skip to Main Content

Med corona kom fremtiden i fuld fart

Med corona kom fremtiden i fuld fart

Corona er den brændende platform, der er kommet til at betyde, at vi har fået sat fart i den digitale kommunikation, og det er faktisk gået bedre, end vi havde forestillet os,” siger Jan Horsager fra IDC Nordic.

Tekst / Anne Nimb
Foto / Camilla Utke Schiøler
Udgivet / Februar 2021

Den digitale kommunikation i virksomhederne og mellem virksomhederne og deres kunder og samarbejdspartnere har med coronakrisen fået et ordentligt spark bagi.

Det giver Jan Horsager, der er nordisk research director i IDC, som er et internationalt analysehus, der blandt andet beskæftiger sig med at forudsige fremtiden for den digitale transformation, sit billede af her.

”Før corona var der ikke den samme brændende platform. Men med corona fik vi helt klassisk den brændende platform, der gjorde, at vi måtte sætte i gang, og det gik faktisk bedre, end vi havde forestillet os. Langt de fleste virksomheder havde før corona fundet ud af, at mulighederne eksisterer – de skulle bare aktivere dem, og det blev de i forbindelse med corona. Det har ikke været noget, de skulle ud at investere i, og derfor er det gået rimeligt tjep med at få tingene op at køre,” siger Jan Horsager, der er overbevist om, at mange er overraskede over, at det er gået så godt, som det gør.

Fordi folk sad hjemme, var de også nødt til selv at finde ud af det

Jan Horsager

”I virkeligheden var vi forandringsparate, da det brændte på. Før corona kunne vi se, at mange organisationer kendte de digitale samarbejdsværktøjer, og at brugen af det var noget, der blev diskuteret. Jeg var overrasket over, at lige så meget man diskuterede det før, lige så hurtigt var man i gang. Der var måske en månedstid med diskussioner om værktøjer, og hvor man fik opgraderet dem og gennemført introduktionen af dem. Jeg tror, at det allerbedste i forhold til, at det er lykkedes så godt, har været, at fordi folk sad hjemme, var de også nødt til selv at finde ud af det. Man ser ofte med IT-projekter, at folk spørger, hvorfor nu det, og her var det sådan, at hvis vi skal arbejde, så skal vi gøre det sådan her. Og så har der yderligere været den gevinst, at teknologien har givet os en god måde at rykke sammen på i en situation, hvor man skulle sidde hver for sig.”

Skarphed og planlægning

Jan Horsager er overbevist om, at hjemmearbejde ikke går ud over produktiviteten. At folk er mindst lige så, og måske endda mere, seriøse i møder og så videre, når de arbejder hjemmefra, og når de skal arbejde sammen hjemmefra. Du kan ikke sidde en time med det samme emne, det kan faktisk lade sig gøre at holde det på en halv time. Men han peger også på, at man kan miste meget ved det, hvis det ikke er planlagt godt nok.

”Situationen har gjort os skarpere på, hvad vi vil have ud af møder. Vi skal sidde og kigge på hinanden her, og koncentrationen forsvinder hurtigt. Vi er klar over, at vi skal være forberedte og opmærksomme. Der skal være en, der er ansvarlig for, at mødet giver afkast, og som også laver mødeindkaldelser. Det kræver, at man er opmærksom på, hvad man vil, og hvordan man driver det, så man må være skarpere på indhold og budskab. I vores virksomhed har vi valgt at gøre det på den måde, at mødeledelsen hænger sammen med, hvordan vi driver vores processer i øvrigt. Rollerne er altid fordelt på forhånd, så man ved, hvor man er, når man går i gang. Der er en project manager, som tager sig af det praktiske, leder mødet og skriver ned. Analytikerne kommenterer indholdet, og sælgeren samler op på, hvad vi har lavet, og hvad det koster. Det er en anden slags forberedelse, som kræver, at man er meget opmærksom på, hvad man vil, og hvordan man driver det.”

Vi er på den tredje platform

I IDC Nordic har de siddet forskellige steder fysisk i de senere år, og de har vænnet sig til de forskellige værktøjer, som teknologien tilbyder i dag.

Samtidighed er et element i det, men der er også det element, at man er uafhængig af tid og sted

Jan Horsager

”Vi er i dag på det, vi kalder den tredje platform af teknologier. Vi har Cloud computing, en databehandlingsform, der er fleksibel og elastisk, vi har Big data analytics, som er muligheden for nemt og hurtigt at kunne analysere data. Vi har de sociale teknologier, som er vores collaboration tools eller samarbejdsværktøjer. Det, der gør det til ægte samarbejdsværktøjer, er, når vi kan dele dokumenter og være samtidige, det vil sige, at vi kan arbejde i de samme dokumenter samtidigt. Hele Microsoft 365, og også Googles produkter, har det som deres styrke. Og endelig er der de mobile teknologier.

