skip to Main Content

K-chefer forventer, at du er nysgerrig

K-chefer forventer, at du er nysgerrig

Efteruddannelse siger noget om din nysgerrighed og lyst til at udvikle dig. Og k-chefer forventer, at du selv åbner munden og peger på relevante kompetencer, der kan udvikle dig selv og arbejdspladsen. Det øger også chancen for, at chefen siger ja til at sende dig på skolebænken.

Tekst / Uffe Jørgensen Odde
Foto / PR
Udgivet / Juni 2022

Lyt til artiklen her:

Hos Danica Pension mener kommunikations- og marketingdirektør Tim Smidemann, at man som leder har en stor opgave i at opmuntre og tale med medarbejdere om videre- og efteruddannelse:

“Hvis medarbejdere oplever, at det er vigtigt for virksomheden og lederen, så tror jeg, at mange bliver motiverede for det. Men jeg tror også, at den enkelte medarbejder i langt højere grad end i dag skal opsøge det,” siger han og fortsætter:

“Med den længde, som vores arbejdsliv har, så tror jeg ikke, at man nødvendigvis får det bedste arbejdsliv, hvis man tror, at man er færdiguddannet, når man er midt i 20’erne.”

Jeg kigger også efter, om der er en nysgerrighed efter at lære noget nyt

Maria Luisa Højbjerg, underdirektør, Ældre Sagen

Maria Luisa Højbjerg, der er underdirektør med ansvar for kommunikation og IT i Ældre Sagen, mener, at det først og fremmest er arbejdsgiverens eller lederens ansvar at sikre, at medarbejderen har de kompetencer, der skal til for at løse nye opgaver og udvikle løsninger.

“Jeg synes dog også, at medarbejderne har et ansvar for at pege på områder, hvor hun eller han trænger til at udvikle sig,” siger hun og tilføjer:

“Der er en gammel sang om, at hvis man giver medarbejdere mere uddannelse, så kan det være, at de smutter et andet sted hen… Men tænk, hvis de ikke får noget, og de bliver… Jeg har det sådan, at mine medarbejdere i hvert fald ikke skal miste markedsværdi, når de er hos mig.”

Kommagasinet taler med de to k-chefer på baggrund af, at den seneste faglighedsundersøgelse fra KS viser, at 47 % af medlemmerne ikke har modtaget noget efteruddannelse de sidste tre år, mens 35 % kun været på endagskurser, konferencer eller interne udviklingsdage.

Jannik Bay

Det kan fortsat være en udfordring at få kortere kurser på videregående uddannelsers niveau.

Kortere kurser med højt niveau

Hos Dansk Arbejdsgiverforening, DA, kalder Jannik Bay, der er uddannelses- og integrationschef, det også for et ”fælles anliggende for arbejdsgiver og arbejdstager at tale om, hvilket behov der er.”

“Men det kan fortsat være en udfordring at få kortere kurser på videregående uddannelsers niveau. Og det kan være dyrt og også uoverskueligt – for både arbejdsgiver og arbejdstager – hvis en medarbejder skal i gang med for eksempel et toårigt forløb. Derfor er der behov for, at man i højere grad klipper de forløb op og også tilbyder kortere kurser på et videregående niveau,” siger han.

DA, der er hovedorganisation for 11 arbejdsgiverforeninger på det private arbejdsmarked, offentliggjorde i begyndelsen af april i år en analyse, hvor 39 % af analysens 2.106 respondenter peger på, at bedre mulighed for at deltage i kurser i arbejdstiden kunne få dem til at deltage i mere efteruddannelse.

25 % peger på, at kortere kursusforløb vil føre til mere efteruddannelse, 22 % efterspørger mere virksomhedsspecifikke forløb, og 19 % fremhæver, at et større udbud af fjernundervisning vil få dem til at tage mere efteruddannelse. Samtidig viser analysen, at både arbejdstagere og virksomheder efterspørger digitale undervisningsforløb.

For kommunikatører ser Tim Smidemann tre mere eller mindre konstante behov for ny viden og nye redskaber:

Måske er det vigtigere end nogensinde, fordi vi skal være længere på arbejdsmarkedet, der så samtidig udvikler sig hurtigere, end det har gjort tidligere

Tim Smidemann, kommunikations- og marketingdirektør, Danica Pension

“Det ene er indenfor den digitale udvikling, hvor der hele sker noget nyt. Det andet er, at vi som kommunikatører skal kunne spille sammen med den øvrige forretning. Vi er et sted lige nu, hvor der kommer større og større fokus på for eksempel omdømme og bæredygtighed, men hvis vi skal spille en rolle, så kræver det, at vi har redskaberne til dels af forklare, hvad der skal gøres, og til så også at gøre det. Det tredje er, at vi ikke må undervurdere den personlige efteruddannelse. Jeg tror, at vi kunne undgå mange stresstilfælde, hvis vi fik mere fokus på det og måske uddannelse i, hvordan arbejdslivet er i en verden, hvor det hele flyder sammen,” siger Tim Smidemann.

