Skip to content

Kommunikatøren skal skabe mening

Meningsskabelsen bliver mere central, når vi som samfund oplever gennemgående transformationer i flæng. Mens økonomerne er optagede af, om det kan betale sig, skal K-folket være optagede af, om det giver mening.

Back To Top
Search