Skip to content

Som ringe i vandet

Som ringe i vandet

Fremtidsvisionen for KS’ Kommunikationspolitiske Udvalg er at sætte ringe i vandet, så der opstår en dialog og en debat, hvor udvalget og andre KS-medlemmer kan gribe vigtige kommunikationsfaglige emner og være ambassadører på KS’ vegne. Mød tre udvalgsmedlemmer, der fortæller om arbejdet i udvalget, og hvilken forskel det skal gøre for dig som medlem.

Tekst / Anne Nimb
Foto / Mikal Schlosser
Udgivet / December 2021

Lyt til artiklen:

Hvad er historien om KS’ Kommunikationspolitiske Udvalg? Hvorfor har vi det – og hvordan er det blevet til?

Cathrine Holm-Nielsen: Vi blev oprindeligt nedsat af KS’ hovedbestyrelse for at skabe en kommunikationspolitisk strategi for forbundet. Vi gik i gang i 2016, men det nuværende udvalg har kun eksisteret i to år og består af medlemmer, der er kommet til undervejs. Vi vil gerne have, at udvalget består af forskellige kommunikationsprofiler, så der vil altid være folk fra det private, fra kommuner, branding, HR, politisk kommunikation, presse og så videre. Vi er et fagpolitisk udvalg og fokuserer derfor alene på det kommunikationsfaglige. Fra begyndelsen var det ikke rammesat, hvordan slutproduktet skulle se ud, så vi har haft et kreativt frirum til at skabe et fundament at stå på. Det har været en nyskabende proces, hvor vi har formuleret en række holdninger og synspunkter indenfor kommunikationsfaget. De føder ind i KS’ generelle ambition og er med til at skabe nogle meninger, som KS er repræsentant for. Synspunkter, som er med til at støtte op om for eksempel den strategi, KS arbejder efter på det faglige område, og som er med til at promovere kommunikationsfaget. Vi vil gerne vise den stolthed, vi i KS har overfor faget, vi vil flytte faget tættere på medlemmerne, men vigtigst så skal det, vi gør, skabe værdi for medlemmerne.

Hvilke opgaver har I løst indtil nu?

Louise Ravnkilde: Indtil videre har vi udarbejdet 10 kommunikationspolitikker, som er lavet ud fra en workshop på Repræsentantskabsmødet i 2019, hvor vi fik input fra repræsentanterne på nogle overordnede emner, som har indflydelse på kommunikationsfaget. Ud fra de input har vi formuleret de – indtil videre – 10 politikker, som handler om forskellige grene indenfor kommunikationsfaget. Et eksempel er ’KPI’er’, hvor vi gør op med holdningen om, at kommunikationsfaget er et blødt fag, der ikke kan hamle op med ’taldrengene’, og hvor oplevelsen er, at kommunikatørerne er dem, der ryger i nedskæringsrunder, for eksempel med begrundelsen ’alle kan jo skrive’. Med det udgangspunkt argumenterer vi for, at man skal sætte KPI’er på sin kommunikation, og derfor at KS har den holdning, at man som kommunikatør skal kunne bevise sin værdi ved at sætte to streger under det, man leverer. I vores politikpapir ridser vi situationen op og definerer nogle holdninger på KS’ vegne, både i forhold til en målgruppe og på vegne af en afsender. Den skabelon er alle politikker bygget op efter.

Mere bevidsthed om kommunikationsfaget

Hvilken forskel håber I på, at det kommer til at gøre for KS-medlemmerne og KS?

Jakob Dahl Klausen: Vi vil gøre medlemmerne mere bevidste om, hvem de er fagligt, hvad de kan fagligt – og hvordan KS understøtter deres faglighed. Kommunikationsfaget er en kompleks størrelse, som spænder over mange områder, og det kan være svært for den enkelte at beskrive, hvad der netop er vedkommendes faglige styrke. Det håber jeg, politikkerne kan være med til at give en bedre bevidsthed om.

Cathrine: Politikkerne skal bidrage til at sætte en agenda, som støtter medlemmernes faglighed og deres fag. En hånd i ryggen, om man vil. Og samtidigt tydeligt markere, hvad KS mener om de forskellige emner. Derudover håber vi, at medlemmerne vil have lyst til at give budskaberne videre, så politikkerne bliver en aktiv del af KS’ interessevaretagelse. Det er både medlemmerne, deres netværk og potentielle medlemmer, arbejdsgivere, universiteter og så videre, vi gerne vil have i tale.

Fremtidsvisionen er, at udvalget sætter ringe i vandet, så der opstår en dialog og en debat, hvor udvalget og andre KS-medlemmer er trænede til at gribe emnerne og være ambassadører på KS’ vegne

Cathrine Holm-Nielsen

Louise: Jeg håber, at vi med vores arbejde kan skabe en øget stolthed over vores fag – også blandt dem, der ikke umiddelbart er så stolte af det, som jeg selv er. Sådan at du ikke sidder til en familiefest eller et netværksmøde og siger ’mig, jeg er ’bare’ kommunikationsmedarbejder’. Og så håber jeg, at vi kan gøre medlemmerne stolte af at have KS som fagforening. Jeg hører fra andre KS medlemmer, at de ønsker at have en fagforening, som har nogle holdninger og stiller op med dem.

Hvad kan man som medlem bruge politikkerne til?

Jakob: Jeg tror ikke, der er nogen, der er uenige i de her politikker, når man læser dem. Og det er sådan set noget af det gode ved dem. De fortæller, hvad der er i fokus for forbundet. For eksempel, at man skal være bannerfører for sit fag. Så det er en trædesten for vores arbejde, der handler om fagets retning og udvikling, og det er et fundament for vores fokusområder i KS.