Men han mener også, at man som virksomhed og medarbejder bør se bredere på efteruddannelse, end det måske er tilfældet i dag, så man ikke kun ser på kurser indenfor sit fag.

Maria Luisa Højbjerg

Der er en gammel sang om, at hvis man giver medarbejdere mere uddannelse, så kan det være, at de smutter et andet sted hen… Men tænk, hvis de ikke får noget, og de bliver…

“I mit team har jeg for eksempel en, der har været på kursus i kodning. Det er ikke fordi, hun selv skal kode, men kurset har givet hende en bedre forståelse for, hvad der skal til, når andre laver hjemmesiden,” siger han og peger på ‘uklare prioriteringer’ som en mulig forklaring på, hvorfor der ikke er flere, som kommer på efteruddannelse.

“Men efteruddannelse giver også mulighed for at reflektere over hverdagen. Og det er især det jeg synes er interessant. Hvorfor er det, jeg laver, vigtigt – og hvordan kan jeg gøre det bedre? Og måske er det vigtigere end nogensinde, fordi vi skal være længere på arbejdsmarkedet, der så samtidig udvikler sig hurtigere, end det har gjort tidligere,” siger Tim Smidemann.

Er du nysgerrig?

Og når k-cheferne for eksempel læser CV’er i forbindelse med nyansættelser, så betyder efteruddannelse noget:

“Efteruddannelse er et væsentligt parameter, uden at det står alene. Men det siger noget om kandidaten: har vedkommende lyst til at udvikle sig? Er vedkommende nysgerrig? Og hvis jeg kan se, at der ikke har været noget af det i en del år, så vil det være noget, jeg spørger ind til under en samtale, da årsagen også kan være, at det er arbejdsgiveren, der ikke har prioriteret det,” siger Tim Smidemann, mens Maria Luisa Højbjerg siger:

“Jeg er ikke sådan en, der kigger efter karakterer. Jeg kigger mere efter mod og kreativitet. Men jeg kigger også efter, om der er en nysgerrighed efter at lære noget nyt.”

Generelt er arbejdsgiverne meget optagede af kompetenceudvikling

Jannik Bay, uddannelseschef, Dansk Arbejdsgiverforening

Vi skal arbejde længere og længere. Bliver det arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at man kan komme til at lave noget helt andet?
“Arbejdsgiverne kan have glæde af, at medarbejdere har haft mulighed for at skifte spor, når de selv står og mangler hænder. Men jeg tror, at arbejdsmarkedets parter skal kigge på, hvordan vi som samfund kan løfte den del, fordi jeg tror, at vi kommer til at se flere, der i løbet af arbejdslivet kommer til at skifte karrierer flere gange. Der er masser af strukturelle diskussioner, som vi kommer til at tage i de kommende år,” siger Maria Luisa Højbjerg.

Jannik Bay forklarer, at ”som oftest vil efteruddannelse skulle være relevant for den konkrete dagligdag”, hvis arbejdsgiveren skal være med til at finansiere den:

“Hvis en efteruddannelse retter sig direkte mod virksomhedens hverdag, så vil de fleste være positive overfor for at drøfte det. Men er der tale om, at der er ønsker om noget, som retter sig ud af virksomheden eller mod et fremtidigt jobskifte, så bliver det som regel sværere,” siger han.

Tim Smidemann

Med den længde, som vores arbejdsliv har, så tror jeg ikke, at man nødvendigvis får det bedste arbejdsliv, hvis man tror, at man er færdiguddannet, når man er midt i 20’erne.

Giver virksomheder gode nok muligheder for, at man kan få efteruddannelse?
“Generelt er arbejdsgiverne meget optagede af kompetenceudvikling, og ifølge en lang række overenskomster har man ret til det. Rigtig mange arbejdsgivere betaler i høj grad også for kurser,” siger Jannik Bay. ●

Tekst / Uffe Jørgensen Odde
Foto / PR
Udgivet / Juni 2022

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search