skip to Main Content

Tillid er nøgleordet for intern kommunikation

Et af Middelfart Sparekasses stærke kort for at bevare et godt arbejdsmiljø er en høj grad af medarbejderinvolvering og en meget veldefineret kulturprofil, som vedligeholdes af ledelsen, HR og kommunikation i samarbejde.

HR-chef Helle Lund Gregersen og kommunikationschef Bjarne Jacobsen sidder fem meter fra hinanden i Middelfart Sparekasses hovedkontor med omkring 100 medarbejdere. Inkluderes de ansatte fra de 18 underafdelinger, kommer det samlede medarbejderantal op på omkring de 300. Middelfart Sparekasse fik sidste år en 2.-plads af organisationen ’Great Place to Work’, og virksomheden er med igen i år, hvor resultatet endnu ikke foreligger.

“Det er vigtigt, at den enkelte oplever, at han eller hun har noget at bidrage med. Alle er en del af en helhed, fra rengøringshjælp til direktør”

Det koster penge og ressourcer at deltage i konkurrencen, men selve processen med at besvare en række spørgsmål om kultur, holdninger og værdier er et mål i sig selv i forhold til at definere virksomheden og dens værdier for de ansatte. Som en vigtig del af konkurrencen udarbejder Middelfart Sparekasse en såkaldt ’Kulturprofil’, som, i en omskrevet, levende og let læselig form, giver et nært indtryk af arbejdspladsen. Den 172 sider lange kulturprofil har den administrerende direktør, Martin Baltser, som afsender, og i redaktionen sidder blandt andre Helle Lund Gregersen og kommunikationschef Bjarne Jacobsen.

Profilen indeholder emner om blandt andet information, involvering, påskønnelse, udvikling, omsorg, fejring, lighed og socialt ansvar. Værsgo: Sådan er vi! Et skriftligt, visuelt værktøj med en lang levetid i en virksomhed med fire medarbejdere i HR og en enkelt kommunikationsansvarlig, som primært har ansvar for den eksterne kommunikation.

Kulturprofilen

Ikke mindst over for nye medarbejdere er Kulturprofilen et vigtigt værktøj til meget hurtigt at få et indtryk af den nye virksomhed. Den supplerer virksomhedens turnusprogram og de såkaldte ’kulturbærere’, som er frivillige medarbejdere, der optræder som en slags ambassadører, som formidler virksomhedens værdier til de nyansatte. Det, som man kunne kalde en slags uddelegering af kommunikationsformidlingen, sker også ved at lade fagspecialisterne selv stå for faglig opdatering via intranettet.

Kommunikationschef Bjarne Jacobsen: — Med én kommunikationsansvarlig i virksomheden er det nødvendigt, at vi er flere, der kan skrive godt. Foto: Kristoffer Juel.

Med intranet som den primære, skriftlige kommunikationskilde er Helle Lund Gregersen klar over, at det kræver noget af modtagerne at holde sig orienteret. Men på det punkt har hun ikke de store betænkeligheder:

– Vi har faktisk tillid til, at folk gerne vil træffe de rigtige beslutninger og derfor læser relevant information, siger hun.

– Det er vores erfaring. Information er vigtigt. For hvordan skal man ellers træffe de rigtige valg? Vi involverer og informerer medarbejderne meget, og vi gør meget ud af, at intern information er til rådighed for alle på samme tid. Alle medarbejdere kan oprette nyheder, og det er ikke kun de rent faglige informationer, der præsenteres på intranettet. Der lægges også billeder ud fra sociale arrangementer. For eksempel fra den årlige medarbejderdag, hvor det næsten altid er medarbejderrelationer, der er udgangspunkt for det faglige tema. I år var temaet ’arbejdsglæde’, hvor det andre år eksempelvis har været ’verdens bedste kollega’ og ’selvledelse’.

Selvledelse og selvansvar

– Det er vigtigt, at den enkelte oplever, at han eller hun har noget at bidrage med. Alle er en del af en helhed, fra rengøringshjælp til direktør. Hver eneste medarbejder skal kunne se et formål med at komme på arbejde. Mange af vores nye folk kommer fra andre banker, hvor der ikke er samme grad af selvansvar, som der er hos os. Det bruger vi noget tid på at informere om, siger Helle Lund Gregersen.

“Vi har bredere rammer her, og det skal de nye medarbejdere lige vænne sig til, så de kan agere efter forholdene og forstå, at det er helt okay at træffe en beslutning selv”

– Vi har bredere rammer her, og det skal de nye medarbejdere lige vænne sig til, så de kan agere efter forholdene og forstå, at det er helt okay at træffe en beslutning selv. Vi har en høj grad af medarbejderinvolvering. Både ledelsen, jeg selv og informationschefen kommer dagligt ud blandt medarbejderne i hovedsædet som en naturlig del af hverdagen, og det prioriteres højt at besøge afdelingerne ude i landet så ofte, vi kan. De ansatte kommer også ind på hovedsædet til erfa-møder i frivillige grupper, typisk nogle gange om året.

HR-chef Helle Lund Gregersen: — Medarbejderne ved, at min ’dør’ er åben, og de ved, at jeg ikke udleverer nogen. Tillid og fortrolighed er ekstremt vigtigt for en god dialog. Foto: Kristoffer Juel.

– Jeg er bedre til personlige relationer end den skrevne kommunikation. Medarbejderne ved, at min ’dør’ er åben, og de ved, at jeg ikke udleverer nogen. Tillid og fortrolighed er ekstremt vigtigt for en god dialog. Hvis de kommer til mig, så ved de også, at deres fortrolighed ikke bliver misbrugt. Og de ved, at der bliver handlet på tingene. Det sker derfor, at jeg beder dem om at gå til chefen eller en kollega først. Jeg synes, det er bedst, hvis man klarer tingene selv indbyrdes. Men jeg hjælper gerne på vej og følger også gerne op.

– Med én kommunikationsansvarlig i virksomheden er det nødvendigt, at vi er flere, der kan skrive godt, siger Bjarne Jacobsen, som har været i Middelfart Sparekasse i omkring et år. Han har netop færdiggjort en folder, som skal hjælpe samtlige medarbejdere med at blive mere opmærksomme på sprogets muligheder og faldgruber.

– Jeg skal rundt til alle medarbejder og præsentere folderen, siger han. — Den indeholder enkle, men vigtige råd til at gøre teksterne mere forståelige og troværdige.

Bjarne Jacobsen er primært ansat til at varetage den eksterne kommunikation. Men han ser det som en vigtig del af sin funktion også at være med til at vedligeholde medarbejdertilfredsheden.

Artiklen er oprindeligt trykt i KOM magasinet nummer 98, oktober 2016.

Tekst / Karin Feit Almberg

Foto / Kristoffer Juel

Udgivet / Oktober 2016

Back To Top
Search