skip to Main Content

I København vil man bekæmpe ubevidst diskrimination

15 % af københavnere med minoritetsbaggrund føler sig diskriminerede på arbejdspladsen og når virksomhederne skal rekruttere ny arbejdskraft. Med projektet ’En by af talenter’ vil Københavns Kommune aktivt bekæmpe den ubevidste diskrimination.
Læs mere

Diversitet skal defineres og aktiveres

HR og kommunikation kan blive et helt centralt makkerpar i arbejdet med diversitet og inklusion, fordi virksomhederne har brug for hjælp til at kommunikere, definere og implementere. De kompetencer ligger i et overlap mellem HR og kommunikation.
Læs mere

Diversitet opstår ikke af sig selv

Kommunikation er altafgørende, hvis du skal have større diversitet på de danske universiteter. Vi har talt med Alex Klinge fra CBS for at få et indblik i, hvad det kræver på kommunikationsfronten at trække gamle vaner og kønsmønstre i en ny retning.
Læs mere

Sproget – et uhyre vigtigt redskab

Kommunikationsafdelingen skal agere som hardcore journalister, når diversitets-indsatserne skal kommunikeres. Og sproget, vi bruger, er helt, helt afgørende på både det strategiske og det praktiske plan.
Læs mere
Back To Top
Search