skip to Main Content

Sammen skaber vi resultater

Kommunikationsrådgiver på et universitet:

Sammen skaber vi resultater

Camilla Kristensen er kommunikationsrådgiver på Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet. ”Det er mig, der gennem gode relationer og i tæt samarbejde med vores forskere og ledelse bidrager til at få vores budskaber ud, så det føles rammende og relevant for modtageren,” siger hun.

Tekst / Anne Nimb
Foto / Jens Bang
Udgivet / Maj 2019

Da Camilla Kristensen blev ansat som kommunikationsrådgiver på Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet (AAU), havde hun ikke en dybdegående indsigt i, hvad hendes kolleger egentlig arbejdede med, og hvad deres arbejde betød i et bredere perspektiv.

”Den viden bygger man op løbende, for det er væsentligt at forstå baggrunde og sammenhænge, når man rådgiver om kommunikationsformer og indhold. En af mine opgaver består i at bidrage til at formidle vores forskning på en interessant måde og vise, hvordan vi skaber værdi i samfundet,” fortæller Camilla Kristensen, som gik i gang på jobbet ved selv at skaffe sig viden ved at være nysgerrig og stille en masse spørgsmål.

”Mit job handler meget om at opbygge relationer. Jo bedre relation man har, jo nemmere inviteres man indenfor i det specielle rum, som en forsker arbejder i. Det er noget helt særligt at arbejde sammen med mennesker, som fordyber sig så meget i et nicheområde. At de har en ingeniørtilgang kan nogle gange være en udfordring, idet vi ikke altid taler samme sprog, men det er jo netop der, at jeg med min humanistiske baggrund kan være med til at bygge bro og finde ind til kernen og de gode historier,” siger hun.

Tæt på kerneforretningen

Camilla har været ansat på AAU siden 2010. Hun er cand.mag. i Kultur, Kommunikation og Globalisering fra AAU, så hun vendte tilbage til sit gamle uddannelsessted nogle år efter, at hun var færdig, dog med en del erfaringer fra en jordomrejse, udlandsophold og job i det private erhvervsliv.

”Når vi samarbejder med nogen, som vi er forskellige fra, så udvikler vi os og ser verden på en ny måde

Camilla Kristensen

”Jeg havde egentlig ikke set mig selv i den type organisation. Det var oprindeligt salg og marketing, jeg gik efter, men jeg fandt hurtigt ud af, at det var kommunikation og rådgivning, jeg brændte for. Det er et meget bredt institut, hvad angår fagligheder, så man skal kunne noget i forhold til rådgiverrollen. Jeg arbejder både for institutledelsen og forskerne og således med to områder indenfor kommunikation. Den interne, som understøtter en åben og dialogbaseret ledelseskommunikation i forhold til medarbejderne, og den eksterne kommunikation, som primært vedrører forskningsformidling, der skal skabe opmærksomhed omkring vores forskning hos forskellige interessenter. Det kan være i form af pressemeddelelser, præsentationer eller tilrettelæggelse af temadage – senest handlede det om konsekvenserne af klimaforandringer i Arktis. Målgrupperne er både virksomheder, interesseorganisationer, kommuner, politikere og andre universiteter.”

”Vi kommunikerer, fordi vi ønsker at være med til at sætte dagsordenen, præge debatten i medierne og fortælle omverdenen, hvad vi laver, og hvordan vi kan bidrage til udviklingen indenfor forskellige områder.”

Kommunikation er prioriteret

På AAU har man flere steder valgt, at der skal sidde kommunikationsmedarbejdere ude i de enkelte fagmiljøer, dels for at opstøve de gode historier, dels for at skabe hul på de interne linjer, når budskaberne skal ud i organisationen. Camilla var en af de første kommunikationsmedarbejdere, der blev ansat på et institut.

”På AAU sidder der kommunikationsmedarbejdere ude i fagmiljøerne, på fakulteterne og centralt. Hver onsdag mødes vi blandt andet i arbejdsgrupper, hvor vi koordinerer og samskaber for at styrke vores kommunikationsindsats. Jeg har personligt meldt mig ind i forskningsformidling og strategisk kompetenceudvikling,” siger Camilla.

”Kommunikationsområdet har helt klart fået mere anerkendelse og fokus, siden jeg startede på AAU. Tidligere stod forskerne i høj grad selv for populærvidenskaben, og så var der nogle få kommunikationsfolk på fakulteterne og centralt. Det var ikke naturligt eller en selvfølge, at der var kommunikationsmedarbejdere ude i fagmiljøerne, men nu har ledelsen mere fokus på området, som er vigtigt i forhold til at skabe et godt omdømme for AAU, både eksternt og internt i organisationen. Vi skal fortælle, hvad vi laver, og hvad vi er gode til,” fortæller Camilla.

Når hun rådgiver sine kolleger, kan det for eksempel handle om, hvordan man strukturerer og skriver den gode tekst på en hjemmeside, hvordan man laver den bedste præsentation, eller hvordan man håndterer pressen og når i mål med sine budskaber.
”Jeg tror på tværfagligt samarbejde og koblingen af den humanistiske og i mit tilfælde den natur- og ingeniørvidenskabelige tilgang, når der skal skabes resultater. Når vi samarbejder med nogen, som vi er forskellige fra, så udvikler vi os og ser verden på en ny måde. Jeg har fokus på at gøre kommunikationen målrettet, motiverende og værdifuld for målgruppen. Det kan godt være, det kan virke banalt, men måske skal det netop være banalt. Præcist det kan være en udfordring for nogle forskere, og så er det, at jeg kan stille det skarpt op og gøre det tydeligt, hvad der skal til for at blive en god kommunikatør og få gennemslagskraft. Det har taget tid at få den plads og den goodwill, jeg har nu. Men det er også okay, at man skal vise, hvad man er værd. Man skal have respekt for hinanden og for det, vi hver især kan, og hvordan vi bidrager til kerneforretningen,” slutter Camilla Kristensen. ●

Tekst / Anne Nimb
Foto / Jens Bang
Udgivet / Maj 2019

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Back To Top
Search