skip to Main Content

Sprog får os til at forstå

”Jeg vil altid slå til lyd for, at noget af det, mennesker skal kunne bedst og mest, er at tænke, men de skal også kunne udtrykke sig. Og hvis man kan folks kultur, historie, ideer og politik, og alt det kræver stor sprogforståelse, så kan man også bedre reagere og interagere med folk,” siger Friis Arne Petersen, tidligere dansk ambassadør i USA, Kina og Tyskland.
Læs mere

På KU er engelsk og dansk parallelle sprog

På KU er der flere og flere medarbejdere, der ikke har dansk som modersmål. Derfor har universitetet udarbejdet retningslinjer for målrettet parallelsproglighed, så kommunikationen på og fra universitetet sker på enten dansk, engelsk eller begge dele, alt efter hvad der er mest formålstjenligt i den givne situation.
Læs mere

Oversættere og forskere rykker tættere sammen om levebrødet

Oversætterbranchen står i en brydningstid, hvor det bliver stadigt tydeligere, at professionelle oversættere og forskere har brug for at arbejde sammen. Det siger lektor Anne Schjoldager, og det samme var budskabet fra hovedtalerne på EST-konferencen for forskning i oversættelse, der samlede 400 forskere fra hele verden på Aarhus Universitet.
Læs mere

Det usynliges kunst – når det danske starter på et andet sprog

Mange af de tekster, vi læser på dansk, er jo egentlig skrevet på et andet sprog og derpå oversat. Men som regel tænker vi slet ikke over, at teksten ikke oprindeligt er skrevet på dansk. Det skyldes, at oversætteren har gjort sig selv usynlig, og at vi læsere i høj grad medvirker til at opretholde forestillingen om, at oversættelsen slet ikke har fundet sted.
Læs mere

Klart sprog på fremmedsprog

Vi har spurgt fire oversættere, hvilke centrale elementer de vil pege på som vigtige for at gøre teksten og kommunikationen klar, når de oversætter. Her kommer deres bud på klart sprog på engelsk, tysk, spansk og finsk.
Læs mere

I stue med J. K. Rowling og Harry Potter

Som oversætter af skønlitteratur må man ikke blot selv være en god læser, man skal også evne at kunne bringe sig selv ”i samme stue” som forfatteren og dennes fortællestemme. Er man tilmed oversætter af J. K. Rowlings Harry Potter bøger, skal man derudover kunne skrive sange, opfinde gåder og skabe helt nye ord, som ikke findes i nogen ordbog.
Læs mere
Back To Top
×Close search
Search