skip to Main Content

Tak til Ting Ting Chen

Tak til
Ting Ting Chen

En lokalt kinesisk ansat ved det danske generalkonsulat i Kina hjalp danske Mountain Top med markedsanalyse og etablering af møder i Kina.

Tekst / Niels Christiansen
Foto / Camilla Utke Schiøler
Udgivet / November 2020

Et tysk mundheld lyder: ’Mit Englisch kommt man durch. Mit Deutsch kommt man weiter.’

Det betyder, at man kommunikativt kommer igennem på engelsk, men på tysk kommer man videre. Mundheldet hentyder til, at sprog og kulturforståelse sikrer, at det i sidste ende er nemmere at gøre forretning ude i verden. Man kommer ganske enkelt længere ad den vej.

”Sprog og kulturforståelse har helt sikkert en stor betydning, så det må ikke undervurderes. Bare i Tyskland er der forskel på kulturen i nord og syd,” fortæller Lina Gandløse Hansen, kontorchef i The Trade Council, der hører under Udenrigsministeriet, hvor hun har ansvaret for innovationsaktiviteter.

Hun har for Udenrigsministeriet arbejdet fem år i USA og tre år i Tyskland, og hun er fuldt ud bevidst om, at i forretningsmæssige sammenhænge hænger vigtigheden af sprog tæt sammen med vigtigheden af at forstå kulturen og dermed også forretningskulturen.

Men netop den digitale kommunikation har understreget, at her er det vigtigt, at man har den lokale sprog- og kulturforståelse. Hvordan indgår man aftaler, og hvornår er en aftale en aftale og så videre. Det bliver endnu vigtigere, når det hele foregår digitalt.

Lina Gandløse Hansen

”Hvis en dansk virksomhed skal drive eksport på udenlandske markeder, så kræver det en høj grad af forståelse af både kultur og sprog. Det betyder, at danske virksomheder bør vide, hvad der sprogligt og kulturelt gør sig særligt gældende på det marked, de vil eksportere til,” forklarer Lina Gandløse Hansen og peger på, at det er grunden til, at det danske Udenrigsministerium på ambassader og generalkonsulater rundt i verden har repræsentationsansatte medarbejdere, som er lokale fra det pågældende land. De har både sprog- og sektorkompetencer, som er med til at løse rådgivningsopgaverne for de danske virksomheder.

The Trade Council

The Trade Council er en del af Udenrigsministeriet og har som opgave at hjælpe danske virksomheder ud(e) i verden. The Trade Council hjælper både danske virksomheder, der vil ind på nye markeder, og de virksomheder, der allerede er i udlandet, med nye markedsmuligheder. Tidligere har The Trade Council hjulpet cirka 3.000 virksomheder årligt, men coronasituationen har foranlediget, at tallet efter alt at dømme bliver højere i år.

Lina Gandløse Hansen mener, at danske virksomheder helt generelt forstår vigtigheden af at sætte sig ind i sprog og kultur på de markeder, de gerne vil ind i. De danske virksomheder ved godt, at selvom man er naboer, så er det vigtigt, at de ved, hvordan de som danskere skal gebærde sig i udlandet: ”Vi lever i en globaliseret verden i dag, og der tror jeg, at bevidsthedsgraden omkring vigtigheden af sprog- og kulturforståelse er høj.

et er vigtigt, at man forstår betydningen af de lokale sprog og deres kultur – det er helt grundlæggende. Det er også derfor, Udenrigsministeriets ambassadestruktur rundt omkring i verden er et resultat af den erkendelse: Vi har lokal tilstedeværelse, vi forstår de lokale forretningsstrukturer, og ikke mindst har vi en forståelse for de lokale netværk, så vi dermed kan assistere danske virksomheder.”

Mountain Top vil til Kina

Mountain Top er en dansk virksomhed, der beskæftiger sig med design, fremstilling og salg af forskellige former for udstyr til pickup trucks. Mountain Top afsætter varer til en lang række lande rundt omkring i verden, men har indtil for nogle år siden været meget fokuseret på Europa. Nu arbejder den danske virksomhed på at etablere sig på nye udenlandske markeder og forsøger at blive et globalt brand. For cirka et år siden åbnede Mountain Top en fabrik og kontorer i Thailand, så virksomheden nu har to fabrikker, en i Frederikssund og en i Bangkok.

Mountain Top blev oprindeligt grundlagt i 1980’erne under navnet Bjerg Top, da familien bag virksomheden hed Bjerg. I 90’erne begyndte virksomheden at kigge mere ud i verden og skiftede derfor navn til det nærliggende ’Mountain Top’.

Jeppe Mads Christiansen

For vores planer med det kinesiske marked har det været helt afgørende at have en kinesisktalende person.

Fysiske møder aflyst

Mountain Top har de senere år haft øget fokus på det kinesiske marked. Der kommer flere og flere pickup trucks på gaderne i Kina, så for Mountain Top, der sælger accessories til netop pickup trucks, er det oplagt at komme ind på det voksende og attraktive marked.

”Derfor ville vi gerne forstå det kinesiske marked bedre, og det gav os anledning til at række ud til The Trade Council og det danske generalkonsulat i Chongqing i Kina,” fortæller Jeppe Mads Christiansen, global head of business development i Mountain Top. ”Vi begyndte samtalerne med The Trade Council sidste år, og vi begyndte med at bestille en markedsanalyse, hvor vi på forhånd havde defineret for konsulatet, hvad vi gerne ville have afdækket. Derefter var det planen, at vi skulle rejse til Kina i starten af 2020 og besøge en række lokale producenter af pickup trucks.”

