området, steget med over 100 %, og over en fjerdedel af vores medlemmer har det nu som en fast del af deres arbejde.

Særligt de unge er drivere for udviklingen på dette område: 37 % af medlemmer under 35 år arbejder med måling og dataanalyse.

3. Den moderne kommunikatør er rådgivende, udviklende og projektorienteret

Selvom de to ovenstående pointer kunne pege i retning af, at kommunikatører bliver mere tekniske og dataorienterede specialister, peger en del af undersøgelsen dog også den anden vej. Over halvdelen af vores medlemmer arbejder med projektledelse eller projektkoordinering, og der har også været en 42 % stigning i medlemsgruppen, der arbejder med rådgivning og sparring.

Måske netop fordi vores medlemmer er dem, der har styr på både den interne og eksterne kommunikation, på brugerdata og medlemsprofiler, er det også i stigende grad dem, der leder projekter og processer i virksomheder, rådgiver kolleger og ledelse, og gennem virksomhedsstrategi og organisationsudvikling er med til at forme arbejdspladsen.

Tekst / Ask Lehrmann, fagkonsulent i KS
Udgivet / April 2021

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search