Skip to content

Medlemsportræt

Medlem / portræt

CHRISTINA LYKKEGAARD, 37 ÅR
1.6.2023 fra kommunikationsredaktør i HUSET og Kulturhus Indre By i Københavns Kommune til Kulturhuset Byens Hus og musikfællesskabet Musikbunkeren i Gentofte som kommunikationsmedarbejder.

Din karriere er kommet til at foregå i spændet mellem kultur og kommunikation. Hvad har du gjort for at nå dertil?
Jeg var allerede aktiv i musikbranchen, så jeg var fra starten fokuseret på kunst og kultur, da jeg gik i gang med min uddannelse. Jeg havde egentlig planer om at læse Music Management på Rytmisk Musikkonservatorium, men jeg fik muligheden for at læse kommunikation sammen med performance design på RUC, som en af de første studerende, og den mulighed tog jeg. Der er meget do-it-yourself i kulturbranchen, hvor kommunikation ofte handler om at få folk til at deltage. Hvis man skal lykkes med det og få skabt brands, der fungerer, skal man kunne kommunikere, ja, man er faktisk afhængig af det.

Du har kaldt dig kommunikationsspecialist, for eksempel i dit CV. Hvad betyder det for dig?
Titlen kom egentlig som inspiration fra en i mit netværk, men jeg synes også, at den signalerer en overordnet kommunikationsfaglig tilgang, og at jeg kan bruge min faglighed på flere områder, for eksempel ikke kun til sociale medier eller lignende, men at jeg hele tiden har alle facetter ved kommunikationen for øje.

Er der nogle resultater, du er særligt glad for?
Ja, det lykkedes at indføre en fælles visuel identitet og skabe en hjemmeside, der omfavner alle de forskellige målgrupper, der kommer i HUSET. En fælles kommunikationsplatform for flere forskellige miljøer. Vi var også tidligt ude på Instagram, og vi skiller os meget ud i forhold til resten af de mange kulturinstitutioner i Københavns Kommune. Så har jeg haft omkring 70 praktikanter i løbet af de 10 år, og det har vi virkelig fået meget godt ud af – både i forhold til vores produktion af kommunikation, og personligt har jeg brugt det til at holde mig selv fagligt opdateret. Endelig gik vi fra 300.000 til 500.000 besøgende årligt ved blandt andet at skærpe kommunikationen.

Hvad gjorde, at du valgte at skifte job nu?
For det første følte jeg et vis pres i branchen i forhold til at komme videre nu, hvor jeg stadig var i mit første job efter studiet. Men jeg havde også lyst til at bruge mine kompetencer et andet sted.

Jeg er kommet til en mindre kommune, et mindre og nyere kulturhus, som mere har profil af et medborgerhus end et kulturvenue. Det er spændende at prøve mine kompetencer af i et andet miljø. Jeg glæder mig til at se, hvad jeg kan udrette her, og hvad der skal til for at lykkes her.

Her i Gentofte skal jeg være med til at forme kernefortællingen, den visuelle identitet, bygge kommunikationsstrategien og en ny hjemmeside op, udvikle sociale medier, plus rådgive og sparre med de frivillige, der laver aktiviteter, så det er hele kommunikations- og brandingarbejdet fra bunden. Igen. Og det er sjovt!

CHRISTINA LYKKEGAARD ER CAND.COMM. I KOMMUNIKATION OG PERFORMANCE DESIGN FRA RUC 2012.

Tekst / Anne Nimb
Foto / Camilla Utke Schiøler
Udgivet / August 2023

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search