The Trade Council havde faciliteret kontakterne til de lokale, relevante virksomheder, men så kom det kinesiske nytår, og derefter ramte coronakrisen. De planlagte fysiske besøg blev derfor aldrig til noget, men møderne blev afholdt via Webex Meetings’ onlinesystem. Onlinemøderne blev gennemført sammen med en kinesisk ansat i The Trade Council i Chongqing, hvilket ifølge Jeppe Mads Christiansen under omstændighederne fungerede godt, når Mountain Top nu ikke kunne møde de kinesiske virksomheder face to face.

Ting Ting Chen – englen fra UM

Ting Ting Chen, der var The Trade Councils medarbejder på generalkonsulatet i Kina, var den faste medarbejder, som hjalp Mountain Top i hele processen. Hun researchede og etablerede møder, som hun også selv deltog i. Jeppe Mads Christiansen oplevede hende som særdeles kompetent og dygtig, og hun var ifølge ham også den afgørende faktor i forhold til sprog og kulturforståelse på det kinesiske marked.

”At forstå sproget og kulturen er meget vigtigt; det er der ingen tvivl om. Især i Kina, men også i Thailand. For vores planer med det kinesiske marked har det været helt afgørende at have en kinesisktalende person og en, der kender kulturen og omgangstonen. Det havde ikke kunnet lade sig gøre uden hjælp fra Ting Ting Chen og The Trade Council. Vi kunne godt have fundet en lokal person eller en konsulent selv, men at bruge The Trade Council er simpelthen bare en god løsning, fordi det er en dansk organisation, som man føler sig i trygge hænder hos,” siger Jeppe Mads Christiansen.

Når Mountain Top i Frederikssund fik præsentationer tilsendt fra store kinesiske virksomheder, så var over 90% på kinesisk. Det viste Jeppe Mads Christiansen, at selv de store producenter i Kina kommunikerer på kinesisk med udenlandske samarbejdspartnere.

Vi danskere skal forstå, at den danske måde at gøre tingene på måske ikke altid er den rigtige – den er i hvert fald ikke universel.

Jeppe Mads Christiansen

Sparring ikke nødvendig til onlinemøder

Ting Ting Chen trænede aldrig Jeppe Mads Christiansen i, hvordan han skulle kommunikere med de kinesiske virksomheder, når de afholdt onlinemøderne. Men hun vidste, hvordan den slags skulle udføres, og det, vurderer Jeppe Mads Christiansen, er nok grunden til, at det lykkedes hende at komme så godt igennem til disse virksomheder og få etableret kontakten til dem.

”Vi har under coronakrisen set, at vi er meget digitalt forbundet, og det har været en hjælp,” siger Lina Gandløse Hansen. ”Men netop den digitale kommunikation har understreget, at her er det vigtigt, at man har den lokale sprog- og kulturforståelse. Hvordan indgår man aftaler, og hvornår er en aftale en aftale og så videre. Det bliver endnu vigtigere, når det hele foregår digitalt.”

Hvis Mountain Top havde gennemført fysiske møder med de kinesiske virksomheder, så kunne Jeppe Mads Christiansen godt have forestillet sig, at Ting Ting Chen havde givet ham sparring omkring roller, kutymer og seriøs opførelse: ”Der er ingen tvivl om, at den slags er et vigtigt aspekt. Man skal tænke sig om, når man kommunikerer med andre.”

Vi skal lære at være kulturneutrale

Mountain Top har også kontor i Australien, og den angelsaksiske kultur minder på mange måder om den danske kultur, fortæller Jeppe Mads Christiansen. Men også her er der alligevel forskelligheder, som man skal være opmærksom på, understreger han: ”Vi har i Danmark skullet vænne os til og forstå, hvordan man arbejder sammen med dem, hvordan omgangstonen er, og hvordan de reagerer i forskellige situationer. Der er forskelle, og det skal man være opmærksom på.”

Jeppe Mads Christiansen har tidligere arbejdet i Mærsk, så han har været vant til at forholde sig til andre kulturer, og med hans egne ord er han selv ’ret sensitiv’ i forhold til at være opmærksom på kulturforskelle.

”Jeg er ikke ekspert på området, men jeg er meget bevidst om, at det betyder noget, hvordan vi kommunikerer og omgås hinanden. Vi danskere skal forstå, at den danske måde at gøre tingene på måske ikke altid er den rigtige – den er i hvert fald ikke universel. Vi skal nogle gange skrue ned for ironi og sarkasme,” mener Jeppe Mads Christiansen og peger på, at danskere generelt er meget direkte i vores måde at kommunikere på; vi pakker ikke altid tingene så meget ind.

Det handler også meget om, hvor hierarkiske eller patriarkalske udenlandske organisationer er. For hvad kan man tillade sig at sige til en, der er højere placeret i en udenlandsk organisation, end man selv er i sin egen organisation? Kan man tillade sig at sige: ’Jeg er ikke enig i det, du lige har sagt’?

”Det kan man ofte i Danmark, for vi har ofte flade hierarkier. Men sådan er det ikke altid andre steder i verden. Derfor gør man klogt i også at forstå den danske kultur, for derved kan vi måske agere noget mere ’kulturneutralt’, når vi skal møde folk fra andre lande og få noget godt ud af møderne,” slutter Jeppe Mads Christiansen. ●

Tekst / Niels Christiansen
Foto / Camilla Utke Schiøler
Udgivet / November 2020

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

 

Back To Top
Search