Skip to content

Tænk dig om, før du er illoyal over for din arbejdsplads

Er du tilstrækkeligt opmærksom på, at konsekvenserne kan være vidtrækkende, hvis du er illoyal over for din arbejdsplads eller bryder din tavshedspligt? Du kan risikere at få en advarsel, blive opsagt eller tilmed blive bortvist, og du kan få et erstatningskrav fra virksomheden.

Hvis du får trang til at udtale dig om forholdene på din arbejdsplads, er det en god ide at overveje, hvor du gør det og hvordan. Det gælder især, hvis du vælger at gøre det på de sociale medier. Overvej, om der er tale om et åbent eller lukket netværk, så du undgår at chefen, kollegerne, virksomhedens kunder eller samarbejdspartnere kigger med.

Nogle virksomheder har også retningslinjer for, hvem der må kommunikere om virksomheden og hvordan, for eksempel på sociale medier. Tjek, hvad der gælder i din virksomhed i ansættelseskontrakten og/eller medarbejderhåndbogen, så du undgår uheldige konsekvenser for dit ansættelsesforhold.

“Som ansat har du altid tavshedspligt om forholdene på din arbejdsplads”

Tænk også over, hvad du siger om din arbejdsplads, når du befinder dig i det offentlige rum, hvad enten det er i toget eller i supermarkedet.
Undlad at bruge meget negative eller nedsættende vendinger, når du udtaler dig om virksomheden, produkterne, ledelsen eller kollegerne. Skriv eller tal i en ordentlig tone, og undgå bandeord, samt diskriminerende eller seksuelle undertoner.

Tavshedspligt

Som ansat har du altid tavshedspligt om forholdene på din arbejdsplads. Tavshedspligten gælder også, selvom du stopper i virksomheden, uanset om du selv har sagt op eller er blevet afskediget af din arbejdsgiver. Offentliggør derfor kun informationer omkring virksomheden, som allerede ligger på dens hjemmeside.

Overvej nøje, hvad du fortæller om din arbejdsplads i det offentlige rum og på sociale medier. Foto: Unsplash.

Når du søger job

Hvis du ønsker at offentliggøre for eksempel på din LinkedInprofil, når du søger nyt job, kan du altid offentliggøre anbefalinger/endorsements, så længe de kun handler om dine kvaliteter og kompetencer, og ikke afslører virksomhedens interne forhold.

Hvis du befinder dig i opsigelsesperioden, er det en god ide at aftale med ledelsen, hvornår og hvordan, det skal meldes ud, at du stopper i virksomheden. Hvis I ikke kan blive enige, kan det muligvis skyldes chikane fra arbejdsgiverens side. Hvis det er tilfældet, kontakt da KS.

“Det er ikke tilladt at konkurrere med din arbejdsplads”

Konkurrerende virksomhed

Det er ikke tilladt at konkurrere med din arbejdsplads. Det gælder både, mens du er ansat, og hvis du befinder dig i en eventuel opsigelsesperiode, hvor du enten skal arbejde eller er fritstillet, også selvom du ikke har en konkurrence- eller kundeklausul.

Og husk, at du altid kan kontakte KS, hvis du er i tvivl om noget, eller hvis du har brug for hjælp.

Artiklen er oprindeligt trykt i KOM magasinet nummer 97, august 2016.

Tekst / Mette Jørgensen og Kirsten Olsen, juridiske konsulenter i KS

Foto / Adobe Stock

Udgivet / August 2016

Back To Top
Search