Skip to content

Slip indholdet løs

Slip indholdet løs

Laura Gade-Rasmussen, der er projektleder i Kommunikations- og Marketingafdelingen i ATP Ejendomme, fortæller om sit arbejdsliv, og hvordan hun sætter sine forskellige fagligheder i spil.

Tekst / Anne Nimb
Foto / Camilla Utke Schiøler
Udgivet / Maj 2011

“Det er min personlige ambition, at min faglighed skal være med til at gøre en forskel, og hvis jeg med min kommunikation skaber mere klarhed og gennemsigtighed, så er jeg lykkedes med mit arbejde.”

Ordene er Laura Gade-Rasmussens. Hendes arbejdsliv har, siden hun blev færdig som cand.scient.soc. med en public relations-toning fra RUC i 2007, været præget af, at hendes styrker står på to ben: Dels kreativitet og dels evnen til at rådgive andre, så de bliver bedre til at kommunikere. I jobbet hos ATP Ejendomme er det også de to ting, hun ser som faglige byggesten i fremtiden.

”I employer branding-regi har vi fokus på at ruste ambassadørerne blandt vores 125 medarbejdere, hvor de lærer, hvordan de hver især kan være med til at udbrede historierne om ATP Ejendomme, uanset om de er økonomer eller ingeniører. De er allerede rigtig gode til at dele indhold fra vores LinkedIn, men vi kan nå længere ud til helt andre målgrupper ved, at de aktiverer deres netværk og beriger indholdet yderligere. Det er vigtigt i mit job at være en virkelig dygtig rådgiver og en pålidelig samarbejdspartner, både for ledelsen og for kollegerne.”

Laura Gade Rasmussen

I dag er det vigtigt, at vi som kommunikatører kan slippe indhold løs. Vi skal facilitere indhold ved at hjælpe andre til at fortælle de gode historier, for alle har medier at udkomme på.

Laura skal med på arbejde

Gennem sit arbejdsliv har Laura været en del af forskellige dygtige teams med meget faglig sparring gennem årene.

”Sparring om opgaverne er enormt betydningsfuldt for mig. Der skal være et åbent rum for ideer, og der skal være en feedbackkultur med plads til konstruktiv kritik, hvor man tør tage de faglige diskussioner, men også hvor der er plads til at være et helt menneske. Det er vigtigt for mig, at jeg kan have mig selv med på arbejde,” siger hun.

Laura havde et studiejob på bureau, mens hun læste. Det var hos JØP, Ove & Myrthu. Her lærte hun at begå sig i forhold til direktioner, og hun fik sit første job efter uddannelsen, også på et kommunikationsbureau, der hed Communiqué. Bureautiden var lærerig, fordi man på bureau skal løse mange forskellige typer opgaver for lige så forskellige kunder og virksomheder.

”Og så tændte årene på bureau mit kreative gen. Jeg var der i tre år og blev sagt op i forbindelse med finanskrisen, men heldigvis fik jeg et nyt godt job i Visit-Denmark, som markedsfører Danmark i udlandet. Her arbejdede jeg med corporate kommunikation i forhold til VisitDenmarks samarbejdspartnere og pressen. Jeg arbejdede også med medietræning, og det var spændende at blive taget helt ind i direktionen, hvor kommunikation fik den plads, kommunikation skal ha’.”

Mens Laura var på barsel, søgte Helsingør Kommune en kommunikationskonsulent til at arbejde med et projekt, hvor kommunen ønskede at tiltrække flere børnefamilier. Udover at arbejde med kommunens vision om at tiltrække flere børnefamilier blev hun også tilknyttet turisme- og kulturområdet, som hun kendte til fra sit tidligere job. Men hun fik også mulighed for at prøve kræfter med et nyt fagområde, nemlig det tekniske.

”Det var et lidt mere teknisk område, end jeg var vant til, for jeg kom til at arbejde med byudvikling, miljø, bæredygtighed, veje, affald og den slags. Men det tændte noget i mig, og jeg fik interesse for, hvordan vi bygger og forandrer byer, og hvordan vi kommunikerer til borgerne. Efter seks år i Helsingør kom jobbet i ATP Ejendomme så, og jeg skiftede i maj sidste år. Den røde tråd i forhold til jobbet i Helsingør er, at jeg stadig arbejder med kommunikation i forhold til udvikling af byer og boligområder, men ATP Ejendomme beskæftiger sig også med erhvervsejendomme.”

I mit job bruger jeg især to fagligheder: Den rådgivende og den kreative

To fagligheder i spil

”I mit job bruger jeg især to fagligheder: Den rådgivende og den kreative. I rådgiverrollen handler det om at kunne sætte sig i modtagerens sted, at analysere interessenterne og vurdere, hvem og hvad vi især skal være opmærksomme på. Vi har forskellige målgrupper, så kommunikationen skal tilpasses. I forhold til det kreative er jeg hende med de mange ideer. Jeg kan hurtigt tænkte i nye koncepter, hvordan vi skal kommunikere, på hvilke platforme og så videre.”

Når Laura skal beskrive sin kreativitet nærmere, så nævner hun, at hendes kreativitet både er på det sproglige område, men også i forhold til at følge med i og tage nye trends og tendenser ind. Hun var for eksempel hurtigt på podcast og video.

”I dag er det vigtigt, at vi som kommunikatører kan slippe indhold løs. Vi skal facilitere indhold ved at hjælpe andre til at fortælle de gode historier, for alle har medier at udkomme på. I øjeblikket sidder jeg med i et stort boligbyggeprojekt, og her har vi tænkt lokalmiljøet ind fra start ved at inddrage lokalsamfundet og få borgerne til at være med til at beslutte og inddrage dem i forskellige ting, som for eksempel navne og beplantning. På den måde er de lokale med til at definere historien. I sådan et projekt arbejder jeg både med selve kommunikationen og er strategisk kommunikationsrådgiver i udviklingen af projektet sammen med for eksempel arkitekter og investerings- og økonomifolk.”

Lauras opgaver i relation til kommunikation strækker sig fra rollen som redaktør på sociale medier til opgaver på hjemmesiden, videoproduktion og skriftlig kommunikation. Og så er der opgaverne med employer advocacy, hvor Laura er indholdsfacilitator for kollegerne, så ATP Ejendomme kan vise behind the scenes, hvad de laver og står for.

”Bæredygtighed er et af de områder, hvor vi har meget at fortælle, og som har offentlighedens opmærksomhed. Vi ønsker at fortælle, hvad vi gør for den grønne dagsorden, og hvordan vi bidrager til udviklingen af et mere bæredygtigt og CO2-neutralt samfund. Det gør vi på en måde, så alle forstår det.”

Og dermed er vi tilbage til det, vi startede med: For Laura skal kommunikation skabe gennemsigtighed og klarhed. ●

Tekst / Anne Nimb
Foto / Camilla Utke Schiøler
Udgivet / Maj 2011

Vores ekspert

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search