Cathrine: Politik er, hvad man vil, hvad man arbejder hen imod, og hvilke mærkesager man har. Det ypperste formål med politikkerne er, at vi kan udøve interessevaretagelse på fagets vegne, så det er holdninger og synspunkter, som vi kan gå ud med på vegne af KS, og som er nemme at tilgå for medlemmer og frivillige, der dermed kan være ambassadører for de tankegange, der ligger i det. Vi har udviklet et fundament, der beskriver nogle ting, der påvirker faget, hvilken status det har på arbejdsmarkedet, og hvilke kompetencer der efterspørges. Dem kan vi bruge til at være mere proaktive i forhold til aktuelle emner. Man vil kunne bruge politikkerne til at omfavne et bestemt emne eller en bestemt sag mere konkret.

Louise: Det er ikke politikker i partipolitisk forstand. Vi havde spørgsmålet oppe på Frivilligdagen (her mødes de mange KS-medlemmer, der gør en indsats på frivillig basis, red.), og der blev politikker sidestillet med retningslinjer, det vil sige, at det er retningslinjer for, hvordan KS forholder sig til disse spørgsmål.

Her er medlemmerne af Kommunikationspolitisk Udvalg:
Bag: Jakob Dahl Klausen, Presserådgiver, Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriet og Andreas Reime, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen.
Foran: Louise Ravnkilde, Digital Content & Communications Manager, Nets, Cathrine Holm-Nielsen, Head of Global Talent Acquisition, Leo Pharma (og kommende forperson for KS) og Katrine Rudbeck Japsen, Digital Campaign Manager, PK Medier. Majken Jaussi, projektleder hos Fonden Dansk Gastronomisk Union, var på barsel, da billedet blev taget.

Cathrine: Der er nogle trin i det, vi skal nu. Politikkerne er formuleret, nu skal de ud og aktiveres, og det skal de af KS selv, af udvalget og forskellige typer af frivillige. Der er det, som KS selv begynder at kommunikere, og som man som medlem, eller frivillig, kan afspejle og viderekommunikere. Dér tror jeg, vi har et uudnyttet potentiale, for eksempel i forhold til de emner, vi binder arrangementer op omkring, vores TR-folks samtaler med arbejdsgivere og så videre. Vi skal finde ud af, hvordan og hvor vi skal udtrykke de holdninger. Forestillingen er, at vi skal have en runde med de frivillige for at høre, hvad der kan give mening for dem.

Nu skal det videre

Hvorfor er I hver især med i udvalget? Hvad har været jeres motivation og forventninger?

Jakob: Politikkerne skal videre ud i organisationen, og det, synes jeg, er noget af det spændende ved det arbejde, vi nu er i gang med i Kommunikationspolitisk Udvalg. For et er at formulere politikker på forskellige områder, men den helt store opgave er at få KS’ medlemmer til at være ambassadører og fanebærere for politikkerne. Det er meget lærerigt også for udvalget, for det er ikke let at få andre til at tage stafetten videre og få dem til at investere deres tid og energi.

Vi vil gøre medlemmerne mere bevidste om, hvem de er fagligt, hvad de kan fagligt – og hvordan KS understøtter deres faglighed.

Jakob Dahl Klausen

Louise: Jeg gik ind i udvalget, fordi jeg er meget stolt af mit fag og af at være medlem af KS. Det er vigtigt, at vi har en fagforening for vores fag, og jeg ville gerne gøre noget for, at KS fik en endnu større stemme. Jeg var desuden på udkig efter frivilligt arbejde, hvor jeg kunne bruge min skrivebegejstring. Og så har jeg ofte siddet alene som kommunikationsspecialist i mine job, og her i udvalget kunne jeg få et netværk som kommunikatør.

Cathrine: For mig er der noget fundamentalt i at være med til at bidrage med noget, der er med til at skabe KS. Hvad KS er, og hvad det står for. Det har vist sig at have stort potentiale, at vi skal være med til at profilere forbundet og vores eksistens. Det er meget meningsfuldt for mig at bidrage her.

Hvilke opgaver kunne man forestille sig, at udvalget løser i fremtiden?

Cathrine: Vi er ikke færdige med aktiveringssporet, den proces, hvor vi skal have andre involveret. Vi skal have det ud at leve og sørge for, at det bliver forstået. Og så er der også stadig et politikudviklingsspor, for der er mange andre emner, der har indflydelse på kommunikationsfaget, som vi ikke har taget fat i endnu.

Vi er ikke færdige med at se på de emner, man kunne forholde sig til. Fremtidsvisionen er, at udvalget sætter ringe i vandet, så der opstår en dialog og en debat, hvor udvalget og andre KS-medlemmer er trænede til at gribe emnerne og være ambassadører på KS’ vegne.

Jakob: Man kunne også forestille sig, at der opstår behov for at reflektere over, hvad KS mener om mere aktuelle ting, der pludselig kommer på dagsordenen. For eksempel en problematik som KS som forbund skal forholde sig til, og hvor vi kan sætte gang i refleksionerne i forbundet og få det ud til medlemmerne.

Louise: Jeg er enig. Og i øvrigt er flere medlemmer meget velkomne i udvalget. Det er et dynamisk udvalg. Der er ikke en slutdato på udvalgets arbejde, og det er heller ikke en lukket klub. Vi vil gerne have alle mulige forskellige KS-profiler med. ●

Tekst / Niels Christiansen
Foto / Camilla Utke Schiøler
Udgivet / September 2019

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search