skip to Main Content

Værdien af virksomhedspraktik – en nyuddannets perspektiv

Værdien af virksomhedspraktik – en nyuddannets perspektiv

Hvad kan du få ud af at være i virksomhedspraktik? Meget! Sarah Kjeldsen, cand.mag. i dansk og med profil indenfor kommunikation, valgte at komme i virksomhedspraktik kort efter endt uddannelse, hvor hun fik stor erhvervsfaglig indsigt og erfaring.

Tekst / Cecilie Kristensen, kommunikationskonsulent i Kongsted+Grønne
Foto / Camilla Utke Schiøler
Udgivet / Juni 2022

Lyt til artiklen her:

Virksomhedspraktik er sat i søen for at give jobsøgende mere erfaring på CV’et, lade dem prøve kræfter med erhvervslivet og give dem muligheden for at opbygge et større netværk. Værdi, du som jobsøgende eller nyuddannet kan tage med dig og overføre som reel erhvervserfaring. Og værdien af virksomhedspraktik fik Sarah Kjeldsen hurtigt øjnene op for.

Blot en måned efter at være blevet færdiguddannet i 2019 søgte hun en praktikstilling som kommunikationsmedarbejder hos en mindre virksomhed i Københavnsområdet. For selvom hun havde været jobsøgende i ganske kort tid, kunne hun mærke et enormt konkurrencepres fra både ligestillede og mere erfarne ansøgere indenfor hendes felt som kommunikatør. I mailboksen lå der flere afslag med ordlyden, at over 300 ansøgere havde søgt selvsamme stilling, hun havde udset sig, eller at jobbet var gået til en kandidat med større erfaringsgrundlag end hende.

”Der var mange jobsøgende i kommunikationsbranchen i netop den periode, og især her i Hovedstadsområdet stod de ledige kommunikatører i kø til de samme jobs. Det gjorde mig usikker på, hvad der ville ske i den kommende tid som jobsøgende. Udsigten til flere måneders ledighed med stilstand havde jeg svært ved at overskue,” fortæller Sarah.

Sarah Kjeldsen

Man skal ikke være bange for at skrive sine kompetencer og erfaringer fra praktikperioden på CV’et, da de er lige så meget værd, som hvis de var opnået i en regulær fastansættelse fra start.

Valgte virksomhedspraktik for at holde sig i gang

Det var efter første konsulentsamtale på jobcenteret, at Sarah blev gjort opmærksom på virksomhedspraktik som mulighed. Her fik hun at vide, at der på jobcentrene løbende bliver hængt praktikstillinger op på en opslagstavle, eksklusivt for de besøgende jobsøgende. Her faldt Sarahs øjne på en praktikstilling, der talte lige ind i det emne, nemlig kunstig intelligens, hun havde skrevet speciale om. Derudover indbød stillingen til en fastansættelse på sigt, hvis samarbejdet mellem praktikant og virksomhed var et match.

”Det lød lige som noget for mig, og så følte jeg en trang til at gøre noget aktivt for at bevæge mig videre og holde mig i gang fagligt. Jeg hørte fra flere venner og bekendte i samme situation, at de havde svært ved at få foden indenfor på arbejdsmarkedet. Så jeg tænkte ’hvorfor ikke?’ Og selvom praktikken måske ikke ville føre til noget videre, ville jeg jo stadig få en masse erfaring med mig.”

Sarah søgte stillingen og blev efter ganske få dage kaldt til samtale i to runder. Efter anden samtale blev hun tilbudt stillingen med det samme.

Jeg havde masser af erfaring fra studiejobs, hvor jeg var vant til at omgås kolleger og have mine egne opgaveområder. Men det var alligevel nyt for mig at indgå i et kollegaskab på fuld tid, sidde med faste opgaver hver dag, holde møder med kunder, have ansvar og medbestemmelse

Sarah Kjeldsen

Meget ansvar fra start

Efter Sarah havde underskrevet kontrakten som praktikant, tog det fart, og da hun blev ansat i en mindre virksomhed med få fastansatte, fik hun meget hurtigt et stort ansvarsområde. Fra begyndelsen stod hun på egne ben med blandt andet at styre virksomhedens eksterne kommunikation, havde ansvar for en lang række kunder og stod for onboarding af nye kunder samt strategi og planlægning af kommunikation på sociale medier.

