skip to Main Content

KS skal udvikles og moderniseres

KS skal udvikles og moderniseres

Kommunikation og Sprogs kommende forperson, Cathrine Holm-Nielsen, løfter sløret for, hvad hun vil arbejde for, når hun overtager stafetten fra Per Lindegaard Hjorth.

Tekst / Uffe Jørgensen Odde
Foto / Camilla Utke Schiøler
Udgivet / December 2021

Lyt til artiklen:

Forandringens milde vinde kommer til at blæse over Kommunikation og Sprog, når den 41-årige Cathrine Holm-Nielsen fra 1. januar 2022 som ny forperson sætter sig i spidsen for forbundet.

Hun mener, at ‘vi skal bevare det gode, som KS allerede er’ – men samtidig er hun klar til at være nysgerrig og stille spørgsmål.

Hvad skal en fagforening kunne i dag?
“Jeg er ikke sikker på, at jeg har svaret. Endnu. Men jeg synes, at man som fagforening, herunder KS, skal stille sig selv spørgsmålet. Der er ikke nødvendigvis et indbygget selling point i at være en fagforening i dag,” siger Cathrine Holm-Nielsen og fortsætter:

“Der er en tendens til, at fagforeninger er blevet rene serviceorganer. Service er en vigtig opgave, men det er kommet til at fylde mere og mere på bekostning af at være medlemsdrevne organisationer. Derudover ser arbejdsmarkedet anderledes ud, end da fagbevægelsen blev skabt. Vi skal overveje, hvordan vilkår på arbejdspladserne har ændret sig, og hvad der er vigtigt. Det skal vi som fagforening adressere i højere grad.”

Kommagasinet møder hende få dage efter, hun på Repræsentantskabsmødet lørdag den 13. november 2021 blev valgt uden modkandidater. Tanken om, at hun snart tager over fra Per Lindegaard Hjorth, der har siddet på posten i 12 år, har bundfældet sig. Hun taler klart og tydeligt. Bruger af og til engelske ord, der bruges i den del af det private erhvervsliv, som hun kommer fra. Hun tænker sig også om, inden hun svarer. Man fornemmer, at hun af og til vejer sine ord. Når hun taler, lyser hendes øjne.

Hvad skal man i højere grad adressere?
“Især for de studerende tror jeg, at en fagforening i højere grad skal være et link til arbejdsmarkedet. Vi kan italesætte, hvad der burde være mere af på studierne, så de studerende bliver klædt bedre på til fremtiden. Det er jo for eksempel crazy, hvis der er kommunikationsstuderende, der ikke lærer eller ved, hvordan de skal bruge data i deres fag. For så er der en disconnect mellem, hvad der bliver efterspurgt, og hvad man bliver uddannet til. Der kan vi også spille en større rolle,” siger Cathrine Holm-Nielsen.

Hvis vi skal retfærdiggøre vores eksistens, så er vi nødt til at være mere relevante og vedkommende

Cathrine Holm-Nielsen

Kommer fra det private

Hvordan skal KS udvikle sig under dig?
“Vi skal agere på en relevant og moderne måde, hvor vi selv er med til at stille spørgsmål og nyfortolke, så vi skaber løsninger, der virker for både virksomheder og medarbejdere. Der er ikke én løsning, der passer til alle. Og fordi vi er repræsentanter for kommunikation, skal vi også være de bedste til at kommunikere. Vi skal være den stærkeste repræsentant for faget, og så skal vi også sikre, at billedet af os ikke er forvirrende.”

Vi taler om at nyfortolke og modernisere. Det lyder som en svær udfordring…?
“Måske. Men hvis vi skal retfærdiggøre vores eksistens, så er vi nødt til at være mere relevante og vedkommende. Jeg er meget optaget af deltagerøkonomien, og hvad den vil kunne bruges til i en fagforeningskontekst. Virksomheder crowdsourcer input til, hvordan strategier og løsninger skal være, og de dynamikker tror jeg godt, at vi kan bruge.”

Du kommer fra en verden, hvor man træffer beslutninger og eksekverer. Og man gør det, når det er nødvendigt. Ikke nødvendigvis når alle er klar til det. Er du tålmodig nok til den her verden?
“Jeg kommer ikke og hvirvler det hele op, for der er vildt mange gode ting, og der er et engagement og et aktivitetsniveau, som jeg er meget imponeret over. Det handler mere om, at vi får italesat, at nu har vi gjort det her i lang tid – lad os prøve det her i stedet. Og fordi jeg kommer fra det private erhvervsliv, tilgår jeg tingene på en lidt anden måde. Alle fagforeninger, KS inklusive, har noget, de skal arbejde med i forhold til deres identitet og eksistensberettigelse.”

