skip to Main Content

Målet er et bæredygtigt Danmark, midlet er co-creation

Chora Connection er et center for bæredygtighed, der er sat i verden for at udvikle og facilitere nye initiativer, der kan bidrage til bæredygtighed. Centeret har siden etableringen i 2014 arbejdet med co-creation som primær metode.

En ny organisation, der samler byggebranchen, design- og arkitektbranchen og skovindustrien om at fremme brugen af træ i byggeri. Et selvforsynende asylcenter, hvor flygtninge dyrker deres egne afgrøder, og et nyt fagligt netværk, der har til formål at fremme undervisning og læring i bæredygtig udvikling. Chora Connection står bag en række forskellige initiativer og arbejder sammen med mange forskellige faggrupper og aktører om at gøre nye ideer til virkelighed. Fra et baghus i København afsøger og igangsætter centeret bæredygtige initiativer.

”En stor del af vores arbejde handler om at få en masse mennesker til at mødes og samarbejde. Vi arbejder på tværs af discipliner og sektorer og har i løbet af vores korte levetid specialiseret os i at samle forskellige partnere og mobilisere dem om nye initiativer. Det er ikke meningen, at vi skal drive projekterne på længere sigt. Vi tager initiativet, faciliterer mødet og sætter tingene i gang. Derefter trækker vi os,” siger Karen Blincoe, direktør og bestyrelsesformand i Chora Connection.

Historien bag
Ifølge Karen Blincoe er centeret ikke alene baseret på co-creation i kraft af sit arbejde og sin metode, men også selve tilblivelsen skete som et resultat af co-creation.

”Historien begynder i 2011, og frem til etableringen af Chora Connection i 2015 var vi igennem en lang proces, som på flere måde var essensen af co-creation. Det var ikke bare et menneske, en virksomhed eller organisation, der gjorde det, men mange forskellige input fra forskellige kanter førte til fødslen,” siger Karen Blincoe.

Hun fortæller, at VELUX og VILLUM FONDENE havde en ide om at skabe et center for bæredygtighed og henvendte sig til House of Futures, et kreativt hus med akademiske og kreative kompetencer, for at få deres bud på, om et center var en god ide. På den baggrund afviklede House of Futures over to år fire store seminarer og nedsatte en nøglegruppe på otte personer, herunder Karen Blincoe og flere medlemmer af den nuværende bestyrelse i Chora Connection. Gruppen skulle samle ideerne og melde tilbage til VELUX FONDENE.

“En lang række forskellige aktører blev inddraget, hørt og provokeret til at tænke anderledes”

”Vi var igennem en kreativ og åben proces, hvor vi kom rundt i alle krogene. En lang række forskellige aktører blev inddraget, hørt og provokeret til at tænke anderledes. Der kom både store og skæve ideer på bordet, og vi talte blandt andet om at skrive en ny grundlov, overtage en tv-kanal som led i en kampagne og andre ting. Resultatet blev, at vi kom med tre forslag til tre forskellige typer af centre. Et center, som skulle tilknyttes et eksisterende universitet, en organisation i stil med det nuværende Chora Connection og et tredje center, en højskole, der skulle etableres som et levende eksempel på bæredygtighed på alle niveauer – fra byggematerialer til organisation og indhold. Valget faldt på Chora Connection, og i 2014 fik vi en pulje penge til at etablere et nyt center,” siger Karen Blincoe.

Kortere vej fra ide til handling
I dag har centeret været aktivt i omkring to år og har skabt de første resultater. Karen Blincoe forklarer, at tempoet er højt, og at det ligger i centrets kerne at få tingene til at ske.

”Vi arbejder med komplekse problemstillinger og bruger mange ressourcer på at indsamle viden. Men vi er sat i verden for at få tingene til at ske og skal ikke som center være eksperten. Vi rykker meget hurtigt, når vi får en ide, og det er også en af vores primære funktioner. Grundformålet er at samarbejde med mange aktører, formidle, bygge bro og skabe synergi. Det er derfor ikke vores sigte at være en tænketank, og vi plejer at kalde os selv en handletank. Vejen fra ide til handling skal være kortere, og det er vores organisation gearet til. Vi adskiller os ved at have en meget aktiv bestyrelse, der arbejder tæt sammen med sekretariatet. I bestyrelsen har vi eksperter på forskellige områder som for eksempel forskning, deleøkonomi, miljø, natur, filosofi, ledelse, pionerarbejde og så videre. Medarbejdere i sekretariatet er meget dygtige til at udvikle og facilitere i brede sammenhænge, og det giver os en god synergi,” siger Karen Blincoe.

Vores gæster skal forberede sig
En stor del af hverdagen går med seminarer og møder, og der udgår mange invitationer fra sekretariatet. Men en invitation forpligter, for deltagerne skal selv på scenen og byde ind, og det forventes, at man kommer forberedt.

”Vores deltagere skal ikke bare læne sig tilbage og lytte. Vi sætter os som arrangør på bagsædet og lader gæsterne styre. De kommer for at blive hørt, og de kommer forberedt med noget på hjerte. Det giver nogle meget engagerede deltagere, og vi har altid nogle spændende diskussioner,” siger Karen Blincoe.

Hun arbejder med resten af Chora Connection ud fra nogle få greb, der sikrer åbne møder og en god facilitering.

“Når mennesker mødes om et bord, bliver samtalen halv”

”Først og fremmest skal vi etablere et åbent rum. Når mennesker mødes om et bord, bliver samtalen halv. Du kan gemme dig bag bordet, men hvis du fjerner det og i stedet samler mennesker i en åben cirkel, bliver du pludselig mere sårbar – mindre fagperson og mere menneske. Derudover skal du ikke høre dig selv tale hele tiden. Du skal give plads til alle ideer, uanset hvem du er, og hvor vigtig du er. Det er her, det originale kommer frem. Du skal være interesseret i at lytte, og ofte er det dem, der ikke siger så meget, der har det mest spændende at sige,” fortæller Karen Blincoe.

Hun fremhæver det aktuelle projekt Go2wood som et godt eksempel på en sådan proces.

”Vi pejlede os selv ind på, at emnet skulle være træ i byggebranchen ved at kigge rundt i verden og lære af de gode eksempler. Herefter inviterede vi en stor gruppe stakeholders til et seminar – lige fra savmøller til arkitekter – alle skulle høres. Vi samlede de mange input, og resultatet blev en ny paraplyorganisation, der står bag workshops, paneldebatter og oplæg om træ i byggebranchen. Vi er desuden i dialog med Dansk Arkitektur Center om, at de muligvis ønsker at overtage projektet. Det vil passe fint for os at give projektet videre og holde fast i, at vores rolle er at facilitere,” understreger Karen Blincoe.

Artiklen er oprindeligt trykt i KOM magasinet nummer 101, februar 2017

Tema / Co-creation

Tekst / Kenneth Grothe Toustrup

Foto / Carsten Snejbjerg

Udgivet / Maj 2017

Back To Top
Search