skip to Main Content

Sådan lever landets k-studerende anno 2018

Ny undersøgelse:

Sådan lever landets
k-studerende anno 2018

Studiejob, praktik og stress: Det var nogle af de emner, 539 k-studerende fortalte om i maj og juni i en landsdækkende studielivsundersøgelse. Her er 15 centrale pointer fra undersøgelsen.

Tekst / Thomas Møller Larsen, Rune Eklund Meidell og Niels Christiansen
Illustration / Panthermedia

Sådan gjorde vi

● Undersøgelsen blev ­designet af Kommunikation og Sprog og det data­journalistiske medie Bias.

● Der var tale om et digitalt survey, og deltagelse var frivillig.

● Et link til ­undersøgelsen blev sendt ud til 2.214 studerende medlemmer af Kommunikation og Sprog. Linket blev også delt blandt studerende på udvalgte kommunikations-, sprog- og marketinguddannelser.

● Undersøgelsen løb fra den 8. maj til den 6. juni 2018.

● 539 studerende besvarede undersøgelsen.

1

Langt de fleste har et studiejob

85% procent af de adspurgte har et studiejob. Her ser du procenterne, by for by:

Spørgsmål:Har du arbejde ved siden af studierne?

Bemærk: Kategorien ”andre byer” dækker over besvarelser, der ligger udenfor de fire byer. For eksempel besvarelser fra VIA University College i Herning og Lunds Universitet.

2

København fører på studierelevante job

63% af de adspurgte, der har et studiejob, beskriver jobbet som studierelevant. Her ser du procenterne, by for by:

Spørgsmål:Er dit arbejde studierelevant?

3

Arbejder i gennemsnit 13 timer om ugen

De studerende, der har et studiejob, blev spurgt, hvor mange timer de arbejder om ugen. Gennemsnittet ligger på 13 timer for begge køn.

Spørgsmål:Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen ved siden af studiet?

4

Tre ud af fire kommer i praktik

Praktik er blevet en naturlig del af de fleste k-studerendes studieforløb. Tre ud af fire enten har været i praktik – eller planlægger at tage i praktik.

Spørgsmål:Har du været i praktik, eller planlægger du at tage i praktik i forbindelse med din uddannelse?

5

Studiejob og praktik har stor betydning for karrieren

De studerende tillægger både praktik og studierelevant arbejde stor betydning for jobmulighederne efter uddannelsen.

Spørgsmål:I hvor høj grad vurderer du, at hhv. udlandsophold,praktik og et studierelevant arbejde har indflydelse på dine muligheder på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse?

6

Nemmest at få relevante studiejob i København

I København vurderer dobbelt så mange studerende, at der er ”meget gode” muligheder for få et studierelevant studiejob, som i Aalborg.

Spørgsmål:Hvordan vurderer du, mulighederne er for at finde et relevant studiejob?

7

Kvinder føler sig mest pressede på jobbet

De kvindelige studerende føler et ­markant større pres på studiejobbet, end mænd gør. Til gengæld ligger kønnene næsten lige, hvad angår følelsen af pres i det almindelige studieliv.

Spørgsmål:I hvor høj grad har du følt dig presset i følgende situationer?

På arbejdet (svar kun, hvis du har arbejde ved siden af studierne)

I dit almindelige studieliv

8

Jobbet går ud over studierne

Det store fokus på studiejob betyder, at mere end halvdelen af dem med studiejob har mindre tid til studierne.

Spørgsmål:Hvis du har et arbejde ved siden af studierne: I hvor høj grad går den tid, du arbejder, ud over dit studie?

9

Føler sig ikke tilstrækkeligt klædt på af universiteterne

Kun 14% af de adspurgte mener, at de ”i høj grad” bliver klædt på til karrieren af deres uddannelse.

Spørgsmål:Klæder universitetet dig godt nok på til din fremtidige karriere?

10

De fleste er tilfredse med deres studievalg

De studerende er overvejende tilfredse med deres uddannelser, selv om mange ikke føler, at de bliver klædt fuldt ud på til karrieren.

Spørgsmål:I hvor høj grad er du tilfreds med dit studievalg i dag?

11

Lærer at tænke strategisk på studiet

Evnen til at tænke strategisk har stor ­betydning for jobmulighederne efter ­uddannelsen. Det viser en ­undersøgelse, som KOM magasinet foretog blandt kommunikationschefer i 2017. Godt nyt: Studielivsundersøgelsen indikerer, at de studerende lærer at tænke strategisk på uddannelsen – i hvert fald ifølge dem selv.

Spørgsmål:KOM magasinet har tidligere gennemført en undersøgelse blandt kommunikationschefer. Her efterspurgte cheferne i høj grad kandidater, der har forretningsforståelse og kan tænke strategi ind i kommunikationsarbejdet. I hvor høj grad mener du, at din uddannelse gør dig i stand til …

… at tænke strategisk

… forstå de forretningsområder, du kan komme til at arbejde med

12

Sabbatår skaber afklaring

De adspurgte holdt i gennemsnit 1,6 sabbat­år, inden de begyndte på bacheloruddannelsen. Typisk arbejdede eller rejste de i perioden. Og sabbatår er ikke kun for sjov: Pausen gør de studerende mere afklarede.

Spørgsmål:Hvis du holdt en pause: Hvilken betydning havde din pause inden studiestart for, hvor afklaret du er?

13

Faglig interesse vejer tungere end udsigt til høj løn

Da de adspurgte skulle vælge deres uddannelse, vejede faglig interesse tungere end løn-udsigterne.

Spørgsmål:I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn? Jeg læser på min uddannelse, fordi …

(Procent, der svarede ”I meget høj grad” eller ”I høj grad”)

14

Vil helst arbejde i det private erhvervsliv

Veletablerede virksomheder er attraktive for de studerende. Omvendt er NGO’er og det offentlige knap så populære, når de studerende skal beskrive deres fremtidige jobønsker.

Spørgsmål:Hvor/hvordan drømmer du om at arbejde? Du har mulighed for at krydse flere felter af.

15

Ser lyst på fremtiden

De k-studerende har et overvejende positivt syn på deres ­jobmuligheder.

Spørgsmål:Hvad er dit syn på dine jobmuligheder i fremtiden?

Tekst / Thomas Møller Larsen, Rune Eklund Meidell og Niels Christiansen

Illustration / Panthermedia

Back To Top
Search