skip to Main Content

KAREN KISAKENI SØRENSEN

Medlem / portræt

KAREN KISAKENI SØRENSEN, 35 ÅR 1.4. 2019. Fra selvstændig international konsulent til Innovation Lead i Dansk Røde Kors

Hvordan kom du i gang på jobmarkedet efter din uddannelse?
Efter uddannelsen var jeg i løntilskud i seks måneder hos Dansk Flygtningehjælp, og det fortsatte i korttidsansættelser, der har varet mellem tre måneder og to år i de følgende cirka fem år. Den sidste var en projektlederstilling, som varede i to år. Den handlede om et humanitært innovationsprojekt i Vietnam og Ukraine indenfor minerydning, hvor vi arbejdede med at forbedre databehandlingen og kommunikationen mellem lokalbefolk-ningen og minerydningsaktørerne, så lokalbefolkningen bedre kan modstå den fare, der er i områder forurenet af miner og andre eksplosive farer. Jeg var projektleder for alle dele af projektet: fra projektdesign henover produktudviklingen til implementering og evaluering.

Hvordan har det været at gå fra den ene tidsbegrænsede ansættelse til den næste?
NGO-job med international vinkel hænger ikke på træerne. Kontrakterne er ofte korte med mulighed for forlængelse. Det er svært at komme ind og få noget er-faring. Så mens jeg var i Dansk Flygtningehjælp, talte jeg løbende med ledelsen, så de ikke var i tvivl om, at jeg var interesseret i at blive. Korttidsansættelser er jo lidt småstressende, fordi man aldrig helt ved, om man bliver, når ansættelsen udløber. Som regel får man det ikke at vide i særlig god tid. Man går og holder øje med jobs, men det er svært, for hvis man egentlig gerne vil blive, føles det forkert at søge væk. Og når man er nyuddannet, må man tage, hvad man kan få og suge så meget som muligt til sig.

Hvad er det bedste ved dit job?
Det er at være med til at skabe forståelse blandt mine kolleger. Det er nøglen til at få et samarbejde til at fungere. At få viden frem så det er let tilgængeligt. Det er tit en udfordring i alle sammenhænge. Man skal få det til at glide ind i folks hverdag, så de ikke sidder og føler sig kvalt og tænker: ”Åh nej, skal jeg nu til at finde et eller andet dokument frem, hvor der står noget, jeg alligevel ikke forstår.” Det skal være let tilgængeligt og let forståeligt.

Hvorfor stoppede du i Dansk Flygtningehjælp?
Da jeg stoppede i Dansk Flygtningehjælp, skulle jeg på barsel, og derefter flyttede vi til Georgien på grund af min mands arbejde. Mens vi var der, startede jeg en selvstændig konsulentvirksomhed. Det var noget, jeg havde tænkt på i længere tid af flere årsager: for det første var det fantastisk blot at fokusere på det indholdsmæssige, for det andet er der i normale ansættelser alligevel stor jobusikkerhed i branchen, samt at jeg har mødt en del konsulenter, hvor jeg har tænkt, at det kunne jeg gøre lige så godt eller måske endda bedre.

Hvorfor passer jobbet i Røde Kors til dig?
Vi var i Georgien i halvandet år og kom hjem i august 2018. På det tidspunkt var det lige begyndt at gå rigtig godt med min konsulentvirksomhed, så jeg skulle lidt starte forfra, og jeg begyndte at tage til seminarer, arrangementer, netværke og så videre. Jeg vidste, at jeg gerne ville fortsætte i innovationssporet. Efter lidt tid kørte konsulentvirksomheden igen. Da jeg fi k tilbudt jobbet i Dansk Røde Kors, opsagde jeg en stor kontrakt med FN, som jeg ellers havde arbejdet hårdt for at få. Men muligheden, der åbnede sig hos Dansk Røde Kors, var så spændende, at jeg måtte slå til.

KAREN KISAKENI SØRENSEN ER MASTER I KOMMUNIKATION MED INTERNATIONALE UDVIKLINGSSTUDIER FRA RUC 2011. HUN HAVDE FORSKELLIGE PROJEKTANSÆTTELSER I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP FRA 2011 TIL 2017 OG VAR SELVSTÆNDIG KONSULENT MED BASE I GEORGIEN 2017-18.

Tekst / Anne Nimb
Foto / Camilla Utke Schiøler
Udgivet / Maj 2019

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search