Skip to content

På KU er engelsk og dansk parallelle sprog

På KU er der flere og flere medarbejdere, der ikke har dansk som modersmål. Derfor har universitetet udarbejdet retningslinjer for målrettet parallelsproglighed, så kommunikationen på og fra universitetet sker på enten dansk, engelsk eller begge dele, alt efter hvad der er mest formålstjenligt i den givne situation.
Læs mere

OMG det er sygt at tale dansk

De unge bander, blander engelsk og dansk efter forgodtbefindende, mumler, sluger ordene og er ikke til at forstå. Sådan lyder kritikken ofte, når ældre taler om unges sprog. Men det er helt i orden, for de unge skal trække grænser til børn og voksnes sprog og har i øvrigt altid gjort det.
Læs mere

En ny sproglig æra er på vej

Dansk er et stærkt sprog, der bliver præget som aldrig før af sociale medier, teknologi og det mobile arbejdsmarked. I horisonten venter en ny kommunikationsæra og et mere oralt samfund, hvor sproget slår et herresving i forhold til den skriftlige tendens, der har hersket de sidste 20 år, hvor vi chatter og skriver sms’er og mails.
Læs mere

Klart sprog på fremmedsprog

Vi har spurgt fire oversættere, hvilke centrale elementer de vil pege på som vigtige for at gøre teksten og kommunikationen klar, når de oversætter. Her kommer deres bud på klart sprog på engelsk, tysk, spansk og finsk.
Læs mere

Translatøren

Barbara Østergaard, 41 år, uddannet tolk og translatør i engelsk fra CBS, i 2013 stifter af iSay, hvor fokus er på at udvikle sprogkoncepter- og værktøjer, men hvor hun også udfører oversættelse og korrekturlæsning. Gennem 15 år har Barbara arbejdet hos virksomheder som Nets A/S, PBS A/S, AB Star Translation, med forskellige aspekter af sprog og kommunikation — som stifter, sprogmedarbejder og leder.
Læs mere
Back To Top
Search