Skip to content

AI – styrker, svagheder, muligheder og trusler

AI – styrker, svagheder, muligheder og trusler

Kunstig intelligens skaber debat, og mens nogle ser bekymret på udviklingen, så er andre langt mere positive. Kommagasinet har på baggrund af interview med to eksperter begået en klassisk SWOT-analyse af tidens helt store samtaleemne.

Tekst / Magnus Klarskov
Illustration / Maj Ribergård
Udgivet / Maj 2023

Lyt til artiklen her

Styrker

• I stedet for googlesøgninger, der giver dig links, du selv skal læse og prioritere, får du hele sætninger eller velskrevne artikler. K-folk skal se AI som et supplement i deres arbejdsdag.
• Det er nemt at betjene, og det er tilgængeligt for alle. Hvis du kan gå på Facebook, så kan du også betjene de nye AI-programmer. Og når man har gjort det første gang, så vil de fleste blive drevet derind igen.
• ChatGPT kan hjælpe i alle led i skrivefasen. Hvis du har et blankt stykke papir, kan du få hjælp til at bryde isen. Du kan få den til at skrive et udkast til en pressemeddelelse.

Svagheder

• Et AI-program som ChatGPT er lystløgner. Hvis den ikke kan finde et svar, finder den selv på et. Den kan endda fabrikere falske kildeangivelser, så man skal virkelig have tungen lige i munden og faktatjekke.
• Det er vigtigt at huske på, at det ikke er et opslagsværk. For hvis man spørger den om et faktuelt spørgsmål, så er sandsynligheden for, at man får et falsk svar, ret stor. Det gælder derfor i høj grad om at kunne stille de rigtige spørgsmål.

Muligheder

• Helt fantastiske værktøjer, der giver dig superkræfter og øger din produktivitet.
• Gradvist vil de kunne mere og mere (se også under trusler).
• Man kan bruge det til at blive endnu bedre til det, man i forvejen er god til. De forstærker simpelthen dine evner og kompetencer.

Trusler

• Nogle job forsvinder – ChatGPT har for eksempel allerede bestået en juraeksamen, og næste år regner man med, at den kan få advokatbestalling.
• ChatGPT kan blive sat til at manipulere med os i en grad, så det er meget vanskeligt at fange fake news og andre falsknerier. Den kan således medvirke til, at vi mister kontrollen over alt fra sikkerhed, også militær, til information og nyheder.

Kilder: Jan Birkemose, journalist og ekspert i digital udvikling, og Preben Mejer, IT- og fremtidsforsker.

ChatGPTs SWOT-analyse

 

Kommagasinet har bedt ChatGPT begå en SWOT-analyse af AI for professionelle kommunikatører.

Opgave: Lav en SWOT-analyse af AI for professionelle kommunikatører.
Svar: SWOT-analysen er en metode til at evaluere en virksomheds eller en teknologis styrker, svagheder, muligheder og trusler. Her er en SWOT-analyse af AI for professionelle kommunikatører:

Styrker:

• Effektivitet: AI kan hjælpe med at automatisere nogle af de mere rutineprægede opgaver indenfor kommunikation, såsom at skrive pressemeddelelser og opdatere sociale medieprofiler.
• Præcision: AI kan hjælpe med at identificere trends og mønstre i store datamængder, som kan give indsigt i, hvordan man bedst kan kommunikere med en given målgruppe.
• Skalérbarhed: AI kan hjælpe med at håndtere store mængder kommunikationsopgaver på en mere effektiv måde, end mennesker alene.
• Hurtighed: AI kan hjælpe med at håndtere kommunikationsopgaver hurtigere, end mennesker alene.

Svagheder:

• Mangel på kreativitet: AI kan have svært ved at generere nyt og originalt indhold, som kræver en vis grad af kreativitet og følelsesmæssig intelligens.
• Fejlberegning: AI kan have tendens til at overgeneralisere og træffe beslutninger baseret på begrænsede datakilder, hvilket kan føre til fejl i kommunikationen.
• Mangel på menneskelig forståelse: AI kan have svært ved at forstå nuancer i sprog og kultur, som kan påvirke kommunikationens effektivitet.
• Datakvalitet: AI er afhængig af datakvalitet, og hvis data er af dårlig kvalitet, kan AI-produkterne give forkerte resultater.

Muligheder:

• Personalisering: AI kan hjælpe med at personalisere kommunikationen til specifikke målgrupper ved at analysere store datamængder om forbrugeradfærd.
• Automatisering: AI kan hjælpe med at automatisere kommunikationsprocessen og dermed frigøre tid til mere strategiske opgaver for professionelle kommunikatører.
• Optimering af content: AI kan hjælpe med at analysere effekten af kommunikation og dermed hjælpe professionelle kommunikatører med at tilpasse og forbedre deres indhold.
• Bedre forbrugerindsigt: AI kan hjælpe med at analysere forbrugerdata og dermed give professionelle kommunikatører en bedre forståelse af, hvad der driver forbrugernes adfærd.

Trusler:

• Jobtab: Automatisering af kommunikationsprocessen kan føre til, at visse jobpositioner indenfor kommunika-
tion bliver overflødige.
• Dårlig datakvalitet: Hvis de data, der anvendes af AI-produkterne, er af dårlig kvalitet, kan det føre til fejl i kommunikationen.

Tekst / Magnus Klarskov
Illustration / Maj Ribergård
Udgivet / Maj 2023

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search
Share via
Copy link
Powered by Social Snap