skip to Main Content

Politiet skaber nye, holdbare og lokalt forankrede løsninger med co-creation

Samfundsudviklingen kalder på noget forskelligt i forskellige perioder. Virkeligheden bliver mere og mere kompleks, og dette gælder også for kriminalitetsudfordringerne. Politiet anvender co-creationmetoden i særligt komplekse sammenhænge, hvor det er relevant at involvere eksterne aktører i løsningen af udfordringerne.

”I dansk politi er co-creation, eller samskabelse, betegnelse for den samarbejdsform, hvor vi i politiet sammen med relevante myndigheder, private virksomheder, borgere med flere finder frem til løsninger på fælles udfordringer, som er for komplekse eller omfattende at løfte alene.”

Sådan fortæller Bethina Louise Røge, der er co-creationspecialist i Nationalt Forebyggelsescenter under Rigspolitiet. Her arbejder hun og kollegaen Lea Gulstav Dalgaard med at beskrive, rådgive om, igangsætte, gennemføre og måle resultaterne af politiets co-creationinitiativer med eksterne aktører.

”Vi anvender co-creationmetoden i særligt komplekse sammenhænge, hvor det er relevant at involvere eksterne aktører i løsningen af udfordringerne. Co-creation er ikke svaret på alt, men det kan være en del af svaret på nogle af de komplekse udfordringer, der findes”, siger Bethina.

Politiet har en lang tradition for at samarbejde med andre for at løse problemer og udfordringer i samfundet. Men når vi taler om co-creationinitiativerne, er tilgangen anderledes og i nogle tilfælde mere fokuseret.

“Når vi diskuterer med andre på lige fod, finder vi helt nye løsninger sammen, der ligger uden for vores eget erfaringsrum”

Rigspolitichefen fortæller via politi.dk, hvorfor politiet skal co-create: ”Kriminaliteten er faldet meget tydeligt i Danmark de senere år, og det er faktisk sket samtidig med, at vi i politiet er blevet mere åbne og lydhøre over for samarbejdspartneres ideer. Når vi diskuterer med andre på lige fod, finder vi helt nye løsninger sammen, der ligger uden for vores eget erfaringsrum. Løsninger som også får et større ejerskab hos dem, vi samarbejder med, fordi de selv var med til at finde løsningerne”.

Deltagerne selv skal få øje på mulighederne
Der er således tale om en reel strategisk indsats, der begyndte for tre år siden, og som hele tiden videreudvikles og tilpasses politiets virkelighed, fordi den er dynamisk. Initiativerne, og der er lige nu flere i gang i politikredsene rundt omkring i Danmark, baserer sig på en co-creation-værktøjskasse. Det er co-creationspecialisterne, der udvikler metoden og implementerer den i samarbejde med politikredsene, og så uddanner Bethina og Lea interne superbrugere i co-creation i politikredsene.

”Når man gør som vi gør, hvor vi faciliterer co-creation på tværs af forskellige sammenhænge, forskellige sektorer og med forskellige aktører, offentlige og private sammen, er det deltagerne selv, der skal få øje på mulighederne. Vi arbejder i co-creation i en flad struktur uden nogen for bordenden. Det er politiet, der initierer samarbejdet, men vi lader det være åbent i udviklingssamarbejdet,” siger Lea Gulstav Dalgaard.

“Hvis du indtager en position, hvor du tager magten ved bordet, så tager du motivationen fra de andre”

”Hvis du vil finde den fælles løsning, det fælles tredje, skal du være opmærksom på, at hvis du indtager en position, hvor du tager magten ved bordet, så tager du motivationen fra de andre. Det er en jævnbyrdig og demokratisk proces. Men vi har redskaber, der kan sikre fremdrift, så det er ikke en flyvsk proces, men noget meget konkret, og vi arbejder i en struktureret og fokuseret proces med stor fokus på at skabe resultater.”

Gaden i Aalborg
Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter arbejder sammen med de 12 politikredse og har blandt andet bidraget til et co-creationinitiativ, der har til formål at skabe et tryggere natteliv i Aalborg, hvor Jomfru Ane Gade og kvarteret omkring gaden bød på en del utryghed. Efter et forarbejde, hvor en tværfaglig arbejdsgruppe i politiet lavede en intern analyse og beskrivelse af situationen og problemerne, blev forskellige eksterne aktører involveret i projektet. Det er for eksempel kommunen, barer og restauranter, taxaselskaber, busser og det lokale politi, der nu arbejder sammen for at finde nye løsninger, der kan øge trygheden.

Der er hvert år mange besøgende i Jomfru Ane Gade, og det er vigtigt, at alle kan føle sig trygge, når de gæster gaden. Indsatsen er således henvendt til alle, der på forskellig vis har kontakt til Jomfru Ane Gade, det vil sige ikke alene gæsterne i gaden, men eksempelvis også deres pårørende og turister i byen.

Initiativet har bestået af en række faser, hvor man har inviteret samarbejdspartnere med henblik på at planlægge og iværksætte helhedsorienterede og koordinerende indsatser i nattelivet. Hvor nogle af indsatserne i initiativet eksempelvis retter sig mod en forebyggende indsats over for de unge om hensigtsmæssig adfærd i nattelivet, fokuserer andre indsatser i initiativet på at undersøge mulighederne for at øge trygheden via den miljømæssige indretning i byen.

Overordnet samarbejder man i initiativet om at underbygge trygheden i Jomfru Ane Gade via flere udviklingsplatforme, som blandt andet omhandler transport og logistik, indretning, image og udvikling, samt et servicecenter.

Resultaterne i Aalborg fortæller om et initiativ, der er lykkedes med at danne samarbejdsrelationer for at finde nye, holdbare og lokalt forankrede løsninger. Derfor er andre interesserede fra Danmark, Sverige og Grønland inspirerede af projektet i Aalborg og har været på besøg for at studere løsningerne.

Artiklen er oprindeligt trykt i KOM magasinet nummer 101, februar 2017

Tema / Co-creation

Tekst / Anne Nimb

Foto / Carsten Snejbjerg

Udgivet / Maj 2017

Back To Top
Search