”De gav mig en masse ansvar fra start med flere forskellige faste opgaver, og det var fedt med al den anerkendelse som ny. Undervejs var jeg med til at definere og opbygge nye opgaver og kunne lave mine egne systemer.”

At Sarah havde skrevet speciale om kunstig intelligens, kunne hun bruge helt naturligt, når hun gik til sine opgaver i forbindelse med udvikling af datadrevne kommunikations- og marketingstrategier. Faktisk blev hun lidt af en specialist blandt de andre på kontoret til at optimere på digitale løsninger og lave annoncering på sociale medier, og hendes kolleger begyndte pludselig at spørge hende til råds og give hende nye opgaver, fordi de ikke kunne undvære hendes ekspertise.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Tre spørgsmål om virksomhedspraktik til Mette Milbæk, virksomhedskonsulent i Københavns Erhvervshus

Hvad er fordelene ved at være i virksomhedspraktik?
De mest væsentlige fordele ved en virksomhedspraktik er, at du får flere referencer, som du kan bruge i din jobsøgning, du udvider dit netværk og, ikke mindst, at du får tilegnet dig nye kompetencer. Når du er i virksomhedspraktik, lærer virksomheden dig og dine kompetencer at kende, og det kan være en fordel i forhold til dine ansættelsesmuligheder. Samtidig giver en virksomhedspraktik også flere fordele ved en videre jobsøgning, fordi du får praksiserfaring, som du kan tage med dig videre.

Hvordan finder jeg en praktikplads?
Jobcentrene har ofte ledige praktikpladser. Det kan være, at de kontakter dig med én eller flere muligheder. Du kan også selv tage kontakt til en virksomhed og høre om mulighederne for en praktikplads. Alternativt kan du høre dit jobcenter, om de kan hjælpe dig.

Hvordan gavner en kort virksomhedspraktikperiode mit CV?
Ikke alle nyuddannede tænker umiddelbart, at en virksomhedspraktik er det rigtige for dem. De bekymrer sig nogle gange over, hvad en kort ansættelse på CV’et kan signalere. Sandheden er, at hvis der er en kort ansættelse i et CV, så vil en fyldestgørende beskrivelse af opgaver og kompetencer, man har opnået, altid vægte højt. Det gælder for eksempel på CV’et for en nyuddannet, hvor der måske ikke er mange erhvervserfaringer på, og der derfor i stedet ville være et tidsmæssigt hul i ansættelser.

Jobcenter København oplever, at der bliver taget positivt imod mulighederne for en virksomhedspraktik, når vi tydeliggør fordelene og ikke mindst får fortalt, når der er mulighed for ansættelse i forlængelse af praktikken, eventuelt i form af et løntilskud på vejen mod fastansættelsen.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Praktikken klædte Sarah på til fastansættelse

Da Sarahs praktikperiode på to måneder ophørte, valgte hun i samråd med virksomheden at forlænge perioden med yderligere to måneder, da begge parter oplevede et godt samarbejde. Her skulle hun sidde med nye opgaver, samtidig med at hun jonglerede med flere af de gamle. Da det forlængede praktikforløb var ved at rinde ud, tilbød virksomheden hende løntilskud, da de gerne ville beholde hende, men økonomien var for svær at få til at hænge sammen til at give hende en fastansættelse med det samme. Det takkede Sarah ja til med en lille forhåbning om en fastansættelse på sigt.

Efter en samlet praktikperiode på fire måneder og løntilskud i cirka to måneder blev hun tilbudt fastansættelse. Sarah blev både enormt glad og oplevede, at overgangen fra praktikant til fastansat var nem. Sarahs chefer havde allerede fra start omtalt hende som en ny kollega på lige fod med resten af teamet, og hun blev ligeledes introduceret som en ny medarbejder for både kunder og samarbejdspartnere. En anerkendelse, hun satte stor pris på. Derfor var overgangen fra at være praktikant til fastansat glidende og gnidningsfri i forhold til de kunder, hun sad med, og hun havde stadig ansvar for de samme opgaveområder. Den eneste forskel var, at hun nu fik en anden titel og højere løn for sit arbejde.

