Skip to content

Vil du være en god studerende? Så skal du lære, hvad der driver dig

Vil du være en god studerende?
Så skal du lære, hvad der driver dig

Du er startet på studiet, og der er en masse nye ting, du skal forholde dig til. Hvordan får du mest ud af studiet, og hvordan er du en god studerende? Skal du læse al litteraturen, hvad sker der, hvis du misser en forelæsning, og hvordan navigerer du mellem studie og fritid?

Tekst / Kirstine Stagis, studerende, Aalborg Universitet i København, netop færdig med en bachelor i Kommunikation og digitale medier. Nu venter en kandidat i kommunikation
Foto / Privat
Illustration / Maj Ribergård
Udgivet / August 2020

Der er mange ubesvarede spørgsmål, når man starter et studie, og det kan være svært at finde svarene selv.

Mange studerende føler, at de skal vide alt, når de starter på et studie, men ifølge erhvervspsykolog Stine Reintoft er det ikke muligt at være ekspert på alle områder. Hun råder i stedet til, at man tilegner sig viden bid for bid, et skridt ad gangen.

”Vi skal dele tingene op. Både dagen og måske også en større opgave eller fag. Del det op i mindre bidder, så det bliver overkommeligt,” fortæller erhvervspsykologen og oplyser, at det kan være en god ide at have delmål. Her kan du bryde de større ting ned i mindre dele. Har du en større opgave, kan et delmål eksempelvis være at indkredse formålet.

En måde at holde orden for sig selv, kan være at lave et system, hvor du skriver dine to-dos ned. Det kan være i en lille notesbog, i en bullet-journal eller på computeren. Det vigtigste er, ifølge Stine Reintoft, at systemet ikke bliver for komplekst, for så kan vi ikke overskue det.

”Hvis der er noget, man går og tygger på, eller tankerne kredser om, så er det sindssygt vigtigt at få snakket med nogle om det”

Stine Reintoft

Selvom du har valgt et superspændende studie, er det ikke alle teksterne, som vil være lige ophidsende. Universitetet handler om at opbygge viden, og ifølge karrierekonsulent Trein Møller skal man lære, hvad det er, der især driver en:

”Det vigtigste er at få skærpet sig selv – at finde ud af, hvad du skal nedskære og nedtone,” fortæller hun. Det handler altså om, at du definerer dine egne interesseområder og baner din egen personlige vej.

Dine medstuderende er ikke dine konkurrenter

At være studerende handler langt hen ad vejen om at tage ansvar for egen læring. Nogle studerende ender med at ligge i konkurrence med deres medstuderende, men det er langt mere gavnligt at se dine medstuderende som en livline.

Ifølge Trein Møller er det sociale vigtigt – særligt når det føles lidt tungt. Det er netop i situationer, hvor du for eksempel kæmper med at slæbe dig igennem et mindre spænende fag, at det er godt at vende dine tanker med andre, som har det på samme måde.

Cecilie Marie Lundberg / Business, Language and Culture, CBS

Hvad var det mest udfordrende ved at starte studie?
Jeg skulle finde ud af, hvordan universitetet er forskelligt fra gymnasiet. Så det mest udfordrende var at afstemme med mig selv, hvordan jeg skulle få mest ud af det – især fordi undervisningsformen er så anderledes.

Gjorde du noget for at finde ud af det?
For mig var det tilvænning. Jeg skulle finde ud af, hvad der fungerede for mig, så jeg afprøvede forskellige notatteknikker, at møde op, ikke møde op og læse selv derhjemme.

Hvordan skelner du mellem fritid og studie?
Jeg var meget social og har også været tutor, fordi det var sjovt, og derfor var det også svært for mig at skelne. Men jeg er bedst til at læse, når jeg er på skolen, og når jeg kommer hjem, så er jeg social. Så jeg begyndte derfor også at tage på læsesal, for derhjemme kom jeg hurtigt bare til at hygge mig.
Men jeg synes også, det sociale element er vigtigt, og jeg er glad for, at jeg har haft en base. De personlige forhold styrkede mig.

Hvordan bruger du dine medstuderende?
Jeg bruger dem meget til at sparre med. Hvis vi har læst en tekst, så snakker vi om, hvordan vi har forstået det. Jeg har delt mine erfaringer med dem, og jeg har ikke været bange for at føle mig dum. Det er okay ikke at forstå en tekst.

Har du nogle gode råd til nye studerende?
Du skal ikke være bange for at føle dig dum. Alle kommer fra forskellige baggrunde og forskellige uddannelser. Det er fælles for alle, at man har en fælles interesse, men det betyder ikke, at alle har samme forudsætninger.

Tekst / Kirstine Stagis
Foto / Camilla Utke Schiøler

Det samme gælder, hvis der er en forelæsning, du ikke kan komme til, eller der er en tekst, du ikke forstår. Her kan det være rart og brugbart at sparre med sine medstuderende.

Stine Reintoft fortæller, at det er vigtigt at dele sine bekymringer og glæder med andre:

”Hvis der er noget, man går og tygger på, eller tankerne kredser om, så er det sindssygt vigtigt at få snakket med nogle om det.”
Det kan som studerende være svært selv at finde svarene på de mange ubesvarede spørgsmål.

