skip to Main Content

Kommunikation startede med sprog

De første generationer af kommunikationsuddannelser handlede om sprog. Om skriftlig information og sproglig rådgivning. Sprog er fortsat en væsentlig del af kommunikationsfagligheden. For selvom der kommer nye faser, forsvinder de gamle ikke.
Læs mere

50 år, der har forandret det meste for de fleste

I de 50 år, der er gået, siden korrespondenterne dannede den fagforening, der i dag er Kommunikation og Sprog, har mange ting forandret sig. Noget har været båret af den politiske og økonomiske udvikling, andet af teknologi og ny viden. Og reelt kan vi næsten ikke sammenligne det samfund, vi havde i 1970, med det, vi har i dag.
Læs mere
Back To Top
Search