skip to Main Content

KRISTA GAMMELGAARD

KRISTA GAMMELGAARD

KRISTA GAMMELGAARD
1.10.2019  fra Legal Assistant hos Scandinavian Tobacco Group til PA i Danske Bank.

Dit jobskifte var egentlig ikke planlagt, men hvordan gik det til?
Jeg har tidligere arbejdet i Danske Bank, og tilbage i august i år var jeg til en afskedsreception for én af mine tidligere kolleger, som skulle på pension. Det er 21 år siden, at jeg var ansat i banken, så det var sådan set bare lidt for sjov og for at møde nogle tidligere kolleger. Da mine eks-kolleger så mig, spurgte de, om jeg kunne have lyst til at komme tilbage. Der var et ledigt job, som de mente, lige var noget for mig. Inden jeg gik, afleverede jeg mit mobil-nummer, og jeg var næsten ikke ude af døren, før de ringede for at aftale en samtale.

Hvordan forløb selve ansættelsesprocessen så?
Jeg havde ikke nået at høre meget om jobbet, ud over at det var i Høje Taastrup, og jeg bor i Roskilde, så det passede mig godt. Jeg tog til det første møde uden at have set jobopslaget, da det allerede var taget af nettet. Vi havde en samtale, hvor begge parter kort præsenterede sig. Samtalen endte med, at de gerne ville se mig igen, og jeg fik tilsendt stillingsopslaget. Ugen efter kom der en hr-partner ind over og en regulær jobsamtale fandt sted. Her kom jeg blandt andet med et forslag til, hvordan konkrete udfordringer i jobbet kunne løses. Vi talte også en del om arbejdsmiljøet i afdelingen, da det er vigtigt for mig at vide, hvordan det bliver prioriteret. Næste step var en samtale i Høje Taastrup, hvor jeg talte med en PA i samme type job som det, jeg eventuelt selv skulle have, og hun gav et godt billede af organisationen. Efterfølgende blev jeg ansat.

Hvad tænker du om forløbet?
At det er mit netværk, der har fået mig ind i dette job, selvom jeg ikke selv har søgt. Det samme var tilfældet ved mit seneste jobskifte. I forløbet fik jeg en rigtig god rådgivning fra KS med hensyn til løn-vilkår, så jeg stod stærkere ved forhandlingen. Sammensætningen af mine kompetencer bevirker, at jeg kan arbejde i mange brancher. I PA-stillingen skal jeg primært være med til at strukturere lederens hverdag. Derudover får jeg en koordinerende funktion i forhold til ledergruppen. Det afgørende for mig er, at jeg får udfordrende opgaver i et velfungerende og udviklende samarbejde med min leder og mine kolleger.

Gennem årene har du også været aktiv i KS. Hvorfor har du valgt det?
På DTU var jeg formand for KS Klubben. Det er utroligt vigtigt at have et fællesskab, hvor medlemmerne kan danne netværk og mødes til faglige og sociale arrangementer på tværs af institutter og centre. Som formand fokuserede jeg på fornyelse og fremdrift i klubarbejdet i form af nye arrangementer og på professionalisering af bestyrelsesarbejdet. Siden 2011 har jeg været medlem af repræsentant-skabet i KS. Det er meget spændende at være med til at påvirke, hvilke holdninger KS skal arbejde ud fra. Arbejdet giver mig læring om mange emner og også et godt netværk.

KRISTA GAMMELGAARD ER UDDANNET KoRRESPoNDENT I ENGELSK oG TYSK FRA CBS 1987. HUN ARBEJDEDE SoM PA I DANSKE BANK FRA 1989 TIL 1998 HEREFTER VAR HUN 13 ÅR PÅ FoRSKNINGSCENTER RISØ I FoRSKELLIGE JoB, 8 ÅR PÅ DTU, oG SIDST HAR HUN VÆRET ANSAT I SCANDINAVIAN ToBACCo GRoUP I KNAP ET ÅR.

Tekst / Anne Nimb
Foto / Camilla Utke Schiøler
Udgivet / November 2019

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search