Kommunikation og Sprogs karrierekonsulent, Ask Lehrmann, råder derfor de studerende til at trække på dem, som sidder tættest på den information eller beslutningsproces, som de skal have:

”Brug de ressourcer, der findes. Snak med studiesekretæren, studievejlederen, studienævnet eller andre ressourcer, der er at trække på.”

”Brug de ressourcer, der findes. Snak med stu-diesekretæren, studievejlederen, studienævnet eller andre ressourcer, der er at trække på

Ask Lehrmann

Studieliv og fritid

Det er to ting, som kan være svære at skelne mellem som studerende. Og mange har også forventninger til et studiejob, frivilligt arbejde og lignende. Trein Møller mener, at de studerende har en tendens til at være deres egen værste arbejdsgiver:

”Så det med fritid, det ville jeg tage dødalvorligt. Og her mener jeg reel fritid. Hav lommer, hvor du lader op,” oplyser hun.

Det er en god ide at skabe nogle overgange mellem studie og fritid. Ifølge Stine Reintoft kan hjernen ikke modtage læring 24-7, og det betyder, at vi er nødt til at holde fri:

”Noget af det, jeg lærer stressramte, er at skabe ritualer mellem studie- og fritid. Eller mellem arbejde og fritid,” fortæller hun.

Du kan sætte et bestemt stykke musik på, gå en tur rundt om blokken eller brygge en bestemt kop kaffe. Det vigtige er, at du markerer overgangen, så du hjælper hjernen til at forstå, hvornår du har fri. Derfor anbefaler erhvervspsykologen også, at du gør brug af de læsesale, der er til rådighed. Det kan netop hjælpe til, at tingene ikke flyder sammen.

Men det handler også om at være tilgivende over for sig selv, tilføjer Stine Reintoft. For i praksis kan det være svært at lave de klare skel.

Hun nævner desuden, at otte ud af ti personer er mest friske om morgenen eller formiddagen. Hvis du har nogle svære opgaver eller to-dos, kan det derfor være en god ide at lægge dem her. Det er også oftest her, vi er bedst til at planlægge, og det kan derfor være godt at skabe overblik om morgenen.

Kirstine Bager / Kommunikation og Performance Design, RUC

Hvad var det mest udfordrende ved at starte studie?
Jeg syntes, det var svært at balancere mellem, hvad man skulle vægte højest. Jeg kom lige fra to sabbatår, og i gymnasiet havde jeg lagt rigtig meget vægt på det sociale aspekt og derfor mindre vægt på det faglige, men jeg måtte sige til mig selv, at det faglige måtte være det vigtigste.

Hvordan skelner du mellem fritid og studie?
Det er ikke to ting, jeg har svært ved at skelne mellem. Jeg har mit studie, som er det faglige, og så har jeg resten, som er min fritid.

Hvordan bruger du dine medstuderende?
På RUC har vi en projektgruppe på hvert semester. Det er en kæmpe fordel, for man bliver meget involverede i hinanden, i og med at man også har et fælles mål. På mit studie vælger vi selv gruppen, og det synes jeg er virkelig godt, for efter første semester kan man godt mærke, hvem man arbejder godt sammen med.

Har du nogle gode råd til nye studerende?
Fang også det sociale aspekt på universitetet. Det valgte jeg selv at nedprioritere for meget, og det kan jeg godt fortryde nu. Det tror jeg virkelig er vigtigt, for selvom jeg tog en beslutning tilbage på første semester, så ville jeg ønske, at jeg havde været bedre til at skabe en balance mellem det faglige og det fede universitetsliv, hvor man tager til fredagsbar og så videre.

Tekst / Kirstine Stagis
Foto / Camilla Utke Schiøler

Læsning eller forelæsning?

Inden du startede på universitetet, har du sikkert hørt, at det ikke er muligt at læse alt. Det kan du tage for gode varer, for det er ikke muligt at blive ekspert på alle områder. Det er ikke alle bøger og teorier, du skal kunne fra A til Z.

Det er okay at være nysgerrig og åben, pointerer Stine Reintoft, men det er kun en lille bid, du kan tilegne dig.

Studietiden handler derfor også om at finde ud af, hvilken studieteknik der virker for dig. Der er ingen gylden middelvej – det handler om, at du selv sporer dig ind på det.

”Det med fritid, det ville jeg tage dødalvorligt. Og her mener jeg reel fritid. Hav lommer, hvor du lader op

Trein Møller

”Det er i virkeligheden også et læringsaspekt, at du eksperimenter med, hvordan du processerer stof. Og giv dig selv lov til at finde ud af, hvordan du arbejder bedst med materialet,” oplyser Trein Møller.

Her pointerer hun igen, at man ikke skal kunne det hele fra start. Man skal give sig selv lov til at finde ud af, hvordan man arbejder bedst. Om det så er at læse, at tage til forelæsning eller begge dele. Brug tid på at finde ud af, hvad der fungerer for dig. ●

Tekst / Kirstine Stagis, studerende, Aalborg Universitet i København, netop færdig med en bachelor i Kommunikation og digitale medier. Nu venter en kandidat i kommunikation
Foto / Privat
Illustration / Maj Ribergård
Udgivet / August 2020

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Back To Top
Search