Cathrine Holm-Nielsen

Noget af det, jeg gerne vil give et eftersyn, er vores profil og brandingen af KS.

Vi er inde og pille ved selve “why’et”?
“Ja. Hvorfor skal kommunikationsfolk organisere sig fagligt hos KS? Men i virkeligheden kan man spørge: Hvorfor skal kommunikationsfolk organisere sig fagligt? Jeg kan godt komme med de gode grunde, men det er altid sundt at stille spørgsmål.”

Hvad er den gode grund?
“En fagforening skal kende dynamikken i sine medlemmers fag. Og arbejdsmarkedet indenfor det fag. Det giver rådgivning på et højere niveau. Men KS skal have et ekstra lag og blive mere analytisk, så vi kan blive mere predictive, fordi vi skal kunne guide flere af vores medlemmer. Derudover skal man være medlem på grund af den faglige sparring, netværk og så videre.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tre fokusområder

Cathrine Holm-Nielsens tre fokusområder – helt kort

1. Vi skal skabe et endnu mere dynamisk KS.
2. Vi skal engagere flere KS-stemmer.
3. Vi skal værne om alt det gode, som KS allerede er.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nutidige løsninger

Hvad er KS’ største udfordring?
“Ligesom andre fagforeninger er det nok hvervningen af medlemmer. Og at man forstår, hvad vi kan bruges til.”

Men der har næppe været flere kommunikatører end i dag, så hvorfor er KS ikke større?
“Noget af det, jeg gerne vil give et eftersyn, er vores profil og brandingen af KS. Har vi fået etableret os som det fællesskab, som kommunikatører gerne vil være en del af? Noget andet handler om den faglige stolthed. Det kalder jeg ’den faglige solidaritet’. Vi skal være dem, der fortæller, hvad kommunikatører kan bidrage med. Vi skal gå forrest, og medlemmerne må meget gerne være med til at italesætte, at kommunikation skaber værdi, og at det er et vigtigt, strategisk værktøj.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tre ting, du ikke vidste….

…om den nye forperson
1. Jeg har en retro-racercykel, der går under tilnavnet ’italieneren’. Jeg har fået den af min mand, og den giver mig en kæmpe frihedsfølelse at trille rundt på.

2. Fællessang gør mig helt vildt rørt. Vi tager på højskole hvert år, hvor der selvfølgelig er fællessang, og det rammer mig hver gang.

3. Jeg har sunget kor på en optagelse med Rick Astley i hans studie i London. Min mand lavede et spil til børn, hvor den danske version skulle laves i en engelsk udgave, og derigennem blev kontakten etableret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Du vil også hente inspiration hos det private erhvervsliv, når det handler om for eksempel bæredygtighed og diversitet?
“Ja, det er rigtigt. Jeg mener, at diversitet og bæredygtighed er emner, man ikke kan sidde overhørig. KS skal bidrage med nutidige løsninger og forslag, og derfor er vi nødt til at vide, hvilke emner der har indflydelse på arbejdslivet, og hvad virksomheder arbejder med. Det er en vigtig samtale – også – for fagforeninger.”

Hvorfor?
“KS har for eksempel klart flest kvindelige medlemmer. Jeg siger ikke, at kønsudligning er et mål hos os eller på studierne. Men der er en skævhed, som vi skal have for øje. Har det en indvirkning på fagene? Eller lønniveauet i branchen? Og hvordan arbejder vi i KS for at skabe maksimal inklusion i faget? Det handler både om arbejdsmarkedet og om os selv. Og så er det bare relevant at have de debatter i dag.”

Er der noget, du gerne vil tilføje?
“Jeg tror på, at gode ting bliver til i fællesskab. Jeg vil gerne gøre KS mere vedkommende. Men jeg vil meget gerne høre, hvordan jeg kan gøre det… Deri ligger en invitation,” siger Cathrine Holm-Nielsen. ●

BLÅ BOG:

Navn: Cathrine Holm-Nielsen
Alder: 41 år
Uddannelse: cand.ling.merc. – fransk og interkulturelle markedsstudier
Kommer fra en stilling som: Head of Global Talent Acquisition hos Leo Pharma

Tekst / Uffe Jørgensen Odde
Foto / Camilla Utke Schiøler
Udgivet / December 2021

Back To Top
Search