”Det var fedt endelig med en fastansættelse, for jeg var sindssygt glad for at arbejde der og lære en masse nye kommunikationsværktøjer at kende. Det eneste minus i praktikperioden var, at det var svært ikke at vide, om jeg var købt eller solgt i så lang tid. Jeg ville jo gerne blive der,” siger Sarah, der dog ikke vil være praktikperioden, der gav hende en masse indsigt og læring med på vejen om arbejdslivet, foruden.

Praktikperioden havde været med til at klæde hende på til livet som fastansat, dét at have ansvar for en masse forskellige opgaver og vide hvordan man som kollega indgår i strukturer på en arbejdsplads, hvor der er en masse kodekser i forvejen. ”Jeg havde masser af erfaring fra studiejobs, hvor jeg var vant til at omgås kolleger og have mine egne opgaveområder. Men det var alligevel nyt for mig at indgå i et kollegaskab på fuld tid, sidde med faste opgaver hver dag, holde møder med kunder, have ansvar og medbestemmelse,” fortæller Sarah.

Mange anser ikke en praktikansættelse som noget særligt, da det ikke bliver ligestillet med et ordinært fuldtidsarbejde. Derfor kom jeg også selv til at negligere min praktikperiode og gøre den mindre værd end en reel fastansættelse, også selvom jeg faktisk sad med opgaver på lige fod med mine fastansatte kolleger

Sarah Kjeldsen

Sarahs refleksioner over praktikforløbet

Når Sarah ser tilbage på tiden som praktikant, var det en periode fyldt med læring om hende selv og med mulighed for at afprøve og mestre nye faglige værktøjer. Og så blev praktikken en indgang til det overfyldte jobmarked, der resulterede i hendes første fuldtidsansættelse.

Praktikperioden førte mange gode ting med sig for Sarah, men samtidig får det hende til at reflektere over, hvilke følelser hun også baksede med undervejs. Blandt andet mindes hun en usikkerhed over ikke at vide, om hun ville blive ansat. For at føle sig mere værdig til en fastansættelse arbejdede Sarah ofte lidt ekstra om aftenen, og det kunne godt være hårdt, når hun samtidig skulle være tilgængelig for arbejdsmarkedet og søge jobs ved siden af. Derudover fremhæver Sarah, hvordan hun både dengang og nu oplever en skævvridning af, hvordan praktik bliver brugt som narrativ i vores samfund.

”Mange anser ikke en praktikansættelse som noget særligt, da det ikke bliver ligestillet med et ordinært fuldtidsarbejde. Derfor kom jeg også selv til at negligere min praktikperiode og gøre den mindre værd end en reel fastansættelse, også selvom jeg faktisk sad med opgaver på lige fod med mine fastansatte kolleger. Jeg tog ofte mig selv i at sige, ’jeg er bare i praktik’, når folk spurgte ind til, hvad jeg lavede.”

Derfor mener Sarah, at man som praktikant skal være stolt af sit arbejde og sin læringsproces, uanset om praktikperioden har varet et par måneder eller længere. Og man skal ikke være bange for at skrive sine kompetencer og erfaringer fra praktikperioden på CV’et, da de er lige så meget værd, som hvis de var opnået i en regulær fastansættelse fra start. ●

. . . . . . . . . . . .

Denne artikel er skrevet i samarbejde med Kongsted+Grønne, et ’social impact’-bureau, der arbejder for at nedbringe dimittendledigheden ved at ansætte nyuddannede i graduatestillinger indenfor kommunikation.

. . . . . . . . . . . .

Tekst / Cecilie Kristensen, kommunikationskonsulent i Kongsted+Grønne
Foto / Camilla Utke Schiøler
Udgivet / Juni 2022

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search