Samtidighed er et element i det, men der er også det element, at man er uafhængig af tid og sted. Vi kan sidde i hver vores tidszoner og arbejde på det og overtage fra hinanden,” forklarer Jan Horsager.

”Selvfølgelig skal man finde ud af, hvordan man vil bruge dem i virksomheden, men det giver jo mening, at flere for eksempel kan sidde samtidig og arbejde sammen på den samme opgave, og det kan også gælde sådan noget som regnskaber.”

Jan Horsager, nordisk research director i IDC. ”Det bliver vigtigere og vigtigere med et kommunikationsøkosystem.”

Vi skal finde en måde at cope med det

Hvad vil udviklingen komme til at betyde for os som kommunikationsmennesker? Jan Horsager mener, at vi som kommunikationsmennesker fremadrettet kommer til at se et nyt format og en ny måde at tænke indhold på, som kombinerer kommunikation, marketing og læring, og vi har derfor brug for at kunne koge tingene ind til en suppeterning.

”På et tidspunkt kommer vi også til i højere grad at overveje, om tingene behøver at foregå i realtid, og det åbner for en helt ny verden. Men vi skal som mennesker finde en måde at cope med det her. Alle skal kunne forberede sig og skifte mellem de forskellige emner og budskaber. Hver eneste dag skal der træffes valg – ligger møderne for tæt og så videre,” siger han.

”Vi har kun lige kradset i overfladen for at se, hvor robuste vi er, og i IDC er vores globale HR meget opmærksomme på den problemstilling. I forhold til trivsel arbejder vi med at gøre noget for medarbejdernes robusthed. Vi anvender meditation og mindfullnes, så man kan skifte gear, når man går fra det ene til det andet.”

Når vi skal mødes, så bliver det, når mødet har noget med kernen i arbejdet at gøre

Jan Horsager

Når vi engang er på den anden side af coronakrisen, kan vi begynde at kombinere det digitale og det fysiske, og det bliver et kapitel for sig.

”Vi kommer langsomt til at begynde at finde ud af, hvad der skal til, når vi skal mødes igen. Hvornår skal vi for eksempel mødes fysisk, og hvornår ikke, og hvad er det så, der kunne være ok at mødes til? Jeg tænker, at når vi skal mødes, så bliver det, når mødet har noget med kernen i arbejdet at gøre, og at det skal have en værdi, som skal være virkelig vigtigt for denne her organisation,” siger Jan Horsager.

”Det er svært at sige, hvor det lander, og hvor hurtigt vi kan vende tilbage til tidligere. Men der er så store fordele ved de nye muligheder, at jeg er overbevist om, at det ikke bliver som før. Når det kan lade sig gøre at arbejde på denne måde, er vi i gang med noget, hvor man begynder at kigge på andre værktøjer, vi også kan skubbe fremad, for eksempel al brug af data og kunstig intelligens, hvor man bliver hjulpet af teknologien. Vi vil se en anden integration af arbejdsopgaver, end at vi bare taler sammen og deler et Excelark, for man kan bruge data i en meget bredere sammenhæng og også bruge værktøjer, som før var i en analyseafdeling.”

Vi kommer langsomt til at begynde at finde ud af, hvad der skal til, når vi skal mødes igen. Hvornår skal vi for eksempel mødes fysisk, og hvornår ikke, og hvad er det så, der kunne være ok at mødes til?

Jan Horsager

”Det virtuelle møde er begyndelsen på en proces, hvor det er digital tankegang og ikke bare kommunikation, vi taler om. Det er det faktum, at kommunikation er integreret med resten af processen, der er det interessante.”

”Men hvad skal en kommunikatør så kunne? Der er brug for meget mere indsigt og viden til at træffe beslutninger. Og der skal både intern og ekstern kommunikation til for at løfte den opgave. Så det bliver vigtigere og vigtigere med et kommunikationsøkosystem. Ledelsesdelen har et skrigende behov for at forstå computational thinking, altså at kunne bryde problemer ned, perspektivere dem og få lavet nogle algoritmer. De skal ikke være dataloger, men forstå paradigmet at være datadrevet. Det skal en kommunikatør også kunne. Den anden ting er at kunne facilitere den proces, det er at udstyre både ledere og medarbejdere til at kunne gå ind i sådan en dialog og formidle, hvordan de andre tænker og siger. Og så er der evnen til at kunne designthinke og samtidig formidle ting. Der er rigtig meget, der skal fortælles, og der har kommunikatøren stadig den klassiske rolle, kompleksiteten forsvinder nemlig ikke,” slutter Jan Horsager. ●

Tekst / Anne Nimb
Foto / Camilla Utke Schiøler
Udgivet / Februar 2021

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search