Skip to content

Kommunikation og marketing hænger tæt sammen for KS’erne

Kommunikation
og marketing
hænger tæt sammen for KS’erne

For 18 % af KS-medlemmerne er marketing deres vigtigste fagområde. Men hvad er det egentlig, de marketingfaglige medlemmer arbejder med? Det er opgaver, der ligger meget tæt på kommunikationsopgaverne. Så det er tydeligt, at kommunikation og marketing hænger tæt sammen for KS-medlemmerne.

Tekst / Ask Lehrmann, karrierekonsulent i KS
Foto / Fancycrave
Udgivet / December 2018

Kommunikation og Sprog og marketing – hvad ved vi om vores marketingfaglige medlemmer?
Marketing er en af Kommunikation og Sprogs tre kernefagligheder – ifølge faglighedsanalysen fra 2017 identificerer 18% af vores samlede medlemsgruppe marketing som deres vigtigste fagområde. Men hvad beskæftiger disse marketingfaglige medlemmer sig typisk med, og hvad har vi i Kommunikation og Sprog lært om netop denne målgruppe? I denne artikel vil vi gennemgå et par af de mest spændende pointer fra undersøgelsen.

Det er tydeligt ud fra vores data, at kommunikation og marketing hænger tæt sammen for vores medlemmer. Spørger man de marketingfaglige om deres arbejdsopgaver, er ekstern kommunikation og tekstproduktion stadig nogle af de vigtigste arbejdsopgaver. Og faktisk er der kun 4% af dem, som siger, de arbejder ’lidt eller slet ikke’ med kommunikation i deres hverdag – mod 69% der i høj grad arbejder med kommunikation.

Hvis man sammenligner med de kommunikationsfaglige, arbejder de marketingfaglige i noget højere grad med web, digitalisering og grafiske/visuelle produkter, mens de kommunikationsfaglige arbejder mere med intern kommunikation, events og mundtlig kommunikation.

Da vi kiggede på alder, så vi hurtigt et mønster: Marketing er absolut mest almindeligt blandt vores yngre medlemmer. De 26-35-årige udgør kun 32% af vores samlede medlemsgruppe, men 57% af de marketingfaglige. Der tegner sig altså et billede af, at marketing er særligt relevant for nye på arbejdsmarkedet.

Vi spurgte vores marketingfaglige medlemmer, præcis hvilke arbejdsopgaver de varetog på deres arbejde, og de mest almindelige områder er: Sociale medier, digital marketing, content marketing og branding – discipliner som også i høj grad blander sig med kommunikationen.

Herudover arbejder en større del i noget omfang med annoncering, nyhedsbreve, marketingstrategi og lignende. Den største overraskelse var måske, at blandt vores medlemmer er det kun en mindre del, der arbejder med salg, direkte salg og den direkte kundekontakt. Blandt de mere sjældne opgaver kan nævnes CRM, marketingvejledning/undervisning og produktion af fysiske annoncer.

Når det kommer til uddannelse, er der én klar vinder – cand.ling.merc. udgør den absolut største uddannelsesgruppe med en samlet andel på over 25% af de marketingfaglige medlemmer fordelt ud over tre uddannelser. Cand.mag. i Kommunikation og cand.comm. ligger dog lige bagefter, og korrespondenterne udgør 7% af de marketingfaglige.

Tekst / Ask Lehrmann, karrierekonsulent i KS
Foto / Fancycrave
Udgivet / December 2018

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Back To Top
Search