skip to Main Content

Klart sprog på fremmedsprog

Klart sprog på fremmedsprog

Vi har spurgt fire oversættere, hvilke centrale elementer de vil pege på som vigtige for at gøre teksten og kommunikationen klar, når de oversætter. Her kommer deres bud på klart sprog på engelsk, tysk, spansk og finsk.

Tysk:
Undgå sætningsknuder

Tekst / Marianne Horsted Nielsen, Translator, BEUMER Group A/S

Når man til daglig arbejder med det tyske sprog, så giver det stof til eftertanke, når man bliver bedt om at sætte ord på, hvilke ingredienser der skal til for at gøre det til klart sprog. Nu er det tyske sprog allerede meget styret af grammatikken, hvilket hjælper med at skaffe klarhed. Jeg forsøger at bringe andelen af fyldord ned, ikke at lave alt for lange sætninger og at tilpasse mig den tyske tone, som ofte er mere konservativ end den danske. Og så for alt i verden undgå sætningsknuder, hvilket i bund og grund vel er fjende nummer et, når vi taler om klart sprog.

Men jeg oversætter for det meste en helt anden form for klart sprog, nemlig kontrolleret sprog. Det er det sprog, vi for eksempel finder i betjenings-, montage-, eller vedligeholdelsesinstrukser. Her gælder det om at være klar i spyttet. Det er tekster, der er klare, korte, utvetydige og lette at læse. Og her er der én meget vigtig ingrediens, nemlig den præcise fagterminologi. Det eneste, jeg har mulighed for at tilføre den tyske oversættelse, er lidt høflighed ved hjælp af Sie-formen. På dansk anvender vi imperativ, hvilket kan virke en kende uhøfligt på tyskerne.

Engelsk:
Vi skal arbejde strategisk med sprog

Tekst / Lone Ravnholt Kanstrup, Senior Language Consultant, Internal Communication, Group Support, DONG Energy

Mange har en tendens til at bruge passivformer og nominalstil, når de skriver på engelsk. Årsagen til dette er uvis, men mange skriver langt mere formelt på fremmedsprog end på deres modersmål — og det er netop her, vi som sprogmedarbejdere kan være med til at gøre en forskel.

Vi skal hjælpe vores kolleger med at skrive et engelsk, der rammer den stil og tone, som deres målgruppe bruger, samtidig med at vi skal holde os for øje, at meget engelsk kommunikation skal kunne forstås af folk, der ofte ikke har engelsk som modersmål. Netop denne udfordring er noget ganske særligt for engelsk, da engelsk ofte fungerer som et fælles sprog.

Som sprogmedarbejdere skal vi derfor stille sproglige værktøjer til rådighed for vores kolleger, som gør, at de kan målrette deres skriftlige kommunikation til den gruppe, de gerne vil kommunikere med. Kort sagt skal vi lære dem at skrive aktivt, kort, præcist og konsistent.

Dette kan vi for eksempel gøre ved at udarbejde sproglige vejledninger og opbygge gode termbanker, så alle er klar over, hvad de enkelte begreber bliver kaldt på de forskellige sprog, og hvilken sproglig stil virksomheden har. Den stigende globalisering af de danske virksomheder gør, at det bliver stadigt mere vigtigt, at vi som sprogmedarbejdere går ind og arbejder strategisk med sprog, så vi kan understøtte virksomhedens strategi.

Spansk:
Lag på lag af sætninger

Tekst / Lis Correa Rasmussen, Freelanceoversætter i spansk

Når jeg tænker klarsprog og spansk, er det første, der dukker op, de meget lange sætninger, der stadig er dominerende i spansk. Lag på lag af sætninger og langt imellem punktummer øger risikoen for, at læseren mister orienteringen undervejs. Tit må man læse teksten igennem flere gange og holde subjektet lige i munden for at forstå budskabet. Derfor starter jeg ofte en oversættelsesproces med at dechifrere teksten ned i kortere sætninger og eventuelt helt udelukke flere ledsætninger.

Et andet element, der kendetegner mange af de tekster, jeg ser, især fra Latinamerika, er overfloden af høflighedsfraser, passive konstruktioner og en høj detaljegrad. Man er generelt ikke glad for at bede nogen om noget på en alt for direkte måde, og man vil gerne forklare årsagen til, at man gør det. Derfor kan en simpel instruktion blive meget lang og snørklet. Teksten bliver tung og distanceret og det, der bliver bedt eller informeret om, risikerer at drukne eller miste sin vigtighed. Det kræver overblik at sortere fra i en oversættelse for at nå ind til kernebudskabet.

I den del af verden er det offentlige i langt højere grad en øvre myndighed. Jeg synes, det er interessant at tænke på, hvorvidt brugen af klarsprog vil påvirke dette billede. Vil det offentlige miste noget af sin autoritet?

Finsk:
Kort sætningerne

Tekst / Ida Korhonen, cand.mag i finsk og freelanceoversætter

På finsk kan man gøre sætningerne kortere ved at bruge for eksempel participier i stedet for relativsætninger, men de kan på den anden side godt gøre teksten tung og svær at forstå. Sætningsmodsvar, som det hedder, kan minde lidt om jurasprog på dansk, som mange nok godt kan have lidt svært ved at forstå. I de her konstruktioner er der meget information at holde styr på, mens man læser videre gennem teksten, og det kan være mange bolde at have i luften som læser. Så ville jeg foretrække, at der var sat komma eller punktum og så en ny ’almindelig type sætning’. Omvendt kan sætningsmodsvar være smarte, fordi man derved undgår at dele sætninger op ved komma. Så brugt lidt nænsomt ved korte sætninger kan de egentlig være fine nok. Det kan også være svært at forstå en tekst, hvis der er brugt ord i en sammenhæng, hvor man ikke plejer at se dem. For eksempel hvis en eller anden særlig fagterm bliver brugt til at beskrive noget andet helt dagligdags, så har den jo ikke sin oprindelige betydning, og man skal sidde og tænke over, hvad den nye mening nu er i den pågældende sætning. I hvert fald hvis det ikke er en jargon, man er vant til, hvis man ikke normalt læser den type tekster.

Artiklen er oprindelig trykt i KOM magasinet nummer 103, maj 2017.

Tema / Skriv klart

Illustration / Maj Ribergård

Udgivet / Maj 2017

Back To Top
Search