Skip to content

Klart robotsprog

Hvor er sproget på vej hen? Digitalisering og ny teknologi ændrer de rammer, vi kommunikerer i, og dermed også vores sprog. Udviklingen peger i retning af automatisering af sproglig kommunikation.

Sproget.dk forklarer klarsprog som ’det at udtrykke sig ligefremt og uden omsvøb.’ Den Danske Ordbog citerer fra kommagasinet.dk: ’klarsprog er en modsætning til bureaukratsprog, skrankepavesprog og kancellisprog. Målet med klarsprogsarbejdet er, at offentlige myndigheder skal udtrykke sig til borgerne på en klar, forståelig og ensartet måde’.

Begrebet, og arbejdet med klarsprog, bruges mest i relation til offentlige myndigheder, organisationer og institutioner, der kommunikerer med borgerne. Som tiderne, teknologien og borgerne ændrer sig, ændrer måden, man skal ’udtrykke sig ligefremt og uden omsvøb’ på, sig også. Begrebet fokuserer på skriftlig kommunikation, fra papir til sociale medier.

Hvordan udtrykker man sig så lige ligefremt og uden omsvøb? Det er der mange kommunikatører, terminologer og oversættere, der beskæftiger sig med hver dag.

Udgangspunktet har indtil nu været, at der er tale om kommunikation mellem mennesker. Det vil ikke altid være tilfældet fremover.

Indtalt af Ask Lehrmann og skrevet af Jørgen Christian Nielsen

Læs artiklen på kommagasinet.dk

Links
Eksempel på maskingenereret tekst fra OpenAI
Q. the first genderless voice udviklet af Virtue Nordic sammen med Copenhagen Pride og Equal AI
Artikel på TechCrunch: OpenAI built a text generator so good, it’s considered too dangerous to release

Back To Top
Search