Skip to content

Ny rapport sætter tal på nordisk kommunikation: Det går godt, men det er også hårdt

Det går godt, men det er også hårdt

Hvilke dagsordener er de vigtigste, hvordan har vi det med den digitale kommunikation, og hvordan har vores mentale helbred det? Kommunikation og Sprogs fag- og karriereteams har læst en ny rapport ’The Nordic Communication Report 2022’ og giver her vores bud på nogle af de vigtigste dagsordener, som vi mener rapporten taler ind i.

Tekst / / Ask Lehrmann og Bitten Kjærgaard
Udgivet / November 2022

Lyt til artiklen her:

Troværdighed og bæredygtighed er centrale dagsordener, når man spørger de nordiske kommunikatører, hvad der er de største strategiske udfordringer for kommunikationsfaget. 46,6 % af de adspurgte nordiske kommunikatører svarer, at det er centralt at bygge og vedligeholde troværdighed, mens 36,4 % svarer, at bæredygtighed og socialt ansvar er centrale dagsordener – en stigning på 6 % fra sidste år.

Det fremgår af ’The Nordic Communications Report 2022’, en rapport over nuværende og fremtidige trends i Norge, Danmark, Finland og Sverige, der giver sine bud på udviklingen af det nordiske kommunikationsfag.

Og det ligger helt i tråd med vores egne undersøgelser hos Kommunikation og Sprog.
Kommunikationsetik og kommunikationens rolle i den grønne omstilling er fortsat centrale dagsordener for nordiske kommunikatører, og det kommer til at være endnu vigtigtere de næste par år, at man som virksomhed har holdninger og positionerer sig tydeligt indenfor disse dagsordener.

’New normal’ har etableret sig på den digitale kommunikation og på arbejdspladsen

Rapporten konkluderer, at kommunikatører stadig gør daglig brug af værktøjerne, som mange samlede op under nedlukningen: 80,7 % af nordiske kommunikatører bruger videostreaming i en arbejdssammenhæng ’altid eller ofte’, og 74,2 % gør brug af diverse chatløsninger som iMessage, Slack eller Teams. Næsten halvdelen foretrækker også at arbejde hjemmefra så ofte som muligt.

Det bekræfter, hvad mange nok vidste i forvejen:
Vi står i en ny virkelighed, hvor hjemmearbejde og tilhørende værktøjer er blevet en fast del af arbejdslivet i norden.

Det er vigtigt, at man som medarbejder passer på sig selv og ikke kører sig selv i sænk i jagten på at opfylde de mange krav

Det psykiske velvære fylder

Rapporten viser, at danske kommunikatører befinder sig over gennemsnittet, når det gælder mentalt helbred sammenlignet med europæiske professionelle. Og det ser godt ud på mange parametre: Danskerne scorer højere end de andre nordiske lande på parametrene entusiasme og fordybelse, og så er vi også i højere grad fulde af energi på arbejdet.

Undersøgelsen viser også, at der et højt niveau af arbejdsengagement hos de danske kommunikatører. 88,1 % mener, at de kan løse problemer effektivt, og 76,2 % er ikke i tvivl om vigtigheden af deres arbejde.

Men alligevel føler 50 % sig udmattede i slutningen af dagen.

Et problem, som er endnu større hos vores nordiske naboer, hvor 62,2 % af svenskerne og 72,9 % af nordmændene føler sig udmattede i slutningen af dagen. Det viser et stort problem blandt de nordiske kommunikatører. Rapporten forklarer, at andre undersøgelser viser, at COVID-19-perioden har været en meget travl periode for kommunikatører, og det kan måske i nogen grad forklare den høje grad af udmattethed.

Kommunikatørerne følte, at deres arbejde var vigtigt i forhold til at gøre indvirkningen af COVID-19 mindre skadelig, men samtidig følte mellem 50 % og 75 % af dem, at de var helt brugt op af den høje arbejdsbelastning. Nogle følte også stress, forårsaget af at skulle arbejde hjemme.

Ud over COVID-19 og ændrede arbejdsforhold ved vi også fra vores egen faglighedsundersøgelse, at kommunikatører er underlagt et stadig større pres. Flere arbejdsopgaver, mere strategiarbejde og mere ansvar fylder i forvejen for mange af vores medlemmer, mens et stigende eksternt pres på kommunikationsfaget også er en udfordring for mange. Og det er vigtigt, at man som medarbejder passer på sig selv og ikke kører sig selv i sænk i jagten på at opfylde de mange krav. ●

Tekst / / Ask Lehrmann og Bitten Kjærgaard
Udgivet / November 2022

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search