skip to Main Content

Alarmerende få får efteruddannelse

Tal fra Kommunikation og Sprog viser, at næsten halvdelen af medlemmerne slet ikke har fået noget efter- eller videreuddannelse de seneste tre år. K-folk risikerer at hægte sig selv af fagligt og bør lade sig inspirere af brancher, hvor efteruddannelse er sat i system.
Læs mere

Sådan får du mere efteruddannelse

Efter- og videreuddannelse giver dig flere kort på hånden. Nu guider Kommagasinet dig til, hvordan du får mere af det. Læs også, hvordan du lægger en karriereplan og synliggør dine kompetencer, så andre aldrig er i tvivl om, hvad du kan.
Læs mere

Jeg vil gerne være spillende træner

Karrieren og den faglige udvikling betyder meget for KS’eren Thomas Funch Peckham, som her fortæller, hvordan hans karriere er kommet dertil, hvor den er i dag. Og han har fundet mange forskellige veje for at nå sine mål om at blive ’spillende træner’ på sin arbejdsplads. Det er sådan en, der rådgiver og træner ledere, kolleger og medarbejdere, er tæt på beslutningerne og selv har hænderne dybt nede i kommunikations-bolledejen.
Læs mere

Kommunikatøren skal skabe mening

Meningsskabelsen bliver mere central, når vi som samfund oplever gennemgående transformationer i flæng. Mens økonomerne er optagede af, om det kan betale sig, skal K-folket være optagede af, om det giver mening.
Læs mere

Jeg trives ikke, hvis jeg kun er i en marketingboks

Ann Christin Mahrt har det bedst, hvis hun kan bidrage på tværs i en organisation, og trives ikke, hvis hun kun er i en marketingboks. Det er vigtigt for hende at holde sig opdateret. ”Og når man er blevet erfaren, skal man spørge sig selv, hvor man så skal udvikle sig,” siger hun.
Læs mere

K-chefer forventer, at du er nysgerrig

Efteruddannelse siger noget om din nysgerrighed og lyst til at udvikle dig. Og k-chefer forventer, at du selv åbner munden og peger på relevante kompetencer, der kan udvikle dig selv og arbejdspladsen. Det øger også chancen for, at chefen siger ja til at sende dig på skolebænken.
Læs mere
Back To Top
Search